Zmena zákona má pri potravinách potlačiť skryté poplatky

Obchodné vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín budú férovejšie a vyváženejšie. Tvrdí to Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktoré pripravilo návrh nového zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny. Účinný by mal byť od 1. júla. Do medzirezortného pripomienkového konania zákon vstupuje dnešným dňom.

13.02.2018 13:57
debata

Nová právna úprava podľa MPRV SR prinesie elimináciu skrytých poplatkov, skrátenie lehoty splatnosti faktúr, možnosť predkladania anonymných podnetov, ale aj lepšiu kontrolu či prísnejšie sankcie.

„Platné znenie (zákona) je bezzubé. Neumožňuje nám nastaviť partnerské vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi. Povedal by som, že dnes sú vlčie dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Myslím si, že to by v súčasnej spoločnosti už nemalo byť aktívne,“ povedal generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Milan Lapšanský.

Zákon podľa Lapšanského chce zabrániť tomu, aby sa na obchode priživovali tretie firmy. Aktuálne platný zákon je zastaraný a nevie riešiť množstvo kreatívnych nápadov, ktoré v potravinovom obchode vznikajú. V praxi teda stačí, že odberateľ len formálne službu pomenuje iným názvom a už nič neporušil. „Napríklad zákon zakazuje spoplatnenie spotrebiteľského prieskumu, ale ak ho obchodník nazve počítačové spracovanie údajov, to už žiaľ sankcionovať nemôžeme,“ vysvetlil Lapšanský.

Navrhovaná právna úprava rozširuje výpočet skutkových podstát a zavádza tiež tzv. generálnu klauzulu, ktorej porušenie bude sankcionovateľné. Zákon skracuje splatnosti faktúr pre dodávateľov potravín zo 45 dní na 30 dní a pri vybraných potravinách, najmä pekárenských výrobkoch dokonca na 15 dní.

Po novom bude možné predkladať podnety na neprimerané obchodné podmienky už aj anonymne. V súčasnosti totiž subjekt, ktorý je protiprávnym konaním poškodený, nie je vo väčšine prípadov ochotný toto konanie MPRV oznámiť a dodať k nemu podklady. Je totiž často na porušiteľovi ekonomicky závislý. Kým doterajšia právna úprava postihuje len dohodnutie nekalých obchodných praktík, po novom už budú postihnuteľné všetky štádiá konania porušiteľa, teda požadovanie, dohodnutie aj uplatnenie.

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch zefektívňuje proces kontroly a sprísňuje sankcie. Nové hranice poriadkových pokút budú pre fyzické osoby nepodnikateľov 3000 eur, pre fyzické osoby podnikateľov 10.000 eur a pre právnické osoby 100.000 eur.

Novinkou zákona bude možnosť pre odberateľov a dodávateľov za účasti MPRV riešiť svoje problémy, ktoré v obchodných vzťahoch vznikajú. Mechanizmus mediácie by sa mal využívať najmä na prekonávanie tzv. potravinových kríz.

debata chyba
Viac na túto tému: #Potraviny #reťazce #ministerstvo pôdohospodárstva