NDS odovzdala do prevádzky upravenú križovatku Sielnica na R1

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) odovzdala do užívania motoristom upravenú križovatku Sielnica. Ako diaľničiari vo štvrtok informovali, jej dobudovaním sa zvýšila bezpečnosť na úseku rýchlostnej cesty R1 Kováčová - Banská Bystrica, západ.

02.11.2017 12:30
debata

Mimoúrovňová križovatka R1 a cesty tretej triedy III/06614 zabezpečuje prístup do obce Sielnica (okres Zvolen), pripojenie kúpeľov a letiska Sliač a priľahlej spádovej oblasti na rýchlostnú cestu. Zhotoviteľom stavby za zmluvnú cenu približne 2,2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (2,64 mil. eur vrátane DPH) bola spoločnosť Eurovia SK, a. s., Košice.

Úprava križovatky Sielnica pozostávala z dobudovania pripájacích a odbočovacích prídavných pruhov obojstranne v celkovej dĺžke 1 954 metrov (dva úseky pripájacích a dva úseky odbočovacích pruhov). „Vybudovaním pripájacieho pruhu sme rozšírili existujúci mostný objekt na R1 a doplnením odbočovacích vetiev sme vybudovali aj potrebné zárubné múry pod mostom nad rýchlostnou cestou,“ priblížila hovorkyňa NDS Michaela Michalová. „Taktiež sme vybudovali aj protihlukovú stenu s výškou štyri metre a dĺžkou 785,1 metra, ktorá odbremení obyvateľov žijúcich v tejto oblasti od hluku z premávky na rýchlostnej komunikácii,“ uviedla.

Rozšírenie existujúceho mostného objektu na rýchlostnej ceste nad pôvodným korytom Sielnického potoka si vyžiadalo predĺženie lehoty výstavby o niekoľko týždňov. „Výsledkom je však spevnenie mostného telesa výmenou štyroch nevyhovujúcich mostných nosníkov za nové a vybudovaním novej betónovej dosky, čím sa výrazne zvýšila bezpečnosť objektu aj križovatky ako celku,“ dodala Michalová.

debata chyba
Viac na túto tému: #cesty #R1