Odborníčka: Zviera pri testoch prežíva extrémnu úzkosť a strach

Hladinu verejnej mienky rozvíril nedávny škandál s testovaním dieselových emisií koncernu Volkswagen na opiciach. Právnička občianskeho združenia Zvierací ombudsman Zuzana Stanová verí, že ide o posledný takýto prípad a firmy s testami na zvieratách skončia.

05.02.2018 11:00
debata (9)

Je takýto výskum ospravedlniteľný ušľachtilými pohnútkami?

Samozrejme, že prioritu majú pre nás ľudia, ale dnes to nijakým spôsobom neospravedlňuje ani neetické a kruté zaobchádzanie s inými živými bytosťami. Žijeme v časoch, keď nie sme odkázaní na takéto formy pokusov, pokiaľ ide o výrobky, ktoré nie sú nevyhnutné pre život. Opatrnejšie sa vedecké kruhy vyjadrujú o biomedicínskom výskume, teda o testovaní liekov. Dnes už existuje alternatíva k spaľovacím motorom, ktoré produkujú výfukové plyny. A je aj množstvo iných spôsobov, ako skúmať to, čo je už dávno jasné, teda že výfukové plyny sú škodlivé pre ľudské zdravie. Hľadať tak ospravedlnenie pre takéto testovanie je v dnešných časoch zbytočnou nadprácou.

Zuzana Stanová
Zuzana Stanová Zuzana Stanová

Volkswagen sa ospravedlnil, hlavného lobistu Thomasa Stega, ktorý vzal zodpovednosť na seba, odvolali. Uškodí takýto škandál firme alebo vôbec nie?

Z hľadiska verejnej mienky a čoraz väčšej kúpnej sily animal-friendly iniciatív rozhodne áno. Chceme veriť, že je to posledný takýto prípad. Treba si uvedomiť spoločenskú zodpovednosť veľkých spoločností, ktoré majú bohatú históriu a vyorali v spoločnosti brázdu. Mali by ísť príkladom aj v takýchto otázkach.

Je z vášho pohľadu horšie testovať škodlivosť výfukov na ľuďoch?

Je celkom isté, že výfukové plyny zvieratám škodia, tak, ako je nepochybné, že škodia zdraviu ľudí. Navyše, ľudia si to môžu zvoliť dobrovoľne, zatiaľ čo zvieratá sú testovaniu vystavené násilne. Zviera je v prípade áut objektom testovania niečoho, čo nie je nevyhnutné pre prežitie človeka. Ide aj o to, že zvieraťu sa nedá vysvetliť, že sa mu možno nič nestane, alebo že ho to nebude bolieť ani rôzne iné aspekty. Zviera pri tom prežíva extrémnu úzkosť a strach.

Ako teda skúmať škodlivosť výrobkov?

Dnes už sú viaceré svetové vedecké inštitúty. Napríklad na pôde univerzity Yale, kde vykonávajú akýkoľvek biomedicínsky či medicínsky výskum len v súlade s najvyššími etickými a humánnymi princípmi. Teraz sa už hľadajú iné alternatívy, s čoraz hodnovernejším výsledkom, ako je testovanie na zvieratách. Viaceré popredné akademické inštitúcie už pracujú na vyvíjaní takýchto alternatívnych foriem, aby sme testovanie na zvieratách do budúcnosti eliminovali. Mnohé veľké spoločnosti z oblasti kozmetického alebo potravinárskeho priemyslu už vôbec netestujú výrobky na zvieratách. Minimálne v odvetviach, kde to nie je nevyhnutné pre prežitie človeka, by malo byť testovanie na zvieratách tabu. Do budúcnosti by sme mali rozširovať odvetvia, kde výskum touto formou nebude prebiehať.

Možno v súvislosti s prípustnosťou testovania výrobkov z hľadiska etiky robiť rozdiely medzi zvieratami? Rozdeliť ich na „vyššie“ a „nižšie“?

Nie, sme eticky striktne proti tomu. Nepripúšťame akékoľvek relativizovanie zbytočného utrpenia a hľadanie ospravedlnenia pri živých tvoroch, ktoré majú nervovú sústavu na takej úrovni, že sú schopné cítiť bolesť a utrpenie, prípadne strach. Z anatomického alebo neurologoického hľadiska medzi nimi rozdiely, samozrejme, sú, typov nervových sústav je množstvo. U niektorých nižších typov, ako sú napríklad kôrovce, sa nám to môže javiť tak, že ide o nižšie druhy, ktoré negestikulujú, nemajú prejavy, aké vnímame napríklad u hospodárskych alebo u spoločenských zvierat.

Podľa legislatívy bolo donedávna zviera vecou.

Trestný zákon hovorí, že zviera je vecou, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné – čiže je tam možnosť pre zákonodarcu uplatniť iný režim v prípade, že sa to ukáže ako opodstatnené. Súvisí to s paragrafom 378, Týranie zvierat. Jednoducho, nie je možné týrať vec. Ale Trestný zákon naďalej narába so zvieraťom ako s vecou v prípade, ak je napríklad odcudzené, pretože vtedy je predmetom obchodu. Je scudzené, môže byť zmenený jeho vlastník, čiže ide o jeho majetkovú hodnotu.

V nedávno medializovanom prípade však firma zrejme považovala opice za cítiace bytosti podobné ľuďom, ak emisie testovala práve na nich.

Nerada by som sa vyjadrovala ku kauze ako takej, z nášho hľadiska – je paradox, že aj človek, ktorý necíti utrpenie zvierat ako nejakú pálčivú otázku, nerád vidí utrpenie zvieraťa, ale ľudia ako masa môžu mať vnímanie natoľko otupené, že im to ľudsky neprekáža. To je prirodzené ľudské nastavenie, jednoducho, zdravý človek väčšinou vníma pohľad na utrpenie ako niečo nesprávne, rušivé. Jediné, ako sa s tým ľudia dokážu vyrovnať, je práve to, že nie sú podobnej situácii vystavení. Testovanie sa deje za zavretými dverami.

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #automobilky #Zvieratá #testy