NDS predložila správu EIA pre úsek D1 Hubová - Ivachnová

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) v prípade rozostavaného úseku diaľnice D1 Hubová - Ivachnová pri Ružomberku je v záverečnej fáze.

02.11.2017 16:13
debata (2)

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) v pondelok 30. októbra predložila hotovú správu EIA na Ministerstvo životného prostredia SR. Ako diaľničiari vo štvrtok informovali, verejné prerokovanie správy sa očakáva začiatkom decembra.

Po nadobudnutí právoplatnosti EIA, ktoré NDS predpokladá v januári budúceho roka, budú bezodkladne opätovne začaté práce na pozastavenej časti diaľnice Hubová – Ivachnová. „NDS v tejto súvislosti vydá pokyn na mobilizáciu zhotoviteľa tak, aby sa práce obnovili v deň správoplatnenia záverečnej správy. Práce sa môžu podľa pokynu Európskej komisie obnoviť až po právoplatnom ukončení procesu EIA, ktorým sa určí definitívna trasa diaľnice,“ uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Proces EIA pre spomínaný úsek diaľnice po zastavení prác sa začal v októbri minulého roka. Rozsah hodnotenia, ktorý definoval, čo má správa EIA obsahovať, určilo ministerstvo životného prostredia v januári tohto roka. Úsek diaľnice v Liptove je v zásobníku projektov na financovanie zo zdrojov Európskej únie.

Výstavba diaľnice D1 Hubová – Ivachnová s tunelom Čebrať pri Ružomberku sa môže predĺžiť najmenej o štyri roky. Vyše 15-kilometrový úsek mal byť pôvodne odovzdaný do užívania v júni tohto roka, no NDS očakáva, že to môže byť predbežne v roku 2021. Počas prác pri západnom portáli tunela Čebrať sa vyskytli nedpredvídateľné geologické podmienky, pre ktoré musí byť prehodnotená trasa tejto časti diaľnice. Zhotoviteľom stavby za zmluvnú cenu 227,26 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (272,72 mil. eur vrátane DPH) je od konca roku 2013 združenie stavebných spoločností OHL ŽS, a. s., Brno a Váhostav – SK, a. s. Súčasťou zmluvnej ceny je desaťpercentná rezerva na nedpredvídateľné náklady počas stavby.

Generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin nedávno povedal, že razenie v tuneli Čebrať by sa mohlo obnoviť začiatkom budúceho roka. V súvislosti s potrebou zmeny trasy úseku pre geologické podmienky uviedol, že sú dva nezávislé expertné posudky – z českej univerzity ČVUT v Prahe a zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. „Tie jasne ukázali, že šmykové zóny zosuvov sú v mimoriadne veľkých hĺbkach. Geologický prieskum sa nerobí do hĺbok 45 – 50 metrov, kde sa šmykové zóny objavili. Geológia je nedpredvídateľná a na základe toho bolo odporúčané nové trasovanie s dvoma novými variantmi,“ uviedol Ďurišin.

Zmena trasy a predĺženie tunela Čebrať z vyše dvoch na takmer štyri kilometre bude mať vplyv na konečnú cenu stavby. „Dnes by bolo veľmi nezodpovedné hovoriť o cene. Keď ukončíme proces EIA, môžeme ešte časť tunela raziť na základe teraz platného stavebného povolenia. Cena sa bude dať stanoviť až po získaní projektovej dokumentácie a tá by mohla byť hotová v druhej polovici roku 2018,“ poznamenal Ďurišin.

Navýšenie zmluvnej ceny stavby je limitované zákonom o verejnom obstarávaní a môže byť 50 % z pôvodnej ceny. „Pokiaľ nebudeme schopní uzavrieť so zhotoviteľom zmluvu v tomto rámci, v diele nemôžeme pokračovať,“ upozornil šéf NDS. Predošlý minister dopravy a výstavby Roman Brecely hovoril, že cena za výstavbu diaľnice s tunelom Čebrať by sa mohla zvýšiť podľa odhadu o 100 mil. eur, čo je menej ako polovica zmluvnej ceny. „Nie je to prehnaná suma, ale nerád hovorím veci, ktoré sa nezakladajú na faktoch. Nikto nemôže dnes zodpovedne povedať sumu, o ktorú sa dielo navýši,“ dodal Ďurišin.

Na stavbe D1 Hubová – Ivachnová sa podľa NDS realizujú práce na všetkých mostných objektoch (má ich byť 21). Zhotoviteľ zatiaľ zrealizoval práce za 62 mil. eur, čo je 27,3 % zo zmluvnej ceny stavby. Z toho v tomto roku bolo preinvestovaných 12,85 mil. eur. Na stavbe úseku sa počíta aj s dvoma mimoúrovňovými a jednou úrovňovou križovatkou, ako aj jedným ľavostranným odpočívadlom.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #D1 #diaľnice #NDS #Hubová - Ivachnová