Slovensko má zdecimované chovy. Hovädzie o polovicu, ošípané o dve tretiny

Viac ako 80 ministrov poľnohospodárstva z celého sveta v sobotu rokovalo na konferencii Global Forum svetového potravinového veľtrhu Internationale Grüne Woche o význame živočíšnej výroby pre krajinu a potravinovú bezpečnosť sveta. Rokovaní sa zúčastnila aj Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, informoval hovorca rezortu Vladimír Machalík.

20.01.2018 13:53
debata (116)

„Význam živočíšnej výroby a chovu zvierat spočíva nielen v potravinovej bezpečnosti, ale aj v stabilizovaní úrodnosti pôdy, krajinotvorbe a udržiavaní zamestnanosti na vidieku. Či už ide o stáda oviec v ťažko prístupných terénoch pre techniku, prácu ťažných koní v lesnom hospodárstve, ale aj o prácu včiel pri opeľovaní rastlín a výrobe medu. Živočíšna výroba napomáha udržiavať kultúru krajiny, ktorá slúži aj pre oddych a rekreáciu,“ uviedla Matečná.

Chovy výrazne klesli

Upozorňuje, že chov hospodárskych zvierat na Slovensku za viac ako dve dekády aj z dôvodu nekompetentných rozhodnutí a podceňovania tohto sektora predchádzajúcimi vládami výrazne klesol. Z vyše 900-tisíc jedincov hovädzieho dobytka v roku 1993 zostalo v súčasnosti len niečo viac ako 400-tisíc. Počet ošípaných sa za uplynulé dve dekády znížil dokonca až o dve tretiny, z 1,8 milióna jedincov v roku 1993 na aktuálnych 585-tisíc.

Agrorezort preto upozorňuje, že poľnohospodárstvo je potrebné brať vážne, lebo je organickou súčasťou slovenského vidieka, má svoje špecifiká a bez podpory štátu nie je možné zabezpečiť jeho rozvoj a stabilitu.

„Každá vláda Slovenska si musí uvedomiť, že bez potravín a starostlivosti o vidiek jednoducho rozvíjať zdravú a krásnu krajinu nejde. Aj preto pripravujeme tento rok pre našich poľnohospodárov opatrenie vo forme Zelenej nafty, ktoré im pomôže stabilizovať aj živočíšnu výrobu,“ zdôraznila Matečná.

Polovicu spotreby bielkovín zabezpečujú zvieratá

Prvá slovenská vicepremiérka z rezortu pôdohospodárstva v histórii krajiny zdôraznila dôležitosť živočíšnej výroby, ako i fakt, že si vyžaduje viacero náležitostí ako je udržiavanie dobrých životných podmienok zvierat, dodržiavanie vysokých výrobných kvalitatívnych štandardov, produkciu kvalitných krmovín a krmív, ale aj ekologický prístup k chovu hospodárskych zvierat.

Hospodárske zvieratá podľa nej dokážu spracovať rastlinné energetické a bielkovinové zdroje s nízkou hodnotou na vysokohodnotné potraviny. Nepredajné krmoviny sa tak zmenia na predajné produkty. Podporuje sa tým úrodnosť pôdy prostredníctvom striedania plodín, zaradením krmovín do osevného postupu a produkciou hospodárskych hnojív.

„Chov hospodárskych zvierat je najvýznamnejším odvetvím poľnohospodárstva zabezpečujúci výrobu dôležitých potravín. Zastáva tak nenahraditeľnú úlohu vo výžive ľudí. Produkty a potraviny živočíšneho pôvodu pritom zabezpečujú polovicu spotreby bielkovín obyvateľov Slovenska a približne 50 percent tržieb poľnohospodárskej výroby,“ podotkla.

116 debata chyba
Viac na túto tému: #poľnohospodárstvo #dobytok #ošípané #Gabriela Matečná