Turizmus podporuje nižšou DPH väčšina štátov únie

Daň z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovacie služby je oproti základnej sadzbe nižšia v 25 krajinách Európskej únie a na reštauračné služby v sedemnástich členských štátoch.

25.04.2018 17:24
debata (2)

Táto daň je v oboch prípadoch na úrovni základnej sadzby, teda neznížená, iba na Slovensku (20 %), vo Veľkej Británii (20 %) a v Dánsku (25 %). Osem štátov EÚ nemá zníženú DPH iba na stravovanie.

Ako vyplýva z údajov Asociácie hotelov, reštaurácií, pubov a kaviarní v Európe (HOTREC) a Európskej komisie, znížená DPH na ubytovanie v EÚ je najnižšia v Luxembursku (3 %), v Belgicku, Holandsku a Portugalsku (po 6 %), v Nemecku a na Malte (po 7 %), v ďalších dvanástich štátoch má výšku 8 až 10 %. Znížená DPH na ubytovanie je najvyššia v Maďarsku (18 %) a v Českej republike (15 %), v Rakúsku, Chorvátsku a Grécku je 13 %. Znížená DPH na stravovanie v EÚ je najnižšia v Luxembursku (3 %), v Holandsku (6 %) a v Poľsku (8 %), na Cypre, v Írsku a Rumunsku je 9 %, najvyššia je v Maďarsku (18 %), v ČR (15 %) a vo Fínsku (14 %).

„V susednom Rakúsku dochádza od 1. novembra 2018 k zníženiu sadzby DPH (na ubytovanie) z 13 % na 10 %, predovšetkým z dôvodu zvýšenia konkurencieschop­nosti rakúskych hotelierov,“ informoval Zväz hotelov a reštaurácií SR (ZHR). V Luxembursku vzrástol podiel sektora pohostinských služieb vďaka zníženej sadzbe DPH v roku 2012 o 5 %, pričom celkový rast hospodárstva bol 0,4 %. „Sektor pohostinských služieb vytvoril 1 650 nových pracovných miest v roku 2012 a 1 800 v roku 2011,“ uviedol ZHR. V Lotyšsku po zvýšení DPH na ubytovanie v roku 2009 z 5 na 21 % klesol počet zamestnancov v ubytovacích službách o dvanásťtisíc, čím sa daňovo-odvodové príjmy štátu znížili o 14 mil. eur. Po znížení DPH v roku 2010 na 10 % vzrástla zamestnanosť v tomto odvetví o 8,3 %, zvýšil sa aj počet návštevníkov a využívanie ubytovania.

ZHR podporuje návrh SNS na zníženie DPH na ubytovanie v SR na 10 % a zavedenie cestovných šekov pre zamestnancov v hodnote 500 eur, alebo do výšky minimálnej mzdy. Ministerstvo dopravy a výstavby SR potvrdilo, že pripravuje zavedenie rekreačných poukážok s hodnotou do päťsto eur. „Zavedenie navrhovaných opatrení je potrebné vo veľmi krátkom čase, pretože v slovenskom cestovnom ruchu sa už začínajú prejavovať známky stagnácie. Zväz hotelov a reštaurácií apeluje preto na predstaviteľov súčasnej vlády, aby podporili zníženie sadzby DPH a zavedenie cestovných šekov do praxe,“ uviedol generálny manažér ZHR Marek Harbuľák s tým, že pôjde o prvú systémovú podporu cestovného ruchu na Slovensku po vyše dvadsiatich rokoch.

Z nečlenských štátov EÚ má, napríklad, Švajčiarsko zníženú DPH na ubytovanie vo výške 3,8 % a na stravovanie je na úrovni základnej sadzby 8 %. Nórsko má na ubytovanie zníženú daň 10 % a na stravovanie nezníženú vo výške 25 %, na Islande je v oboch prípadoch znížená daň na 11 %, v Lichtenštajnsku je znížená daň na ubytovanie 3,8 % a neznížená na stravovanie na úrovni 8 %. V Tureckej je na ubytovanie aj stravovanie znížená daň 8 %.

Zníženie DPH v cestovnom ruchu bolo hlavnou témou počas predsedníctva SR v Rade Európy na 15. Európskom turistickom fóre v Bratislave v októbri 2016. „Bolo konštatované, že rovnaká DPH v tejto oblasti by mala byť kľúčovým faktorom jednotného trhu v Európe. Turizmus predstavuje v Európe až 7 % HDP a zaznamenáva každoročne výrazný nárast,“ pripomenula predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov Janka Zálešáková. Smernica EÚ z roku 2006 rieši aj špeciálnu schému DPH i pre cestovné kancelárie. „Na tomto stretnutí bol predstavený akčný plán Európskej komisie pre vytvorenie jednotnej schémy DPH na podporu jednotného trhu,“ dodala Zálešáková.

Nemecko znížilo DPH na ubytovanie z 19 % na 7 % v roku 2010. Počet miest v sektore v ďalších dvoch rokoch vzrástol spolu o 2,4 %, resp. o 2,9 %. „Vďaka zníženej sadzbe DPH mohli byť zároveň realizované investície v celkovej hodnote takmer 1 mld. eur. Pred zavedením zníženej sadzby sa vláda obávala zníženia príjmov vo výške 805 mil. eur, no dopad nebol taký výrazný,“ priblížil ZHR. Príjmy z DPH celkovo klesli o 464 mil. eur, z dôvodu zvýšenej zamestnanosti však klesli sociálne výdavky o 291,5 mil. eur a vzrástli výnosy dane z príjmu.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #dane #DPH #turizmus