Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci má tri ciele

Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci má tri ciele, a to odstraňovanie regionálnych rozdielov, ďalší rast platov a aby Slovensko bola moderná ekonomika.

08.02.2018 16:52
debata (3)

Uviedol to predseda vlády Robert Fico, za účasti ministra hospodárstva Petra Žigu (obaja Smer-SD) a generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Róberta Šimončiča, v reakcii na zákon, ktorý tento týždeň schválil parlament. Účinný by mal byť podľa premiéra od apríla 2018.

„Prepisujeme historické čísla, pokiaľ ide o nezamestnanosť a zamestnanosť. Veľmi objektívne však musíme povedať, že takýto vývoj nie je typický pre celé Slovensko. Sú časti Slovenska, ktorým sa darí veľmi dobre, a sú časti Slovenska, odkiaľ ľudia odchádzajú za prácou. Sme svedkami vyľudňovania dedín, sme svedkami nekompletných rodín a práve legislatíva, ktorú teraz predstavujeme, má reagovať na tieto trendy. Má to byť legislatíva, ktorá má podstatne lepšie ‚šiť‘ podporu investícií pre konkrétne regióny, ktoré takúto pomoc najviac potrebujú,“ povedal predseda vlády SR.

Podľa Žigu sú investičné stimuly makroekonomický nástroj, ktorý používajú vlády na to, aby usmerňovali podnikateľské prostredie vo svojom štáte. „Nie je to teda výmysel vlády SR ani regionálny výmysel vlád krajín V4. Všeobecne sa v EÚ investičná a štátna pomoc poskytuje, vlani bola poskytnutá v objeme asi 105 miliárd eur v rámci celej EÚ a rastie každým rokom. Preto aj SR poskytuje zahraničným investorom investičné stimuly a bojuje so susednými krajinami strednej a východnej Európy o investorov, aby umiestnili svoje investície na našom území,“ doplnil šéf rezortu hospodárstva SR.

Z návrhu zákona o regionálnej investičnej pomoci z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v utorok definitívne schválila Národná rada SR, vyplýva, že podmienkou investičnej pomoci investorom na Slovensku už nebude tvorba pracovných miest vo výrobe. „K zásadným zmenám patrí vypustenie požiadavky tvorby pracovných miest v priemyselnej výrobe. V oblasti technologických centier a centier podnikových služieb nahradila podmienku zamestnania podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí podmienka vyplácania vyšších ako priemerných miezd v danom okrese. Výraznou zmenou je taktiež modifikácia podmienky realizovania investičného zámeru na jednom mieste,“ priblížil v predkladacej správe k zákonu slovenský rezort hospodárstva.

Ďalšie zmeny legislatívy súvisia podľa MH SR so zmenou smerovania investičnej pomoci podľa potrieb Slovenskej republiky, a to ako z pohľadu typov investície, tak aj regionálneho rozmeru realizovania investičných zámerov. „Návrh zákona ďalej prináša sprísnenie hodnotenia investičných zámerov, sprehľadnenie podmienok poskytnutia investičnej pomoci, sprísnenie podmienok ich plnenia a presné definovanie krokov orgánov štátnej správy v prípade zistenia ich porušenia,“ upozornilo ministerstvo hospodárstva.

Poslanci parlamentu schválili aj pozmeňujúce návrhy zo spoločnej správy výborov. Upravuje sa tak povinnosť prijímateľa investičnej pomoci evidovať oprávnené náklady investičného zámeru a ostatné náklady súvisiace s investičným zámerom prehľadne a oddelene tak, aby boli jednoznačne identifikovateľné. Taktiež sa znemožní, aby daňovník čerpal dve úľavy na dani súbežne.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #investície