Zvolenský obchvat stojí na prieskume vôd

Diaľničiari pokračujú v príprave obchvatu Zvolena. Rýchlostná cesta R2 stále môže viesť severným trasovaním medzi mestami Zvolen a Sliač. Ide o problémovú trasu, s ktorou v minulosti Sliač nesúhlasil. Vhodnosť trasovania má potvrdiť alebo vyvrátiť hydrogeologický prieskum.

22.05.2018 12:00
debata (2)
infografika, zvolen, R2

Obchvat Zvolena vznikne na rýchlostnej ceste R2 v úseku Zvolen, západ – Zvolen, východ. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Deje sa tak aj napriek tomu, že miestni obyvatelia a mesto Sliač sa obávajú o prírodné liečivé zdroje.

"Predmetom súťaže je severný variant na základe záverov štúdie realizovateľnosti spracovanej v marci 2017. V prípade, že sa v rámci realizácie hydrogeologického prieskumu, počas spracovania projektovej dokumentácie, preukáže ohrozenie prírodných liečivých zdrojov v Sliači a v Kováčovej, pristúpi NDS a ministerstvo dopravy k prehodnoteniu variantu vedenia rýchlostnej cesty R2 Zvolen, západ – Zvolen, východ,“ informuje hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Sliač sa obráti na prokuratúru

Spracovanie dokumentácie má trvať 240 dní od podpisu zmluvy. Ďalšie kroky v príprave severného trasovania obchvatu nastávajú po tom, čo severné trasovanie odporučila štúdia realizovateľnosti. Prípravu daného variantu podporil aj samotný rezort dopravy. V prípade potreby je možné trasu vo vyššom štádiu prípravy modifikovať.

Dĺžka severnej trasy má dosiahnuť 10,77 kilometra. Má ísť o rýchlostnú cestu v plnom profile, ktorá bude mať dva pruhy v každom smere. Úsek bude začínať v mimoúrovňovej križovatke Kováčová, kde sa odkloní od rýchlostnej cesty R1. Rýchlostná cesta povedie mostmi ponad cestu prvej triedy I/66, cestu tretej triedy III/2460, železničnú trať, poľné cesty a údolie v lese pod Sliačom. Sliač svoje stanovisko nezmenil. „Právna kancelária mesta Sliač v blízkej dobe podá podnet na prokuratúru, prípadne na Ústavný súd SR k zákonnosti postupu pri príprave realizácie tejto stavby,“ povedal primátor mesta Sliač Daniel Dunčko.

Rýchlostná cesta povedie severne od mesta Zvolen a obce Lieskovec. Úsek sa končí vo Zvolenskej Slatine, kde sa napojí na už existujúcu časť rýchlostnej cesty R2 Zvolen, východ – Pstruša. Štvorprúdovka dosiahne v prípade severného variantu najvyšší bod na pahorku nad Sliačskou dolinou, odkiaľ začne klesať.

Nejde o prvý pokus výstavby zvolenského obchvatu severnou trasou. V minulosti boli na projekt aj vyčlenené financie z eurofondov. Sliač však nesúhlasil s výstavbou pre obavy o zásoby podzemných liečivých prameňov. Prípravu a výstavbu projektu zastavili, v dôsledku čoho vypadol z financovania z eurofondov. Štát má aktuálne dve možnosti. Buď obchvat postaví z vlastného rozpočtu, alebo použije peniaze z nového balíka eurofondov, ktorý budeme môcť čerpať od roku 2021.

Alternatívne trasy pre Zvolen

Zvolenský obchvat má aj alternatívne možnosti trasovania. Ani jedna však nie je ideálna. Štúdia realizovateľnosti poukázala na to, že severný variant by mal dosiahnuť najnižšie investičné náklady. Druhým najvhodnejším riešením by podľa štúdie mal byť variant vedúci rýchlostnú cestu priamo cez mesto prostredníctvom estakády podobne, ako vedie diaľnica D1 v Považskej Bystrici. Vhodnosť tohto variantu nastáva v prípade, že dôjde k eliminácii negatívnych vplyvov na životné prostredie a obyvateľstvo.

V takom prípade by rýchlostná cesta R2 išla v koridore cesty prvej triedy I/16, ktorá smeruje cez mesto v smere východ-západ. Obchvat by sa od rýchlostnej cesty R1 odpojil v križovatke Budča, do ktorej sa v budúcnosti v prípade realizácie napojí rýchlostná cesta R3 smerujúca od maďarských hraníc okolo Krupiny.

V minulosti boli v hre aj dva južné tunelové varianty. Jeden počítal s tunelom vedúcim popod Pustý hrad. Tento variant spolu s tunelom Sekier mal viesť aj popod zastavané územie. Druhý variant plánoval prostredníctvom tunelov Pustý hrad, Bukovinka a Zálužná obísť vodnú nádrž Môťová z južnej strany.

Východne od Zvolena sú v prevádzke už dva úseky rýchlostnej cesty R2 až po obec Kriváň. Diaľničiari v tomto roku spustili tender na výstavbu úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, pričom v tomto roku má byť spustená aj súťaž na zhotoviteľa predchádzajúceho úseku R2 Kriváň – Mýtna. Obchvat Zvolena tak po dostavbe diaľnične spojí Lučenec s Bratislavou.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Zvolen #obchvaty #rýchlostná cesta R2