Diaľničné odkliatie v Turci

Nekonečná výstavba diaľnice D1 z Bratislavy do Košíc má ďalší termín. Je ním rok 2026, keď by mohol byť dokončený posledný nerozostavaný úsek začínajúci v Turci a končiaci v Liptove.

19.02.2018 06:00
debata (86)

Ide o cestu z Turian do Hubovej, kde pred piatimi rokmi zasiahla príroda a po zosuve pôdy sa špekulovalo, či bude treba zmeniť trasu. Aktuálne sa trasa definitívne mení.

Projektovať sa bude dlhší tunel Korbeľka. Zaniká tak možnosť trasovania diaľnice údolným variantom cez zosuvové územie. Prvé autá by mohli po novej štvorprúdovke prejsť v roku 2026, čo však platí len v ideálnom prípade, ak by celý schvaľovací proces, výstavba aj razenie tunela išli bez komplikácií.

Príprava posledného úseku viazla na záverečnom stanovisku procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorým sa malo odporučiť nové trasovanie. Čakalo sa na právoplatnosť záverečného stanoviska, voči ktorému bolo podaných niekoľko rozkladov. „Podľa vyjadrenia rozkladovej komisie je záverečné stanovisko z procesu EIA Diaľnica D1 Turany – Hubová právoplatné dňom 9. februára 2018,“ informuje Tomáš Ferenčák, hovorca ministerstva životného prostredia.

Vstúpi do hry súd?

Národná diaľničná spoločnosť tak môže ešte viac rozbehnúť projektovú prípravu približne 13 kilometrov dlhého diaľničného úseku. Po ukončení procesu EIA bude nasledovať príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie. Nespokojní obyvatelia by sa mohli ešte obrátiť na súd a ten by mohol vydať prípadné predbežné opatrenie odkladného charakteru. Diaľnicu v regióne však ľudia túžobne očakávajú už niekoľko rokov a viacerým je už aj jedno, kadiaľ povedie.

diaľnica, turiec, tunel, korbeľka

"NDS bude pokračovať v projektovej príprave úseku v zmysle podmienok záverečného stanoviska, ktoré potvrdilo ministerstvo životného prostredia. Je potrebné naprojektovať dokumentáciu na územné rozhodnutie, získať územné rozhodnutie, následne zabezpečiť dokumentáciu na stavebné povolenie v súlade s územným rozhodnutím a zabezpečiť stavebné povolenie. Po získaní stavebného povolenia a po rozhodnutí o spôsobe financovania a zabezpečení finančného krytia môže byť chýbajúci úsek diaľnice D1 vybudovaný. Pri optimálnom scenári (NDS predpokladá odvolania počas územného a stavebného konania a za predpokladu zabezpečenia financovania výstavby) je predpokladaný termín začiatku výstavby v roku 2021 a termín ukončenia výstavby v roku 2026,“ informuje hovorkyňa diaľničiarov Michaela Michalová.

Takmer miliarda

Náklady na výstavbu úseku majú podľa odhadov dosiahnuť takmer 900 miliónov eur. Minister dopravy Árpád Érsek (Most – Híd) niekoľkokrát v minulosti uviedol, že daný úsek môže byť jedným z kandidátov na výstavbu zo súkromného kapitálu, teda formou PPP projektu. Z aktuálneho Operačného programu Integrovaná infraštruktúra výstavba nebude možná, keďže financie z neho sú rozdelené na iné projekty. Do úvahy prichádza výstavba z prostriedkov zo štátneho rozpočtu, prípadne z nasledujúceho obdobia pre čerpanie eurofondov po roku 2020.

Diaľničný úsek v poslednej nerozostavanej časti D1 medzi Žilinou a Košicami odľahčí cestu prvej triedy I/18. Podľa dostupných údajov z roku 2015 po danom úseku prvej cesty denne prejde takmer 18-tisíc automobilov. Podľa predpokladov by intenzita dopravy na diaľnici v roku 2030 mala prekračovať hranicu 22-tisíc vozidiel.

Bez tunela Rojkov

Z pôvodného projektu tak definitívne vypadáva tunel Rojkov, ktorý mal mať dĺžku 1 810 metrov. Podľa údolného variantu mal diaľničný úsek Turany – Hubová viesť severne od vodnej nádrže Krpeľany okolo obce Šútovo. Výstavbu úseku však zastavil v roku 2013 v týchto miestach zosuv pôdy. Následne mala štvorprúdovka križovať rieku Váh a pri obci Rojkov vojsť do spomínaného tunela Rojkov. Východný portál tunela mal pôvodne ležať južne od obce Stankovany. Vozidlá mali po výjazde z tunela smerom na východ opätovne prekonať estakádou rieku Váh a pokračovať tunelom Havran s dĺžkou 2 898 metrov. Tunel Havran ostáva zachovaný aj v rámci novej trasy úseku. Úsek bude ukončený medzi obcami Hubová a Hrboltová.

Začiatok úseku D1 Turany – Hubová v údolnom variante mal na západnej strane začínať mimoúrovňovou križovatkou s cestou prvej triedy I/18 pri obci Ratkovo. Danej koncepcii sa prispôsobil aj dnes už existujúci úsek D1 Dubná Skala – Turany, ktorý vytvára obchvat mesta Martin. Odovzdaná diaľnica sa pred obcou Krpeľany začína stáčať smerom na sever k ceste prvej triedy I/18.

Obíde Krpeľany z juhu

Zmenou trasovania diaľnice úsek D1 Turany – Hubová bude začínať mimoúrovňovou križovatkou Turanmi a Krpeľanmi. To znamená, že niekoľko stoviek metrov úseku D1 Dubná Skala – Turany ostane bez napojenia. Diaľnica bude po novom obchádzať vodnú nádrž Krpeľany a obec Krpeľany z južnej strany a po približne troch kilometroch od novej križovatky vstúpi do tunela Korbeľka s dĺžkou 5 851 metrov. Po výjazde z východného portálu vozidlá prejdú mostom ponad Váh a vojdú do tunela Havran.

Pôvodne sa mal daný posledný úsek medzi Bratislavou a Košicami začať stavať už v koncom roka 2011. Údolný povrchový variant trasy bol určený až v roku 2008. Pôvodne sa uvažovalo s tunelom Korbeľka tak, ako odporúča aktuálna EIA. S údolným variantom nesúhlasili ochranári, ktorí upozorňovali napríklad na vzácne rašelinisko pri Rojkove. Napriek tomu štát rozhodol o lacnejšej výstavbe údolím. S aktuálnym rozhodnutím o opätovnom zmene trasovania na tunelový variant nesúhlasili nespokojní obyvatelia niektorých obcí a Turčianska vodárenská spoločnosť, ktorá sa obáva o spodnú vodu nachádzajúcu sa v masíve. Nivelita tunela je však podľa dostupných informácií zvýšená tak, aby spodná voda v kopci ohrozená nebola.

Posledná časť

Úsek D1 Turany – Hubová je poslednou časťou diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami, ktorá ešte nie je rozostavaná. Vo výstavbe sú dva úseky južne od Žiliny. Podľa oficiálneho harmonogramu má byť v roku 2018 ako prvý dokončený úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, na ktorý by mal otvorením v roku 2020 nadviazať úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové.

Vo výstavbe je aj obchvat Ružomberka v úseku D1 Hubová – Ivachnová. Razenie tunela Čebrať je pre zosuv pri jeho pôvodnom západnom portáli pozastavené. V tomto prípade sa bude taktiež meniť trasovanie diaľnice. Štát čaká na právoplatné záverečné stanovisko EIA. Úsek by mal byť otvorený podľa odhadov asi v roku 2021. Oficiálne je rozostavaný aj juhozápadný obchvat Prešova v úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh s očakávaným dokončením v roku 2021. Na D1 sa aktuálne stavia aj čiastočný obchvat Košíc Budimír – Bidovce, ktorý má byť hotový v roku 2019.

© Autorské práva vyhradené

86 debata chyba
Viac na túto tému: #Slovensko #cesta #diaľnica D1