NDS zaslala stavbárom nový návrh dodatku zmluvy na D1 Hubová - Ivachnová

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) zaslala zhotoviteľovi úseku diaľnice D1 Hubová - Ivachnová pri Ružomberku nový návrh dodatku zmluvy.

03.11.2017 13:57
debata (7)

Ten predpokladá obnovenie prác na pozastavených častiach diaľnice po právoplatnosti záverečnej správy EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie), predbežne začiatkom budúceho roka, a ukončenie stavebných prác v decembri 2021.

„Dodatok zmluvy je výsledkom viacmesačnej práce pracovných skupín a vedení oboch zúčastnených strán. Súčasne prebiehala komunikácia na úrovni generálneho riaditeľa NDS Jána Ďurišina s ministrom dopravy a výstavby SR Arpádom Érsekom a so zástupcami JASPERS, konzultačným orgánom Európskej komisie,“ informovala v piatok hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Spoločnosť OHL ŽS, a. s., Brno podľa diaľničiarov v priebehu rokovaní opakovane predkladala návrhy dodatkov, ktoré boli v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a neprimerane a neopodstatnene navyšovali zmluvnú cenu za vyhotovenie projektu.

„NDS vypracovala nový návrh dodatku, ktorý korektne a v súlade so zákonom rieši dokončenie výstavby celého úseku D1 Hubová – Ivachnová,“ uviedla Michalová. NDS využíva pri výstavbe diaľnic verejné prostriedky štátu a Európskej únie. „Pri nakladaní s nimi postupuje hospodárne a výhradne podľa zákona, pričom odmieta akékoľvek protiprávne konanie,“ dodala hovorkyňa.

NDS vo štvrtok oznámila, že v pondelok 30. októbra predložila hotovú správu EIA na Ministerstvo životného prostredia SR, pričom verejné prerokovanie správy sa očakáva začiatkom decembra. Diaľničiari predpokladajú, že záverečná správa EIA nadobudne právoplatnosť v januári budúceho roka a zároveň by sa mali opäť začať práce na pozastavenej časti diaľnice D1 Hubová – Ivachnová. Práce sa môžu podľa pokynu Európskej komisie obnoviť až po právoplatnom ukončení procesu EIA, ktorým sa určí definitívna trasa diaľnice.

Proces EIA pre spomínaný úsek diaľnice po zastavení prác sa začal v októbri minulého roka. Rozsah hodnotenia, ktorý definoval, čo má správa EIA obsahovať, určilo ministerstvo životného prostredia v januári tohto roka. Úsek diaľnice v Liptove je v zásobníku projektov na financovanie zo zdrojov Európskej únie.

Vyše 15-kilometrový úsek D1 Hubová – Ivachnová mal byť odovzdaný do užívania v júni tohto roka. Počas prác pri západnom portáli tunela Čebrať sa vyskytli nepredvídateľné geologické podmienky, pre ktoré musí byť zmenená trasa tejto časti diaľnice a predĺžený tunel z vyše dvoch na takmer štyri kilometre. Lehota výstavby sa tak oproti pôvodnému termínu môže predĺžiť o štyri a pol roka do konca roka 2021.

Zhotoviteľom stavby za zmluvnú cenu 227,26 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (272,72 mil. eur vrátane DPH) je na základe zmluvy o dielo z konca roku 2013 združenie stavebných spoločností OHL ŽS, a. s., Brno (vedúci člen) a Váhostav – SK, a. s. Súčasťou zmluvnej ceny je desaťpercentná rezerva na nepredvídateľné náklady počas stavby.

Navýšenie zmluvnej ceny stavby je limitované zákonom o verejnom obstarávaní a môže byť 50 % z pôvodnej ceny. "Pokiaľ nebudeme schopní uzavrieť so zhotoviteľom zmluvu v tomto rámci, v diele nemôžeme pokračovať,“ upozornil nedávno generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin. Predošlý minister dopravy a výstavby Roman Brecely hovoril, že cena za výstavbu diaľnice s tunelom Čebrať by sa mohla zvýšiť podľa odhadu o 100 mil. eur. "Nie je to prehnaná suma, ale nerád hovorím veci, ktoré sa nezakladajú na faktoch. Nikto nemôže dnes zodpovedne povedať sumu, o ktorú sa dielo navýši,“ dodal Ďurišin.

7 debata chyba
Viac na túto tému: #D1 #diaľnice #NDS #Hubová - Ivachnová