NBS upraví pravdlá posudzovania, či vládzete splácať úver

Národná banka Slovenska (NBS) plánuje upraviť opatrenie, ktorým sa stanovujú podmienky na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať úver. Dôvodom je nárast zadlženosti slovenských domácností. O príprave návrhu opatrenia informuje na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Medzirezortné pripomienkové konanie k materiálu by sa malo odštartovať v marci tohto roka.

26.02.2018 15:33
debata

Týmto opatrením navrhuje upraviť podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie v dvoch oblastiach. Ustanoviť sa má nový limit na podiel výšky celkovej zadlženosti spotrebiteľa k ročnému príjmu, druhou oblasťou je úprava limitov pre ukazovateľ zabezpečenia úveru, ide o tzv. loan-to-value, teda LTV.

„Cieľom navrhovaného opatrenia je predovšetkým zmierniť riziká spojené s rýchlym rastom zadlženosti domácností, ako aj to, aby zadlženosť klientov finančných inštitúcií bola v súlade s ich finančnou pozíciou,“ priblížila zámer NBS v predbežnej informácii.

Slovenská centrálna banka upozornila, že zadlženosť slovenských domácností v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) sa dostala na najvyššiu úroveň v regióne strednej a východnej Európy a naďalej rastie nielen v rámci regiónu, ale aj v rámci eurozóny najrýchlejším tempom. „Tempo rastu zadlženosti možno považovať za nadmerné, pričom riziko je ešte zvýšené očakávaným prehrievaním ekonomiky,“ predpokladá NBS.

Rýchly rast zadlženosti je ovplyvnený najmä poklesom úrokových marží, ktoré pri úveroch na bývanie klesli na najnižšiu úroveň v regióne. „V reakcii na tento vývoj je potrebné prijať dodatočné opatrenia,“ vysvetlil slovenský regulátor.

Na toto riziko upozorňujú aj medzinárodné inštitúcie vrátane Európskej centrálnej banky, Medzinárodného menového fondu a ratingových agentúr. „Ratingová agentúra Standard & Poor's vo svojej správe z 26. januára 2018 upozornila, že môže zvážiť zhoršenie ratingu Slovenskej republiky v prípade, ak bude pokračovať rýchly rast retailových úverov, ktorý vytvára ekonomické nerovnováhy zhoršujúce finančnú stabilitu. S&P zároveň uvádza, že očakáva implementáciu dodatočných opatrení s cieľom zmierniť tieto riziká,“ upozornila NBS.

debata chyba
Viac na túto tému: #úver #hypotéka #NBS