Kladivo na stáčanie kilometrov prudko zlacní jazdené autá

Boj proti stáčaniu kilometrov vstúpil do novej éry. Začína sa napĺňať nová databáza s najazdenými kilometrami slovenských áut. Štát ju má spoločnú s ostatnými štátmi v rámci Európy. Podľa Róberta Zrubáka, šéfa technickej služby kontroly originality Iris Ident, bude nový systém pôsobiť preventívne a urobí stáčanie kilometrov nezaujímavým. Už stočeným autám klesne cena a dlhoročným podvodníkom hrozia hromadné žaloby.

09.06.2018 12:00
autá, kolóna, tachometer Foto:
Od 20. mája funguje na Slovensku systém ODO-Pass. Ide vlastne o výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel. Predajca je povinný ho priložiť k vozidlu, ak na ňom boli stočené kilometre.
debata (77)

Koľko je na Slovensku áut s upraveným počítadlom najazdených kilometrov?

Presné číslo nedokáže povedať nikto. Všetko sú len dohady. Neexistuje žiadna oficiálna štatistika. Ani polícia nevedie takúto štatistiku. Tieto podvody sú latentné. O nich sa ľudia dozvedia často až po nejakom období. Napríklad až keď príde auto do autorizovaného servisu. Ak doň vôbec príde. Nezávislé servisy nie sú pripojené do siete, takže historické údaje nemajú.

V čom zlyhávali doterajšie snahy o zastavenie stáčania kilometrov?

Doteraz na Slovensku panoval názor, že sa problém vyrieši, ak bude stáčanie kilometrov trestným činom. Lenže v drvivej väčšine prípadov je páchateľ neznámy. Páchateľ a objednávateľ manipulácie nemusí byť jedna a tá istá osoba. Ak sa aj nejaký podozrivý nájde, tak polícia mu manipuláciu len veľmi ťažko dokáže. Cieľom podvodu je finančný profit z predaja vozidla s nižšou hodnotou najazdených kilometrov. V súčasnosti najúčinnejším opatrením je aplikovanie overeného belgického systému Car-Pass.

Spočíva vo vytvorení databázového systému, do ktorého sa zaznamenávajú informácie o najazdených kilometroch hlavne zo širokého spektra subjektov z autobrandže s takou frekvenciou záznamov, ktorá buď manipuláciu s najazdenými kilometrami odhalí, alebo ju urobí finančne nezaujímavou. Údaje sa poskytujú vo forme výpisu. Výpis odhalí, kedy k manipulácii došlo, na základe čoho sa dá zistiť, kto bol v tom čase zodpovedným prevádzkovateľom vozidla. Bez vášho vedomia ako vlastníka vám na vozidle len tak niekto kilometre nestočí. Ale ak ide o predaj vozidla, z ktorého má mať profit napríklad autobazár, tak stav kilometrov môže byť zmenený hneď na druhý deň.

Do akej miery dokáže stav odometra ovplyvniť cenu vozidla?

Je to individuálne. Príkladov je mnoho. Stačí uviesť jeden z Belgicka. Situácia je u nás totožná. Ak vozidlu VW Golf bolo stočených 93-tisíc kilometrov, jeho hodnota sa zvýšila o 4¤600 eur.

Čo je pre kupujúcich jazdených áut od 20. mája nové? Na čo si majú dávať pozor?

Na Slovensku začal fungovať obdobný systém ako v Belgicku s názvom ODO-Pass. ODO-Pass je vlastne výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), do ktorého sú povinní zasielať informácie o vozidlách štátne aj privátne subjekty. Ide hlavne o informácie z technických a emisných kontrol, kontrol originality, od orgánov Policajného zboru, od výrobcov, zástupcov výrobcov vozidiel, od všetkých legálnych opravovní, od predajcov vozidiel, autobazárov, od poisťovní, od lízingových spoločností a od znalcov v cestnej doprave.

Pri kúpe vozidla je dôležité vyžadovať ODO-Pass od predávajúceho. Predajca je zo zákona povinný výpis priložiť k vozidlu, pokiaľ na vozidle boli stočené kilometre. Zatiaľ teda nie je priloženie výpisu povinné v každom prípade, ale kupujúci by mal vo vlastnom záujme výpis automaticky vyžadovať vždy. Táto povinnosť sa môže časom legislatívne upraviť obdobne ako v Belgicku, kde sa výpis prikladá ku každej kúpnej zmluve povinne.

Teraz teda výpis z registra nie je predávajúci povinný priložiť?

Nie. Možno by to narobilo ešte viac škody ako osohu. Systém sa rozbieha a RPZV sa postupne plní údajmi. Je potrebné, aby ľudia vedeli, že takáto možnosť už teraz existuje a že majú vyžadovať výpis pri predaji vozidla. Neviem, či to platí aj pre iné krajiny, ale na Slovensku si kupujúci vyberie nejaké auto a vidí na ňom len to dobré a pozitívne. Potom, keď mu stojí vozidlo dva-tri dni pred domom, tak začne o kúpe premýšľať. Dokonca je ochotný prísť do servisu, aby mu auto prehliadli. Neskôr často prekvapený zistí, že vozidlo nie je v poriadku a prišiel o peniaze. Vždy pred kúpou je potrebné vyžadovať ODO-Pass. Chráni to záujmy kupujúceho, a hlavne jeho peniaze.

Ako sa predávajúci k výpisu dostane?

ODO-Pass možno vyhotoviť len po kontrole odometra a zápise aktuálnej hodnoty najazdených kilometrov spolu s fotodokumentáciou do registra. Výpisy vyhotovujú pracoviská kontroly originality a väčšina prispievateľov, a to priamo prevádzkovateľovi vozidla, ktorý ho môže buď zverejniť, alebo poskytnúť záujemcom o kúpu vozidla. Zoznam vyhotoviteľov, existenciu a obsah výpisu si možno overiť na www.rpzv.sk. Výpis je dostupný každému prevádzkovateľovi vozidla a overiť si ho môže každý, komu prevádzkovateľ poskytne údaje. Ak ich neposkytne a záujemca zistí, že výpis existuje, tak je to presvedčivá indícia na to, aby vozidlo nekupoval.

Čo je cieľom registra?

Dlhodobým cieľom je zaznamenať celý životný cyklus vozidla od prvej registrácie kdekoľvek v Európskej únii až po recykláciu. Každý spotrebiteľ má právo dozvedieť sa o kupovanom vozidle čo možno najviac informácií. Zatajovanie niektorých skutočnosti zaváňa podvodom.

Prečo dané informácie nie sú verejné? Mnohí to kritizujú a chcú, aby boli údaje verejné.

Toto môže tvrdiť len laik, ktorý problematike nerozumie. Dôvod je jednoduchý. Môže dôjsť k zneužívaniu údajov. V podstate nie je prijateľné, aby boli údaje poskytované tretej osobe bez súhlasu dotknutej osoby. Vy prevádzkujete motorové vozidlo, niekto sa dostane k jeho histórii najazdených kilometrov a zneužije to proti vám. Pritom nemusí ísť o manipuláciu, ale pokles môže byť spôsobený administratívnou chybou. V registri nie sú osobné údaje, ale napriek tomu sa tieto údaje o vozidle vzťahujú na konkrétneho prevádzkovateľa.

Táto istá zásada platí aj v prípade evidencie vozidiel. Načo má byť niekomu dostupný priebeh najazdených kilometrov vášho vozidla, ak vozidlo nepredávate? A keď sa ho rozhodnete predať, tak údaje zverejníte alebo poskytnete záujemcom, ktorí si ich dokážu bezplatne overiť. Ďalším dôvodom, prečo sa záznamy o najazdených kilometroch nezverejňujú, je fakt, že dochádza k stočeniu tesne nad poslednú známu hodnotu. Potom manipuláciu tušíte, ale ju len ťažko preukážete. Toto je kľúčová podmienka fungovania systému. Ak by mal každý prístup k daným údajom, tak v tom momente sa stáva celý systém neúčinný a nemalo by cenu sa ním vôbec zaoberať.

Koľko bude daný výpis stáť a kto ho zaplatí?

Výpis bude stáť 3, 5 alebo 7 eur podľa počtu záznamov. V zásade za výpis platí prevádzkovateľ, lebo je držiteľom elektronického osvedčenie o evidencii, ktoré je potrebné na overenie a tlač výpisu. Výpis obsahuje údaje k jeho vozidlu a on potom s výpisom naloží, ako uzná za vhodné. Prevádzkovateľom vozidla je majiteľ, držiteľ alebo vodič. Na základe načítania a overenia predloženej čipovej karty je možné vytlačiť výpis u väčšiny prispievateľov.

Kritici nového zákona vyčítajú aj to, že legislatíva nerieši predaj medzi súkromnými osobami. Prečo táto oblasť nie je zákonom pokrytá?

Toto je nedorozumenie. Predchádzajúci zákon neriešil predaj, ale zákaz predaja právnickými osobami alebo fyzickými osobami – podnikateľmi – ak na vozidle došlo k neoprávnenej manipulácii s odometrom. Tento nešťastný a nič neriešiaci zákaz vyšiel z dielne dvoch ambicióznych politikov, ktorí jednoznačne neboli zbehlí v eliminácii týchto podvodov a my sme ich nedokázali zastaviť. Dnes je to už v podstate jedno. Takéto vozidlá už možno predávať, ak je k nim priložený výpis. O tom, že boli stočené kilometre, by sa mal kupujúci dozvedieť.

Zákaz spôsobil to, že v ľuďoch rezonuje názor, že takéto vozidlá sú nepredajné. Musíme si zvyknúť na skutočnosť, že takéto vozidlá sú všade medzi nami a začnú sa objavovať. Problém bol len v tom, že sme o tom nevedeli. Ak viem, že na vozidle bolo stočených 80-tisíc kilometrov, tak viem, čo od vozidla môžem očakávať. A je úplne jedno, či ho kupujem od podnikateľa, alebo od občana. Dôležité je, aby som o prípadnom stočení vedel a aby som teda vozidlo nepreplatil.

Hlavne neveriť slovným ubezpečeniam. Výpis je potrebné požadovať aj od rodiny. Ak predávam vozidlo seriózne, či už ako podnikateľ, alebo občan, mám niekoľko možností nakladania s výpisom. Buď ho zverejním spolu s fotografiami vozidla, alebo poskytnem tri potrebné údaje na jeho overenie, alebo ho poskytnem záujemcom. Tieto možnosti sa už začali objavovať v inzerátoch. Stačí sa riadiť dvoma zásadami – vyžadovať výpis a overiť jeho pravosť.

Je nepochybné, že na našich cestách sú tisíce vozidiel so stočenými kilometrami, o ktorých majitelia ani netušia. Čo bude teraz s nimi, keď sa na to príde?

Situácia sa nedá riešiť tak, že sa spraví hrubá čiara a všetko, čo bolo doteraz, nás nezaujíma. Časom sa zistí, že súčasný majiteľ sa stal v minulosti pri kúpe vozidla terčom podvodu. Mal by mať však nejaký doklad, kúpnu zmluvu o kúpe vozidla. Predávajúci sa pravdepodobne dopustil podvodu. Ak vás preukázateľne uviedol do omylu a spôsobil škodu prevyšujúcu sumu 266 eur, je to už trestný čin. Trestné oznámenie by mal podať kvalifikovaný advokát. Je však potrebné rátať s tým, že tieto skutky z minulosti sú takmer nedokázateľné, hlavne ak vozidlo malo viacerých majiteľov a nie sú k dispozícii presné údaje.

Ale tí ľudia budú mať problém dané vozidlá predať. Čo s nimi bude?

Problémom bude netransparentná minulosť starších vozidiel. Vozidlo mohlo mať stočené kilometre viackrát. Cena takýchto áut pôjde dole. Najazdené kilometre sú dôležitým ukazovateľom, ale aktuálny technický stav je pri starších vozidlách dôležitejší. Najmä v prípadoch, keď je už skutočná hodnota odometra nezistiteľná. Tieto autá nebudú nepredajné, len ich cena bude reálnejšie vyjadrovať ich skutočnú hodnotu. Novým systémom chceme dosiahnuť, aby ďalšie takéto situácie nevznikali. Ale podvody z minulosti nenapraví ani novým systém. Takýchto prípadov bude veľa. Niektorí to budú chcieť stále radšej zatajiť a určite budú prípady, keď sa ľudia rozhodnú, že radšej vozidlo nepredajú. Zaregistrovaním aj historických záznamov do RPZV začnú byť známi aj tí, u ktorých sa podvody páchali doteraz.

Ak budú nitky a údaje čoraz častejšie poukazovať na servisy, autobazáre alebo jedincov, ktorí podobné praktiky vykonávali, a bude ich stále pribúdať, prídu aj žaloby. Polícia bude musieť konať, ale na rozdiel od minulosti sa v registri budú nachádzať usvedčujúce údaje. Policajné orgány, ako aj Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) majú zo zákona priamy prístup do RPZV. Lenže sila nového systému nespočíva v represii, ale v prevencii. Represia je bez systému neúčinná. Roky sa tu laici dohadovali, či to má byť trestný čin, alebo nie. Kto bol u nás za tieto podvody odsúdený? Aj príklady zo zahraničia potvrdili, že je úplne jedno, či to je, alebo nie je trestný čin. Bez systémových opatrení je tento skutok len veľmi ťažko dokázateľný. Funkčný systém preukáže, kedy k manipulácii došlo a kto je za ňu zodpovedný. Potom môžu nastúpiť aj sankcie.

Hrozia potom niektorým firmám, bazárom alebo jednotlivcom hromadné žaloby?

Samozrejme. Dokonca väčšie problémy im hrozia aj pri predajoch po 20. máji tohto roku. Ak bolo od tohto dátumu predané čo i len jedno stočené auto bez výpisu, SOI môže konať a my im pripravíme dôkazné údaje. Za toto hrozia pokuty od 3-tisíc až do 100-tisíc eur. Ak je porušenie opakované, môže SOI siahnuť na živnostenské oprávnenie. Nikto sa ani nemôže vyhovárať, že 21. mája nebol dostupný výpis. Minimálne bol dostupný zhruba na 100 pracoviskách kontroly originality v rámci celého Slovenska. Za dva týždne pribudlo ďalších zhruba 200 poskytovateľov výpisu.

S ktorými krajinami je aktuálne systém výmeny informácií prepojený?

S Belgickom a Holandskom prostredníctvom EUCARIS-u. Pri dovozoch z Holandska sa podarilo za prvých päť mesiacov tohto roku znížiť počet manipulácií zo 42,6 % na 21,8 %, čiže o 20,8 %, a pri dovozoch z Belgicka sa podarilo dokonca za necelé tri mesiace (od 9. marca do konca mája) znížiť počet manipulácií zo 14,8 % na 8,3 %, čiže o 6,5 %. Takéto výsledky nás prekvapili. Neočakávali sme taký razantný účinok systému.

Je to dostatočné, keďže väčšina jazdených áut prichádza z Nemecka?

Neznamená to, že k vozidlu dovezenému z Nemecka nie sú dostupné informácie. Ak bolo auto prevádzkované nejaký čas v Holandsku a Belgicku, dostaneme údaje aj k nemeckému vozidlu. Nemecko síce ešte neprispieva, no nespí na vavrínoch. Nemecký registračný úrad databázu s údajmi o najazdených kilometroch už prevádzkuje. Uvažuje sa o tom, cez ktorý modul EUCARIS-u ju prepojí s ostatnými členskými krajinami EÚ. Minulý týždeň Európsky parlament hlasoval o tom, aby Európska komisia prijala nariadenie, ktorým by do roka bolo vymieňanie údajov pre všetky štáty povinné práve prostredníctvom EUCARIS-u.

Dosť často sa prezentuje, že má vzniknúť jednotná celoeurópska databáza. To nie je pravda. Majú vzniknúť prepojené národné databázy. Ďalšie krajiny sa pripravujú na vstup do systému. Nečakajú na to, kým im to prikáže EÚ. Vedia, že je to problém, a vedia, že to chcú riešiť. Na bode nula nie je žiadny členský štát, všetky štáty sú niekde na polceste. Podľa smernice, ktorú sme novým zákonom implementovali aj na Slovensku, musia všetky členské štáty na staniciach technickej kontroly (STK) zaznamenávať stav odometrov, teda počet najazdených kilometrov. Ďalším zdrojom údajov sú výrobcovia a zástupcovia výrobcov vozidiel, ktorí majú tiež povinnosť prispievať do RPZV. Takže údaje o nemeckých vozidlách môžu pochádzať aj priamo od výrobcov, nielen z databázy nemeckého registračného úradu cez EUCARIS.

Aký osud teda čaká všetky autá s upravenými odometrami, ktoré v Európe máme?

Zníži sa ich hodnota, presnejšie, ich cena bude vyjadrovať reálnejšiu hodnotu vozidla. Myslím si, že ak je vozidlo staršie, tak už nie je ani také dôležité, koľko kilometrov má najazdených. Podstatný je jeho technický stav a to, či sa o auto jeho majiteľ náležite staral. Kupujúci vďaka informáciám z výpisu získajú prehľad o tom, o akú približnú hodnotu boli najazdené kilometre znížené, ak budú takéto údaje dostupné.

Predstavte si, že po odhalení stočenia sa s vozidlom prakticky udejú dve veci. Čím bude vozidlo mladšie, tak sa bude dať presnejšie odhadnúť alebo určiť skutočná hodnota najazdených kilometrov a na základe toho sa zreálni hodnota vozidla. Odometre sa už nebudú späť nastavovať, lebo akákoľvek nastavená hodnota by bola nepravdivá. Stačí, keď je známa približná hodnota. Podmienkou je, aby každý kupujúci vyžadoval výpis, inak mu môžu byť tieto skutočnosti zatajené.

Bude počet záznamov od prispievateľov dostatočný?

Do 20. mája sme evidovali ku každému vozidlu priemerne šesť záznamov v RPZV. Z Holandska a Belgicka dostávame približne 20 až 30 záznamov k vozidlu v závislosti od jeho veku. Postupne pribúdajú záznamy od prispievateľov z celej autobrandže. Systém funguje efektívne, ak sú k dispozícii aspoň dva záznamy ročne. Vtedy sa už väčšinou finančne neoplatí upravovať počet kilometrov.

Sú teda národné systémy konečným riešením pri problematike stočených automobilov?

Žiadne súčasné riešenie nie je 100-percentné. Už dnes samotní automobiloví výrobcovia pracujú na systémoch, ktoré neumožnia vykonať zmenu najazdených kilometrov. Niektoré modely už takéto systémy obsahujú. Ďalším míľnikom sú mobilné služby prostredníctvom palubnej jednotky so zabudovanou sim kartou schopné výmeny údajov s vozidlom, ako napríklad e-Call. Vozidlo si tak vymieňa údaje s výrobcom alebo lokálnym poskytovateľom služieb pri prednastavených udalostiach, povedzme pri výskyte chybových stavov, kde spolu so servisnými údajmi posiela aj aktuálnu hodnotu najazdených kilometrov.

Výhľadovo sa uvažuje o využití technológie BlockChain známej z prostredia kryptomien. Je to druh distribuovanej (decentralizovanej) databázy uchovávajúcej neustále sa rozširujúci počet záznamov, ktoré sú chránené proti neoprávnenému zásahu. Výrobcovia vozidiel už reálne uvažujú, že budú získavať a poskytovať údaje takýmto spôsobom. Jedným zo zdrojov údajov by boli práve vozidlá s mobilnými službami.

© Autorské práva vyhradené

77 debata chyba
Viac na túto tému: #tachometer #stáčanie kilometrov #Iris Ident