Výstavba rýchlostnej cesty R2 pri Lučenci má trvať dva roky

Výstavba úseku rýchlostnej cesty R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce v dĺžke 13,5 kilometra a so štyrmi pruhmi pri Lučenci by mala trvať dva roky.

22.02.2018 14:14
debata (1)

Predpokladaná cena stavebných prác predstavuje 161,77 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (194,13 mil. eur vrátane DPH). Vyplýva to z vyhlásenej verejnej súťaže Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS), zverejnenej vo štvrtok vo Vestníku verejného obstarávania. Lehota na predkladanie ponúk je 16. apríla, pričom platiť musia minimálne do 31. decembra tohto roka. Výstavba úseku bude financovaná zo štátneho rozpočtu.

Ako ešte v piatok 16. februára informovala NDS, ukončenie súťaže v závislosti od jej priebehu predpokladá koncom tohto roka a následne by sa mala začať aj výstavba. Trasa úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce začína dočasným napojením cesty prvej triedy I/16 na rýchlostnú cestu R2 v Mýtnej v podobe stykovej križovatky pred obcou Mýtna. Súčasťou rýchlostnej cesty bude 148 objektov, vrátane mimoúrovňovej križovatky Mýtna, jedenástich mostných objektov, z ktorých budú dominantné tri estakády v dĺžke 1,36 km, a šiestich protihlukových stien. Trasa končí v mimoúrovňovej križovatke Tomášovce, na ktorú bude nadväzovať úsek R2 Tomášovce – Ožďany (20,7 km), pre ktorý je v súčasnosti vydané územné rozhodnutie.

NDS plánuje v tomto roku vypísať súťaže aj na ďalšie úseky R2 – Kriváň – Mýtna (9,15 km), Rožňava – Jablonov nad Turňou (14,1 km) a Košice, Šaca – Košické Oľšany (21,25 km). Príprava týchto úsekov je v procese dokumentácie pre stavebné povolenie.

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na Ministerstve financií SR informoval, že celkové odhadované náklady na R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce sú oproti pôvodným predpokladom nižšie o 36,8 mil. eur bez DPH. Celkové investičné náklady mali pôvodne predpokladaný objem 204,8 mil. eur bez DPH, z toho stavebné náklady 195,1 mil. eur. Po úprave sa znížili na 168 mil. eur bez DPH – stavebné náklady 156,4 mil. eur, ostatné služby 5,4 mil. eur, výkup pozemkov 5,2 mil. eur a projektová dokumentácia 1 mil. eur.

"Spoločenskú návratnosť projektu nie je možné posúdiť, nakoľko projektu chýba aktualizovaná dopravná prognóza a analýza nákladov a prínosov podľa platnej metodiky, čo zvyšuje riziká pre ekonomické aj dopravné posúdenie navrhovaných úsekov. Podľa existujúcej dopravnej prognózy prejde v roku 2040 navrhovaným úsekom R2 asi jedenásť tisíc vozidiel denne. NDS sa zaviazala model a dopravné prieskumy pred podpisom zmluvy aktualizovať,“ uviedol riaditeľ ÚHP Štefan Kišš. Zníženie nákladov úpravou jednotkových cien o takmer 37 mil. eur však podľa neho návratnosť projektu zlepšuje.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #rýchlostná cesta #diaľnice #R2