Hľadajú firmu na zbúranie ruiny nemocnice Rázsochy. Do 17 miliónov

Ministerstvo zdravotníctva štartuje verejnú súťaž na dodávateľa búracích prác skeletu nedostavaného objektu nemocnice s poliklinikou v lokalite Rázsochy. Ako v tlačovej správe informovalo, prvým krokom bude už v najbližších dňoch zverejnenie predbežného oznámenia vo vestníku verejného obstarávania.

30.01.2018 13:53
debata (13)

Predpokladaná hodnota nadlimitnej zákazky je 17 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Víťaz súťaže bude povinný okrem najnižšej ceny za búranie ponúknuť aj recykláciu stavebného odpadu a jeho opätovné využitie.

Rozostavaná nemocnica na bratislavských...
+6Rozostavaná nemocnica na bratislavských...

Na rozhodnutie o búraní nemocnice na Rázsochách malo podľa ministerstva vplyv viacero faktorov, ktoré vyplynuli z prípravných trhových konzultácií aj zo statického prieskumu stavby. „Pôvodne sme uvažovali nad využitím aspoň časti skeletu. Avšak absolútna väčšina potenciálnych partnerov pri príprave projektu novej nemocnice označila v rámci prípravných trhových konzultácií existujúcu stavbu ako nevhodnú pre budúce efektívne prevádzkovanie nemocnice,“ odôvodnil minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

V rámci predprojektovej prípravy Nemocnice Rázsochy existujúcu konštrukciu zhodnotili z hľadiska jej budúcej funkčnej spôsobilosti na úrovni bezpečnosti, trvalo udržateľných funkčných vlastností a dispozičnej flexibility budovy. „Statickým prieskumom bolo na hornej stavbe existujúcej konštrukcie zaznamenané množstvo špecifických porúch a chýb, ktoré zásadným spôsobom znižujú mieru jej spoľahlivosti z hľadiska bezpečnosti, trvanlivosti a použiteľnosti. Ďalším podrobným šetrením boli skúšky únosnosti stropných predpätých panelov, ktoré vykázali vysokú mieru variability výsledkov, z dôvodu korózie predpínacej výstuže,“ odôvodnilo ministerstvo.

„Ak by sme sa akokoľvek pokúšali využiť existujúci skelet, tak len za cenu neúmerne vysokých nákladov na sanáciu porúch a nedostatkov. Z ekonomického hľadiska by to bolo nezmyselné a nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov. Likvidácia starého skeletu teda vyplynula zo všetkých týchto zistení ako jediná alternatíva,“ dodal Drucker.

MZ SR predpokladá, že búracie práce začnú v treťom kvartáli tohto roka. Paralelne s tým začnú procesy projekčnej prípravy a inžinierskych činností. V priebehu obstarávania na búracie práce MZ SR plánuje vyhlásiť aj verejnú súťaž na projekt novej nemocnice. Výstavba novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách by sa mohla odštartovať v roku 2021.

13 debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotníctvo #Rázsochy #nemocnice