Sociálna poisťovňa žiada ročné zúčtovanie odvodov posunúť o dva roky

Sociálna poisťovňa (SP) zásadne nesúhlasí s tým, aby sa na Slovensku zaviedlo ročné zúčtovanie sociálnych odvodov už od budúceho roka.

22.03.2018 09:10
debata (1)

Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia navrhuje poisťovňa posunúť na 1. január 2021. „Zavedenie ročného zúčtovania si vyžaduje rozsiahle úpravy informačných systémov Sociálnej poisťovne, a to nielen zásadnú zmenu informačného systému jednotného výberu poistného, ale aj úpravy dávkových a podporných informačných systémov,“ odkázala SP rezortu práce a sociálnych vecí počas pripomienkového konania k návrhu novely zákona o sociálnom poistení.

Podľa poisťovne je tiež potrebné analyzovať a zmeniť procesy, formuláre a tlačivá, interné postupy a metodické usmernenia, vyškoliť zamestnancov Sociálnej poisťovne a v dostatočnom časovom predstihu informovať verejnosť. Upozorňuje na to, že pre úspešnú implementáciu je dôležitá aj pripravenosť odvádzateľov poistného, predovšetkým zamestnávateľov nielen z vecného, ale aj technického hľadiska (úprava softvérov) na nové postupy pri plnení odvodových povinností. „Časový priestor, ktorý bude vytvorený od predpokladaného schválenia právnej úpravy v Národnej rade Slovenskej republiky do 1. januára 2019, v žiadnom prípade nezodpovedá potrebám implementácie vo vyššie uvedenom rozsahu,“ tvrdí SP.

K legislatívnemu návrhu, ktorým sa má zaviesť ročné zúčtovanie sociálnych odvodov, prišlo ministerstvu práce a sociálnych vecí 115 pripomienok, z toho 46 zásadných. Samotná Sociálna poisťovňa adresovala rezortu práce 27 zásadných a 12 obyčajných pripomienok. Zásadné pripomienky k návrhu novely zákona o sociálnom poistení majú aj Ministerstvo financií SR, rezorty vnútra a zahraničných vecí, Konfederácia odborových zväzov SR, Republiková únia zamestnávateľov, Americká obchodná komora na Slovensku, či občianske združenie SocioFórum.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí navrhuje, aby sa ročné zúčtovanie sociálnych odvodov zaviedlo na Slovensku od začiatku budúceho roka. Tento proces by mala vykonávať Sociálna poisťovňa, pričom prvýkrát by sa tak malo stať v roku 2020 za rok 2019. V tomto roku by si zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov malo z rozpočtu Sociálnej poisťovne vyžiadať 15,4 mil. eur. V budúcom roku by však mal štát na tomto kroku získať 48,2 mil. eur, v roku 2020 približne 26,2 mil. eur a v roku 2021 okolo 25,4 mil. eur. Pri zdravotnom poistení sa ročné zúčtovanie odvodov zaviedlo ešte v roku 2004.

Poistné na sociálne poistenie by sa malo od začiatku budúceho roka platiť vo forme preddavkov, ktoré sa v ďalšom roku ročne zúčtujú podľa skutočných príjmov zamestnanca a podnikateľa za predošlý rok. Výnimkou má byť úrazové a garančné poistenie. SP má ročné zúčtovanie každoročne vykonávať do 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa robí ročné zúčtovanie. Ak má platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, poisťovňa ročné zúčtovanie odvodov vykoná do 31. októbra daného roka. Ročné zúčtovanie sa bude vzťahovať na zamestnanca, povinne nemocensky a dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a na zamestnávateľa. Ročné zúčtovanie sa nebude vzťahovať na štát, ani na dobrovoľne poistené osoby.

Maximálny mesačný vymeriavací základ pri sociálnom poistení by sa mal zrušiť a mal by sa nahradiť maximálnym ročným vymeriavacím základom, ktorý sa bude uplatňovať na zamestnávateľa, zamestnanca a SZČO na platenie preddavkov na poistnom. Pri vykonaní ročného zúčtovania sa pomerne zníži v prípadoch, ak poistenie netrvalo celý kalendárny rok. Platenie preddavkov na poistnom za zamestnanca a zamestnávateľa sa zastaví zaplatením preddavkov na poistnom zo sumy maximálneho ročného vymeriavacieho základu počas kalendárneho roka, v ktorom je zamestnanec povinne poistený.

Súčasná úľava na poistnom na povinné dôchodkové poistenie, ktorú si môžu uplatniť študenti – dohodári a od 1. júla 2018 aj dôchodcovia – dohodári,sa má zachovať v podobe odvodovej odpočítateľnej položky. V porovnaní so súčasným stavom budú dohodári, ktorí si ju uplatnia, povinne dôchodkovo poistení od vzniku do zániku dohody. Ak si dohodári odvodovú odpočítateľnú položku počas roka neuplatnia v plnej výške (200 eur za každý kalendárny mesiac trvania dôchodkového poistenia z dohody v kalendárnom roku), tak im bude suma odvodovej odpočítateľnej položky uplatnená pri vykonaní ročného zúčtovania, ak nepožiadajú o výnimku z uvedeného postupu.

Pre SZČO sa má zachovať súčasný model vzniku a zániku povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia. Podnikatelia však budú platiť preddavky na poistnom, ktoré budú zúčtované na základe príjmov vykázaných v daňovom priznaní za obdobie, za ktoré platila preddavky na poistnom.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #odvody