Štátna penzia bude menej štedrá. Vláda podporí ďalšie piliere

25.04.2018 18:12

Podľa Národného programu reforiem, ktorý v stredu schválila vláda, je potrebné zaviesť opatrenia na zvýšenie efektívnosti v dôchodkovom sporení.

„Všetky tieto opatrenia môžu prispieť k vyšším dôchodkom sporiteľov v budúcnosti, a teda aj menšej odkázanosti na štátny prvý pilier, ktorý je ešte stále výrazne ovplyvnený starnutím populácie,“ konštatuje sa v reformnom programe. Miera náhrady v dôchodkovom systéme, teda pomer priemerného dôchodku k priemernej mzde na Slovensku, totiž podľa pripravovanej správy o starnutí populácie do roku 2070 klesne takmer o 10 percentu­álnych bodov.

Každé opatrenie, ktoré zvýši mieru náhrady zo súkromných úspor, podľa rezortu financií dokáže kompenzovať nižšiu mieru náhrady budúcich generácií dôchodcov. Môže ísť pritom o zavedenie indexového fondu v treťom dôchodkovom pilieri, zvýšenie atraktívnosti dobrovoľného dôchodkového sporenia prostredníctvom mixu politík, vrátane posilnenia konkurencie, či umožnenie zamestnávateľom posielať dobrovoľné príspevky na dôchodkové sporenie aj do druhého piliera.

„Do konca roka 2018 bude pripravená analýza, ktorá navrhne konkrétny mix opatrení,“ píše sa v programe reforiem. Podľa revízie výdavkov na politiky trhu práce a sociálne politiky, ktorú schválila vláda vlani v októbri, by súčasťou týchto opatrení mohlo byť povinné zosúladenie investičnej stratégie aktuálnych sporiteľov s časovým horizontom ich sporenia, či úprava odmien sprostredkovateľom, ktorá by výraznejšie motivovala sprostredkovateľov poskytovať klientom druhého a tretieho piliera presnejšie a adekvátnejšie odporúčania.

Mala by sa tiež zlepšiť informovanosť klientov druhého a tretieho piliera o výnosoch, výnosoch v iných fondoch, rozložení úspor vo fondoch a porovnaní so zahraničnými fondmi. Riešením by tiež podľa materiálu mala byť zmena prerozdelenia poplatkov pre správcov dôchodkových účtov s presunom k vyššiemu podielu poplatkov naviazaných na výkon jednotlivých fondov.

0 debata debata
Viac na túto tému: #dôchodok #II. pilier #III. pilier