SPP navrhuje regulovať ceny plynu len do spotreby 4000 kubíkov ročne

Od júla tohto roku by mala na Slovensku platiť vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), podľa ktorej sa budú po novom regulovať ceny zemného plynu pre domácnosti ako aj pre malé podniky. Regulačný úrad v súčasnosti vyhodnocuje pripomienky, ktoré dostal počas medzirezortného pripomienkového konania.

13.06.2018 11:38
debata (3)

Energetické spoločnosti ako aj odborná a laická verejnosť celkovo vzniesli 101 pripomienok, z toho 62 zásadných. Najväčší dodávateľ plynu – Slovenský plynárenský priemysel (SPP) regulačnému úradu v pripomienkovom konaní napríklad navrhol, aby zrušil cenovú reguláciu cien zemného plynu u niektorých domácností.

„Cenová regulácia dodávky plynu by sa mala uplatňovať na odberateľa plynu v domácnosti s celkovou spotrebou plynu za dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov najviac 42 760 kilowat­thodín. Odberatelia, ktorých ročná spotreba prevyšuje túto hranicu, patria do skupiny odberateľov s veľkými rodinnými domami a s extrémne vysokou spotrebou, ktorí vykurujú plynom, okrem iného, napríklad aj vodu v bazénoch. Táto skupina odberateľov nepotrebuje ochranu cenovej regulácie,“ uviedli plynári z SPP. Navrhovaná zmena by podľa nich zasiahla len nepatrný počet odberateľov, keďže cenová regulácia by sa naďalej vzťahovala na dodávku plynu pre viac ako 99 % odberateľov plynu v kategórii domácnosti.

SPP taktiež navrhuje, aby nová vyhláška umožnila domácnostiam rozhodnúť sa, či ich dodávka plynu bude podliehať cenovej regulácii. „Navrhujeme teda umožniť odberateľom plynu v domácnosti, aby si vybrali, či budú využívať regulovanú cenu alebo neregulovanú cenu, a to na obdobie trvania zmluvy o združenej dodávke plynu na dobu určitú. Po uplynutí tejto doby sa odberateľ bude môcť opätovne rozhodnúť pre dodávku plynu za regulované ceny. Takéto právo umožní odberateľovi uzatvárať v prípade výhodných cien na trhu zmluvy na dodávku plynu s cenou, ktorá je výhodnejšia ako cena regulovaná,“ uviedli plynári. Sú presvedčení, že cenová regulácia je nepotrebná aj pre malé podniky.

Po zrušení regulácie cien plynu pre malé podniky volajú aj zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ). Podľa nich v tomto segmente odberateľov je plne rozvinuté konkurenčné prostredie a trh je plne liberalizovaný. „Deregulácia odberateľskej kategórie malé podniky vytvára dodatočný priestor pre poskytovanie atraktívnych produktov pre odberateľov plynu tejto kategórie, čím vo výraznejšej miere prispeje k možnosti zmeny dodávateľa, porovnateľným cenám pre odberateľov plynu kategórie malý podnik,“ zdôvodnili zamestnávatelia. Predpokladajú, že zvýšenie konkurencie na trhu dodávky plynu pre túto skupinu odberateľov bude znamenať pozitívny finančný dopad na koncovú cenu.

Spoločnosti innogy Slovensko okrem iného v novele vyhlášky prekáža, aby sa pri výpočte ceny zemného plynu na krytie strát a vlastnej spotreby v distribučnej sieti používali trhové ceny plynu kótované na burze powernext.com. „Produkt kótovaný na burze powernext.com považujeme za nevhodný z dôvodu geografickej vzdialenosti územia Slovenska od odberných miest, ktorým je určený plyn obchodovaný na tejto burze,“ uviedol najväčší alternatívny dodávateľ plynu na Slovensku. Za vhodnejší považuje index kótovaný na burze cegh.at, pretože predstavuje plyn určený pre konečnú spotrebu v Rakúskej republike, s ktorou Slovenskú republiku spája geografická hranica a spoločný vstupno-výstupný bod prepravnej siete a zásobníkov plynu Baumgarten.

Stredoslovenská energetika (SSE) vo svojich pripomienkach navrhuje do oprávnených nákladov dodávateľa doplniť náklady na opravné položky a odpis pohľadávok, ktoré dodávateľovi pri jeho činnosti vznikajú v dôsledku neuhradených faktúr za združenú dodávku plynu a súvisiacich služieb. „Sú to náklady, ktoré vznikajú dodávateľovi v súvislosti s výkonom regulovanej činnosti. Opravné položky sú daňovo uznateľný náklad podľa platnej legislatívy a teda mal by byť súčasťou regulačného rámca,“ konštatovali stredoslovenskí energetici.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #dom #plyn #SPP #ÚRSO
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy