Preddôchodok by mal fungovať od januára 2019

Od januára 2019 by mala časť sporiteľov v treťom dôchodkovom pilieri dostať možnosť odísť do tzv. preddôchodku.

27.10.2017 09:29
debata (6)

Pôjde o sporiteľov, ktorým do riadneho dôchodkového veku chýba najviac 5 rokov a ich doplnkový predčasný starobný dôchodok vypočítaný z ich úspor v treťom pilieri dosiahne najmenej 136 % sumy životného minima, čo je aktuálne 271,30 eura. Maximálna doplnková predčasná starobná penzia bude na úrovni najvyššej možnej dávky v nezamestnanosti. V súčasnosti ide o sumu 929,50 eura. Vyplýva to z návrhu novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorú predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR do pripomienkového konania.

Rezort práce a sociálnych vecí odhaduje, že v najbližších rokoch sa bude možnosť poberania preddôchodku týkať približne 26 tisíc sporiteľov z celkového počtu 750 tisíc účastníkov systému doplnkového dôchodkového sporenia. „Nasporená suma účastníka musí byť dostatočne vysoká na to, aby postačila účastníkovi na vyplácanie preddôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku, resp. ak je účastník vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, do dovŕšenia veku potrebného na získanie nároku na predčasný starobný dôchodok zo sociálneho poistenia,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Nezamestnaným tak bude stačiť, aby ich úspory v treťom pilieri umožnili poberanie minimálnej sumy preddôchodku iba do dovŕšenia veku potrebného na poberanie predčasného starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne a 3 mesiacov navyše za každý začatý rok pred dovŕšením tohto veku. „Uvedená podmienka je nastavená tak, aby nevznikalo poberateľom preddôchodku nepokryté obdobie, teda obdobie, počas ktorého už majú vyčerpané prostriedky z tretieho piliera, ale ešte nemajú nárok na predčasný starobný dôchodok z prvého piliera a kvôli veku sú ťažšie zamestnateľní,“ zdôvodnilo ministerstvo práce.

Ministerstvo zároveň priznáva, že vyčerpanie nasporenej sumy už v preddôchodkovom veku bude znamenať nižšie zabezpečenie v dôchodkovom veku. Poberateľ preddôchodku sa pritom stane poistencom štátu na zdravotné poistenie.

Navrhovaná novela zákona rieši aj problémy súvisiace s neplatením príspevkov za zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce pre odmietanie uzatvorenia účastníckej zmluvy. „Navrhuje sa, aby uzatvorenie účastníckej zmluvy nebolo podmienkou vzniku povinnosti zamestnávateľa platiť príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za takýchto zamestnancov,“ informoval rezort práce.

Ministerstvo tiež navrhuje zrušiť povinnosť platiť daň z príjmov a zdravotné odvody z príspevkov zamestnávateľa do tretieho piliera pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce. „Vytvoria sa podmienky na zvýšenie sumy príspevku zamestnávateľa rizikárom, z dôvodu, že príspevok zamestnávateľa za rizikára bude oslobodený od zdravotných odvodov taktiež na strane zamestnávateľa,“ uviedlo ministerstvo práce. Tieto zmeny by sa mali týkať približne 65 tisíc účastníkov tretieho piliera vykonávajúcich rizikové práce.

Ministerstvo práce chce tiež zrušiť povinnosť platiť daň z výnosu pre účastníkov tretieho piliera, ktorí budú čerpať dočasný doplnkový dôchodok najmenej 5 rokov. Novela zákona tiež upravuje podmienky výplaty jednorazového vyrovnania z dôvodu invalidity s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ak táto skutočnosť nastala po uzatvorení účastníckej zmluvy.

„Ďalej sa uvoľňujú podmienky v prípade čerpania jednorazového vyrovnania po dovŕšení dôchodkového veku, resp. v prípade, že účastník je poberateľom predčasného starobného či starobného dôchodku z prvého piliera,“ informovalo ministerstvo.

Účastníci tretieho penzijného piliera budú informovaní aj o svojich budúcich nasporených sumách v treťom pilieri. „Účastník dostane odhad (v troch variantoch) výšky jeho dôchodkových úspor a dočasného doplnkového starobného dôchodku v čase, kedy má právo začať čerpať dôchodok,“ dodal rezort práce.

V treťom penzijnom pilieri pôsobia spoločnosti NN Tatry- Sympatia, doplnková dôchodková spoločnosť (DDS) Tatra banky, DDS Stabilita a DDS AXA. Tieto spoločnosti spravujú úspory klientov v celkovej sume vyše 1,88 mld. eur.

6 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #III. pilier
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy