Mochovce spustili systém fyzickej ochrany, musí byť pred dovozom paliva

Dostavba Atómovej elektrárne Mochovce (EMO) naďalej pokračuje. Slovenské elektrárne, ktoré dostavujú mochovecké jadrové bloky, uviedli do prevádzky systém fyzickej ochrany areálu tretieho a štvrtého bloku.

19.06.2018 15:15
debata

„Spomínaný systém je nevyhnutnou podmienkou pre dovoz čerstvého jadrového paliva pre oba bloky,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk slovenský dominantný výrobca elektriny. O šesť mesiacov by sa tak mohlo do tretieho bloku zavážať jadrové palivo.

Fyzická ochrana elektrárne je kľúčovou súčasťou jadrovej bezpečnosti. Jej účelom je zamedziť prístupu neoprávnených osôb k jadrovým materiálom a k jadrovým zariadeniam, zabrániť sabotáži, krádeži alebo iným neoprávneným aktivitám. "Zabezpečuje tiež kontrolu vstupov, identifikáciu a riadenie pohybu osôb a motorových vozidiel,“ dodali Slovenské elektrárne. Organizáciu fyzickej ochrany popisuje Plán fyzickej ochrany, ktorý schvaľuje Úrad jadrového dozoru SR.

Po úspešnom vykonaní komplexných skúšok a uvedení systému fyzickej ochrany do prevádzky sú od začiatku mája v platnosti aj sprísnené režimové opatrenia týkajúce sa kontroly osôb aj vjazdu motorových vozidiel do stráženého priestoru. „V zmysle platnej legislatívy musí byť takýto osobitný strážený a chránený vnútorný priestor vytvorený najmenej šesť mesiacov pred prvým príjmom jadrových materiálov v jadrovom zariadení, teda pred dovezením paliva do skladu čerstvého paliva,“ konštatovali elektrárne.

Úrad jadrového dozoru SR schválil plán fyzickej ochrany dostavovaných jadrových blokov koncom mája tohto roka. „Systém fyzickej ochrany pre 3. a 4. blok Atómových elektrární Mochovce spĺňa najprísnejšie kritériá pre zabezpečenie fyzickej ochrany v jadrových elektrárňach. Je vybavený najmodernejšími technickými prostriedkami pre detekciu narušenia bariér, vrátane biometrickej identifikácie osôb,“ uzavreli Slovenské elektrárne.

debata chyba
Viac na túto tému: #Mochovce #jadrová energetika