Nezabúdajte si optimalizovať ističe, pripomína Východoslovenská distribučná

Spoločnosť Východoslovenská distribučná (VSD) však aj po roku upozorňuje odberateľov, aby na výmenu ističov nerezignovali.

15.01.2018 16:29
debata (52)

Približne pred rokom začala na Slovensku takzvaná ističová kauza. Odberateľom, ktorí si neoptimalizovali veľkosť ističov, prišli faktúry s nárastom cien elektriny, aj keď regulačný úrad avizoval pre rok 2017 ich pokles. Ceny elektriny sa napokon po zásahu politikov a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vrátili na úroveň roka 2016.

„Uvedomujeme si, že v strednodobom horizonte bude potrebné optimalizovať štruktúru platieb za využívanie energetickej infraštruktúry vzhľadom na rozloženie nákladov, ktoré súvisia s požiadavkami zákazníkov na kapacitu v sústave, prevádzkou a údržbou zariadení distribučnej sústavy aj odberných miest,“ povedala pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa VSD Andrea Danihelová. Východoslovenskí energetici priznávajú, že pre krátkosť času sa s novými princípmi nestotožnilo obyvateľstvo a chýbala predchádzajúca verejná diskusia a vysvetlenie.

Spoločnosť VSD je zástancom odstránenia historických krížových dotácií a adresnejšieho prístupu pri cenotvorbe. „Optimálna štruktúra fixnej a variabilnej zložky prispeje k stabilizácii cien, udržateľnosti a zabezpečí spravodlivejšie prerozdelenie nákladov. Príbeh zo začiatku minulého roka jasne ukázal, že komunikácia a časová potreba implementácie zmien si vyžaduje spoločenský konsenzus,“ dodala Danihelová s tým, že akékoľvek zvýšenie fixnej zložky je automaticky sprevádzané poklesom variabilnej časti tak, aby celkové povolené výnosy boli rovnaké.

Východoslovenská distribučná taktiež víta aktuálnu diskusiu o reforme systému podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), nakoľko terajší systém podpory je podľa nej neudržateľný. Ministerstvo hospodárstva SR už pripravuje komplexnú reformu systému podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla. Koncepcia navrhovanej reformy podporuje podľa VSD vyvážený prístup, so zreteľom na základné piliere energetickej politiky, a to najmä bezpečnosť, konkurencieschop­nosť a udržateľnosť.

„Navrhovaná koncepcia rešpektuje vyvážený prístup k tradičným zdrojom na výrobu elektriny, už existujúcim aj budúcim inštaláciám OZE. Kľúčovým cieľom je aj podpora pre veľkých priemyselných výrobcov, aby boli v rámci EÚ konkurencieschopní, riešenie historického deficitu, a teda dlhu v objeme niekoľko stoviek miliónov eur, ktorý enormne zaťažuje distribučné spoločnosti, a tiež, aby tento systém bol minimálne zo strednodobého hľadiska udržateľný,“ konštatovala Danihelová.

Reforma rieši podporu budúcich inštalácií OZE s inštalovaným výkonom nad 100 kilowattov na základe trhových princípov v tzv. režime “feed-in-premium“. „Títo výrobcovia budú motivovaní ponúkať vyrobenú elektrinu na trhu, čo posilní vzájomnú interakciu všetkých účastníkov na trhu,“ uzavrela Danihelová. Podrobnosti novely by malo ministerstvo hospodárstva predstaviť v prvom polroku tohto roka.

52 debata chyba
Viac na túto tému: #elektrina #ističe #Východoslovenská energetika