Poistná daň si vyslúžila ostrú kritiku

Žiadosti o stiahnutie zákona, zmenu daňovej sadzby či výnimky. Tak sa skončilo pripomienkové konanie k návrhu zákona o poistnej dani z dielne ministerstva financií.

, 05.02.2018 15:00
Dane, papiere, zmluvy Foto:
Ak by zákon prešiel v navrhovanej podobe, tak by už od októbra tohto roka nepopulárny 8-percentný odvod na neživotné poistenie nahradila poistná daň.
debata

Kritici tvrdia, že nová daň zvýši ceny poistiek pre ľudí a zneprístupní ich pre ekonomicky slabšie skupiny obyvateľstva. Viacerí navrhujú posunutie účinnosti zákona až k januáru 2019, úpravu jednotlivých sadzieb dane či úplné vypustenie zdanenia pre životné poistenie.

K návrhu zákona o poistnej dani prišlo 248 pripomienok. Z nich viac ako polovica zásadných. Kritikom sa nepozdávalo nielen zavedenie samotnej dane z poistiek, ale aj nezaslanie materiálu na predbežné pripomienkové konanie. Návrh si vyslúžil aj hromadnú pripomienku, ktorá požaduje stiahnutie zákona aj zrušenie v súčasnosti platného 8-percentného odvodu. „V týchto dňoch ministerstvo financií všetky pripomienky vyhodnocuje,“ odpovedala hovorkyňa rezortu financií Alexandra Gogová. Podľa nej by teraz bolo ešte predčasné vyjadrovať sa k tomu, či a ako ministerstvo pripomienky zváži.

Ak by zákon prešiel v navrhovanej podobe, tak by už od októbra tohto roka nepopulárny 8-percentný odvod na neživotné poistenie nahradila poistná daň. Zdaniť by sa však mali po novom aj životné poistky.

Z väčšiny neživotných poistiek by sa po novom platila osempercentná daň. Patrilo by sem napríklad aj poistenie hypotéky. Pre poistenie úrazov či choroby navrhuje rezort financií 4-percentnú sadzbu dane. Poistenie dieťaťa či dôchodkové fondy by boli zdanené dvoj- až trojpercentnou sadzbou.

Zvýšenie nákladov na poistenie po zavedení poistnej dane môže podľa rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny znamenať ďalšie finančné zaťaženie nízkopríjmových domácností. Výsledkom by mohla byť „demotivácia týchto domácností uzatvárať komerčné poistenie, ktorým sa aktívne môžu podieľať na riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie v prípade vzniku poistnej udalosti“, vysvetľuje ministerstvo práce. V prípade udalosti, ktorá by inak bola pokrytá poistkou, tak bude musieť nízkopríjmová domácnosť znášať všetky dôsledky sama. Mohlo by sa tak prehĺbiť riziko chudoby, tvrdí rezort práce, ktorý chce, aby sa dosah na zraniteľné skupiny podrobnejšie vyhodnotil.

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje „zvážiť dlhšiu legisvakančnú dobu, aby sa subjekty dokázali dostatočne pripraviť na zmeny, ktoré má zákon priniesť“. Nová poistná daň by totiž mala platiť už od októbra tohto roka. Samotné poisťovne upozorňujú, že je to skorý termín na prispôsobenie všetkých systémov a zmlúv.

Generálna prokuratúra v rámci medzirezortného pripomienkového konania k zákonu o daní z poistenia uplatnila jednu zásadnú pripomienku. Upozornila v nej na dobrovoľný charakter poistného občiansko-právneho vzťahu a tiež na zákaz retroaktivity navrhovanej právnej normy. Zákon by totiž mal platiť aj na zmluvy uzavreté pred jeho účinnosťou.

Národnej banke Slovenska (NBS) sa nepozdáva rozšírenie predmetu dane oproti doteraz odvádzanému odvodu. To bude mať totiž negatívny vplyv na poistených. „Zvýši sa poistné, čo bude mať za následok zníženie poistenia obyvateľstva, čím sa môžu zvýšiť náklady štátu v prípade prírodných pohrôm, akými sú napríklad záplavy či požiare,“ dôvodí NBS. Životné poistenie zahŕňa aj formu investovania, vysvetľuje Národná banka. No po zavedení dane z poistenia by táto možnosť investovania už nebola konkurencieschopná v porovnaní napríklad s vkladmi v bankách, podielovými fondmi či nákupom cenných papierov. „Pre určitú skupinu klientov sa životné poistenie a investičné životné poistenie stanú drahé, a tým nedostupné.“

Daň z poistenia pre životné poistenie existuje vo viacerých krajinách únie. NBS však upozorňuje, že vo väčšine z nich je nejaká možnosť kompenzácie tohto zdanenia. Napríklad poistné je odpočítateľnou položkou pri určovaní základu dane z príjmu.

Ministerstvu dopravy sa nepozdáva 18-percentná sadzba dane na luxusné plavidlá a lietadla. Spadajú tam totiž podľa neho aj rybárske loďky.

„Nová daň z poistenia zohľadňuje sociálne a ekonomické aspekty pri stanovovaní výšky jednotlivých sadzieb,“ obhajoval zákon po jeho predložení do pripomienkového konania rezort financií. V niektorých odvetviach neživotného poistenia by mohlo dôjsť k poklesu súčasných cien poistiek, na ktoré sa dnes uplatňuje 8-percentný odvod z neživotného poistenia, tvrdí ministerstvo. Na novej dani by sa malo ročne vybrať takmer 57 miliónov eur. V tomto roku by sa mala nová daň platiť za posledný štvrťrok, do rozpočtu by tak malo putovať niečo vyše 14 miliónov eur.

Aká bude sadzba dane z poistiek

  • Osem percent zaplatia poisťovne za poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch, lietadlách a lodiach, za poistenie dopravy tovaru, zodpovednosti dopravcu, poistenie všeobecnej platobnej schopnosti, hypotekárneho alebo splátkového úveru, finančných strát, poistenie právnej ochrany, asistenčné služby
  • Šesťpercentná sadzba bude pre poistenie majetku, exportného úveru, poľnohospodár­skeho úveru
  • Štvorpercentná daň bude platiť pre poistenie úrazu a poistenie choroby
  • Tri percentá sa budú platiť z dlhodobého permanentného zdravotného poistenia v Írsku a Spojenom kráľovstve. Tiež za operácie, pri ktorých sa zakladá združenie podielnikov s cieľom spoločne kapitalizovať svoje príspevky a následne ich rozdeliť medzi pozostalých. Tromi percentami budú zdanené aj skupinové dôchodkové fondy s výplatou pri smrti alebo dožití
  • Dvoma percentami sa bude zdaňovať poistenie pre prípad dožitia, dôchodkové poistenie a pripoistenie k životnému poisteniu, a to aj keď je spojené s investičnými fondmi. Rovnako sa zdaní aj poistenie dieťaťa a poistenie dĺžky života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia na vlastné riziko poisťovne
  • Nulová daň sa týka PZP, z ktorého sa platí osempercentný odvod. Oslobodené od dane je poistenie dôchodku zo starobného sporenia a poistenie dôchodku z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitných predpisov
  • 18-percentú sadzbu budú mať poistky luxusných lodí a lietadiel používaných na rekreačné účely

ZDROJ: Návrh zákona o dani z poistenia

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #ministerstvo financií
Flowers