Jahnátek chce zmeniť platbu za ističe

Regulátor tlačí pred sebou stále dôsledky ističovej aféry, pri ktorej prudko vyleteli začiatkom roka 2017 ceny elektriny.

25.05.2018 13:00
energia, merače Foto:
Inteligentné merače by malo mať do dvoch rokov nainštalovaných pol milióna slovenských domácností.
debata (27)

Pohnúť s ističmi by mohla nová vyhláška pre cenovú reguláciu v elektroener­getike. Tá umožní po novom distribučkám každoročne presunúť tri percentá z variabilných nákladov – teda spotrebovanej elektriny, do fixných nákladov. Práve tie zohľadňujú rezervovanú kapacitu, ktorá vychádza z veľkosti ističa. Platiť by mala od začiatku budúceho roka. Aktuálne je v pripomienkovom konaní.

"Úrad pristúpil k zvýšeniu podielu výnosov z platieb za rezervovanú kapacitu najviac o tri percentá z dôvodu, že náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy sú objektívne fixného charakteru, slúžia na pokrytie nákladov distribučnej sústavy a nezávisia na množstve distribuovanej elektriny,“ vysvetľuje hovorca Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (ÚRSO) Radoslav Igaz. Takáto nevýrazná úprava však rozhodne nemôže vyriešiť samotný problém s rezervovanou kapacitou, dodáva. Výrazné zmeny do budúcnosti, pokiaľ ide o ističe, však podľa Igaza úrad nechystá.

Ďalší pokus zohľadniť veľkosť ističa bol cez vyhlášky o cenách v elektroener­getike, Tú dal však predseda regulačného úradu Ľubomír Jahnátek stiahnuť hneď po svojom nástupe. Chýbalo mu v nich totiž vyčíslenie ekonomických dosahov.

To však v návrhu novej vyhlášky nechýba. Analýza sociálnych vplyvov priznáva negatívny vplyv navrhovanej novely. A to nárastom výdavkov domácností na dodávku elektriny pre zvýšenie fixnej zložky ceny za dodávku elektriny domácnostiam. "Cenu elektriny pre slovenské domácnosti to však v žiadnom prípade zásadne neovplyvní,“ povedal Igaz. Ani po tejto úprave totiž podľa neho nedosiahne podiel fixných nákladov prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav v praxi maximálnu hranicu 65 percent. Tú stanovuje už v súčasnosti platná vyhláška.

Len pomalý presun

Medziročne je možné teraz presúvať do fixnej zložky najviac jedno percento. Podľa návrhu regulátora to môžu byť až tri percentá. „Nová vyhláška hovorí, že, pozor, v priebehu nasledujúcich rokov bude dochádzať k pozvoľnému rastu fixnej zložky na úkor variabilnej zložky,“ hovorí riaditeľ predaja Slovakia Energy Jiří Koudela. Napríklad o tri roky môže fixná zložka narásť o deväť percent, vysvetľuje. To už môže byť pre ľudí, čo si neupravia veľkosť ističa, zaujímavý nárast, ktorý sa môže odraziť aj na ich účtoch za elektrinu.

Nepôjde síce o skokové zmeny ako na prelome rokov 2016 a 2017, keď začiatkom roka 2017 vyleteli ceny elektriny práve pre ističe prudko nahor. Vtedy bolo vo vyhláške, že distribútor môže presunúť až 80 percent výnosov do fixnej zložky, vysvetľuje Koudela. „Pre niektorých zákazníkov v niektorých tarifách to bol enormný nárast,“ hovorí. Nasledovalo trhanie faktúr a návrat k starým vyhláškam.

Presun troch percent ročne považuje Koudela za prijateľné z pohľadu odberateľov aj distribučiek. Variabilná zložka totiž závisí od toho, koľko cez siete distribučných spoločností pretečie, fixná sa odvíja od rezervovaných kapacít. Pričom so znižovaním spotreby príjem z variabilnej zložky klesá, dole tak idú aj príjmy z nej, vysvetľuje Koudela. „Distribučné spoločnosti sa o sieť musia starať, či ňou pretečie desať alebo jedna terawatthodina,“ hovorí.

Povolenie trojpercentného presunu sa však nepozdáva portfólio manažérovi spoločnosti Magna Energia Martinovi Semričovi. Inštalácia úsporných spotrebičov a celková modernizácia domácností totiž znižuje spotrebu elektrickej energie, vysvetľuje, pričom počet odberných miest rastie. "Existuje teda jasný trend distribútorov presúvať náklady do fixnej zložky distribučnej tarify. Ten je ale kontraproduktívny, lebo nemotivuje odberateľa k úspore energií, čo aktuálny návrh vyhlášky iba potvrdzuje,“ hovorí Semrič.

Aktuálna verzia vyhlášok podľa neho nepočíta ani s inteligentnými meračmi. "Všetkým odberateľom elektriny s ročnou spotrebou nad 4 megawatthodiny ročne sa postupne inštalujú inteligentné elektromery,“ hovorí Semrič. Do roku 2020 by ich malo dostať približne pol milióna domácností – až štyri pätiny elektriny spotrebovanej na Slovensku tak budú merané cez inteligentné merače.

O zmenu ističa je slabý záujem

Prevádzkovatelia distribučných sústav majú viac ako 90 percent nákladov fixných, vysvetľuje hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) Miroslav Gejdoš. Uplatniť však môžu podľa platnej legislatívy len 65 percent z nich, čo podľa neho v prípade SSD ani zďaleka nekorešponduje s realitou. "Legislatíva nás naďalej limituje v tom, že naše fixné náklady pokrývajú výnosy z variabilných cien,“ hovorí Gejdoš. Medziročná zmena o tri percentá pritom nie je náhla, ale postupná, dodáva.

Očakáva, že tieto zmeny budú motivovať odberateľov, aby si výšku hodnoty hlavného ističa nastavovali podľa skutočných potrieb. "V období od 1. decembra 2016 do dnešného dňa sme vyriešili zhruba 5 100 žiadostí o zníženie hodnoty hlavného ističa,“ hovorí Gejdoš. Pre distribučnú sústavu SSD to znamenalo uvoľnenie kapacity viac ako 100 MW, dodáva. Domácnosti stále svoje ističe vo veľkom nemenia. "Po kauze s novými cenami elektriny z roku 2017 sme sa vrátili späť k fixnej platbe bez ohľadu na hodnotu a počet fáz ističa,“ vysvetľuje Semrič. Zatiaľ veľkú zmenu neočakáva. K zmene ističa pristupujú podľa neho skôr firmy. "Pri najbližšej zmene cenových rozhodnutí firmy poväčšine očakávajú nárast fixnej zložky tarify,“ hovorí Semrič.

Na zmenu či úpravu ističov spoločnosť Západoslovenská energetika (ZSE) svojich odberateľov nevyzývala. Upozornení boli len ak zamestnanec distribúcie zistil pri pravidelnej údržbe distribučnej sústavy, prípadne pri servisných zásahoch, nesúlad istiaceho prvku so zmluvnou hodnotou. "Prípadne ak na odbernom mieste nie je istiaci prvok, upozorníme odberateľa, aby si istič na vlastné náklady nainštaloval,“ povedala hovorkyňa ZSE Michaela Dobošová.

© Autorské práva vyhradené

27 debata chyba
Viac na túto tému: #Ľubomír Jahnátek #regulácia #Úrad pre reguláciu sieťových odvetví