Reťazce nechcú zákon o nekalých praktikách

Návrh nového zákona o neprimeraných podmienkach z dielne ministerstva pôdohospodárstva môže nútiť obchodníkov porušovať viacero slovenských a európskych právnych predpisov. Tvrdí to Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) zoskupujúca najväčšie obchodné reťazce. Zákon v tejto podobe podľa SAMO smeruje k rozporu s ústavou, znevýhodňuje malých a regionálnych výrobcov, stavia zákazníka do rizika a vytvára podmienky na právnu neistotu a šikanovanie obchodníkov.

04.03.2018 10:00
debata (5)

Obchodníci prišli s týmto tvrdením, keď sa po vyše dvoch týždňoch od medializácie návrhu zákona bližšie zoznámili s jeho znením. Opakuje sa situácia z minulosti, keď sa štát usiloval prostredníctvom zákona zabrániť zneužívaniu ekonomickej sily jedného z účastníkov obchodného vzťahu. Každá z noviel vyvolávala búrlivú diskusiu oboch zainteresovaných strán – na jednej strane dodávateľov, teda potravinárov, ovocinárov, zeleninárov a na strane druhej obchodníkov.

Len krátko pred zverejnením návrhu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka podpísali zahraničné obchodné reťazce a potravinári – veľké nadnárodné spoločnosti pôsobiace na Slovensku ako napríklad Coca Cola, Nestlé či Unilever Iniciatívu pre férový obchod. Pripojili sa ňou k európskej Supply Chain Initiative, ktorá presadzuje zásady správnej obchodnej praxe a prípadné obchodné spory rieši transparentne a korektne.

Medzitým rezort pôdohospodárstva reagujúc na neutíchajúce podnety a sťažnosti slovenských dodávateľov na prax v obchodných vzťahoch pripravoval novelu zákona, z ktorého je de facto nový návrh zákona o neprimeraných obchodných podmienkach.

Nesúhlasia s generálnou klauzulou

Obchodníkom sa predložená verzia návrhu zákona, ktorý ide do medzirezortného pripomienkového konania, nepáči. Podľa SAMO neberie do úvahy zásadné pripomienky viacerých sektorových združení z minulého leta. „Návrh zákona smeruje k rozporu s úlohou štátu chrániť a podporovať hospodársku súťaž, ktorú stanovuje Ústava Slovenskej republiky,“ vyjadrila Katarína Remiaš mienku reťazcov zoskupených v SAMO (Billa, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco).

Návrh novely zákona v jeho aktuálnom znení zavádza tzv. generálnu klauzulu. Tá je podľa SAMO formulovaná široko a nejednoznačne, takže umožňuje značnú mieru svojvôle ministerstva pôdohospodárstva. Zároveň umožňuje ministerstvu na základe vlastnej úvahy označiť akékoľvek konanie obchodníka za neprimerané. Návrh zákona spôsobuje podľa obchodníkov právnu neistotu, pretože subjekty si nebudú vedieť s dostatočnou určitosťou vyhodnotiť, či ich konanie je, alebo nie je neprimeranou podmienkou.

Zákon v novej podobe navrhuje skrátiť splatnosti faktúr pre dodávateľov potravín zo 45 dní na 30 dní a pri vybraných potravinách, ako sú mlieko, rožky a chlieb, až na 15 dní. Cieľom má byť zvýšenie likvidity a zlepšenie cashflow dodávateľov potravín. Obchodníci však vidia vec inak. Návrh ich vraj bude nútiť platiť pri vybraných potravinách „z rúčky do rúčky“ za niečo, za čo nedostali faktúru a ani iný riadny daňový doklad pre odvedenie DPH, na základe ktorého môže bez porušenia zákona o DPH uhradiť dodávateľovi dodaný tovar.

Návrh totiž podľa právneho výkladu SAMO viaže splatnosť kúpnej ceny na moment dodávky potravín aj v prípade nedodania faktúry alebo dodania podľa zákona nesprávnej faktúry, čo je v rozpore so zákonom o DPH. V prípade, že by sa obchodníci riadili novým predpisom, prípadná daňová kontrola by takýto postup považovala za porušenie zákona sankcionovaný pokutou. Ak by sa obchodník držal zákona o DPH, mohol by porušiť nový predpis pripravený ministerstvom, za čo by ho ministerstvo mohlo sankcionovať zásadným spôsobom.

Rozsiahla právna analýza, ktorú si dalo SAMO spracovať advokátskej kancelárii Soukeník-Štrpka, má výhrady aj k zákazu logistického bonusu. Tvrdí, že až 90 percent dodávateľov súhlasí s dohodnutým poplatkom, ktorý sa platí za možnosť naviezť svoje výrobky do jedného či dvoch centrálnych skladov reťazcov. Znenie navrhnuté ministerstvom vraj povedie k chaosu v zásobovaní a k výraznému diskomfortu obyvateľov v blízkosti obchodov, myslia si obchodníci.

Zákon je o férových vzťahoch

„Sú to práve najväčšie obchodné reťazce združené v SAMO, ktoré svojím konaním prispeli k netransparentným a nevyváženým obchodným vzťahom medzi dodávateľmi a obchodníkmi. Ak myslia vážne férové obchodovanie, nemôže byť pre nich pripravovaná novela problémom,“ reagoval na výklad návrhu zákona rezort pôdohospodárstva.

Neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch sú podľa ministerstva pôdohospodárstva dôsledkom zneužívania ekonomickej sily jedného z účastníkov obchodného vzťahu, väčšinou na úkor dodávateľa. Prejavujú sa najmä formou rôznych peňažných alebo nepeňažných plnení dodávateľa nad rámec dohodnutej kúpnej ceny. Je to napríklad zľava z kúpnej ceny, skryté poplatky za marketing, jednostranne nevyvážené zmluvné vzťahy alebo platby za zaradenie do registra dodávateľov. „Chceme tomu zabrániť a vytvoriť férovejšie podmienky pre dodávateľov potravín, ktorí sú neraz obrazne povedané vykosťovaní.“

Téma nekalých obchodných praktík rezonuje nielen na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii. K potrebe riešiť problematiku nekalých obchodných praktík prijatím opatrení na celoeurópskej úrovni sa prihlásili všetky členské štáty EÚ.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #Potraviny #poľnohospodárstvo #reťazce