Štát dá 25 miliónov eur Devínskej Novej Vsi na riešenie dopravy

Štát poskytne bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves v nasledujúcich piatich rokoch postupne takmer 25 miliónov eur na úpravu okružnej križovatky s pripojením na budúcu diaľnicu D4 a na pozemnú komunikáciu na sprístupnenie zóny Devínska Nová Ves.

13.12.2017 13:04
debata (1)

Vláda v stredu schválila návrh ministra dopravy Arpáda Érseka (Most-Híd) na uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie dopravnej situácie v severozápadnej časti mesta Bratislava a odporučila starostovi Devínskej Novej Vsi Milanovi Jamborovi začať prípravu a následne realizáciu stavby do 30. júna 2018.

Nová komunikácia je plánovaná v dĺžke 2,8 kilometra a má byť na ceste II/505 zaústená do novej okružnej križovatky v zjazde z plánovanej D4. Zmena je podľa rezortu dopravy nutná z dôvodu očakávaného nárastu dopravy. „Na trase pozemnej komunikácie budú vybudované ďalšie križovatky s miestnymi a účelovými komunikáciami, aby sa čo najviac odľahčili súčasné cesty riešeného územia,“ uviedlo ministerstvo.

Z predpokladaných nákladov 24,9 mil. eur bez DPH (29,9 mil. eur s DPH) predstavujú stavebné náklady 18,9 mil. eur, projekčná a inžinierska činnosť 1 mil. eur a majetkovoprávne vysporiadanie 5 mil. eur bez DPH. „Skutočná výška celkových nákladov bude upresňovaná postupne v jednotlivých stupňoch projektovej prípravy, je závislá od podmienok povoľovacích rozhodnutí a výsledku verejných obstarávaní,“ oznámil rezort. Ministerstvo dopravy a výstavby má pre Devínsku Novú Ves uvoľniť v budúcom roku do 900 tis. eur, v roku 2019 do 5,1 mil. eur, v roku 2020 do 6,7 mil. eur, v roku 2021 do 11,2 mil. eur a v roku 2022 do 1 mil. eur. Peniaze majú byť uvoľnené v budúcom roku do 31. júla a v ďalších rokoch do 31. marca.

Harmonogram prípravy a realizácie projektu predpokladá ukončenie vypracovania zámeru EIA (posúdenie vplyvu na životné prostredie), dokumentácií pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie do februára 2019. Majetko­voprávne vysporiadanie by malo byť hotové do septembra 2019, stavebné povolenie má byť vydané do januára 2020, verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby má trvať do júna 2020, samotné stavebné práce v dĺžke devätnásť mesiacov do februára 2022 a kolaudačné konanie by sa malo skončiť do júna 2022. „Predpokladaný harmonogram prípravy a realizácie stavby je viazaný na zabezpečenie finančných prostriedkov, plynulý priebeh povoľovacích procesov, majetkovoprávneho vysporiadania a verejného obstarávania,“ dodal rezort dopravy.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #doprava #devínska nová ves #D4