Penzie sa budú zvyšovať o dôchodcovskú infláciu. Ak bude malá, tak o pevnú sumu

Od budúceho roka sa budú dôchodky na Slovensku zvyšovať o tzv. dôchodcovskú infláciu. Ide o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov.

19.10.2017 12:58
debata (34)

Ak by však suma zvýšenia dôchodku určená na základe dôchodcovskej inflácie bola nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku k 30. júnu tohto roka, dôchodok sa zvýši o pevnú sumu. Táto pevná suma pri starobných dôchodkoch budúci rok dosiahne 8,40 eura. Schválený mechanizmus založený na garancii minimálnej sumy zvyšovania dôchodkov sa bude uplatňovať na Slovensku len najbližšie štyri roky. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú vo štvrtok schválila Národná rada SR.

Zvýšenie dôchodku o tzv. dôchodcovskú infláciu sa bude budúci rok týkať len pár tisíc dôchodcov. Pôjde o tých starobných penzistov, ktorých dôchodok presahuje 1 050 eur. Starobné dôchodky sa totiž budú individuálne zvyšovať o dôchodcovskú infláciu len vtedy, ak suma zvýšenia vypočítaná percentuálne z konkrétneho dôchodku bude vyššia ako pevná suma zvýšenia penzie v hodnote 8,40 eura. Keďže medziročná dôchodcovská inflácia za prvý polrok tohto roka podľa Štatistického úradu SR dosiahla 0,8 %, len pri starobných penziách vyšších ako 1 050 eur bude suma zvýšenia dôchodku určená percentuálne vyššia ako 8,40 eura. Ku koncu júna tohto roka pritom evidovala Sociálna poisťovňa 4 181 starobných dôchodcov, ktorí mali starobný dôchodok nad 1 000 eur.

Nový spôsob valorizácie starobných dôchodkov podľa strany SaS obsahuje atribúty sabotáže na verejné financie. Liberáli upozorňujú na to, že parlament ešte v roku 2012 prijal riešenie, podľa ktorého sa od roku 2018 mali penzie valorizovať len na základe dôchodcovskej inflácie. Podpredsedníčka parlamentu za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová pripomenula, že v dôvodovej správe k návrhu zákona sa píše, že „účelom ustanovenia takto definovanej minimálnej miery valorizácie dôchodkov je garantovať istú minimálnu sumu zvýšenia dôchodku, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou“.

Parlament schválil pozmeňujúci návrh poslankyne za Most-Híd Irén Sárközy, aby mali penzisti pri práci na dohodu od júla budúceho roka nárok na rovnakú odvodovú výnimku, ako majú v súčasnosti študenti stredných a vysokých škôl. Príjmy dôchodcov z dohôd do sumy 200 eur tak budú oslobodené od odvodov. Penzista si pritom bude môcť vybrať mesačne len jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, na ktorú si uplatní výnimku z platenia odvodov z príjmu do výšky 200 eur. Najviac si pritom polepší poberateľ predčasnej starobnej penzie. Kým v súčasnosti nemôže mať žiadny príjem z dohody, po novom bude môcť na dohodu zarobiť do 200 eur mesačne bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa pozastavila vyplácanie predčasnej penzie.

Ako uviedol podpredseda Most-Híd pre ekonomiku a štátny tajomník rezortu práce Ivan Švejna, ak dôchodca po novom na dohodu zarobí viac ako 200 eur, jeho zamestnávateľ mu strhne odvody len zo sumy, ktorá túto hranicu presahuje. Do tejto sumy nezaplatí dôchodca žiadne odvody a zamestnávateľ za neho len 1,05 % na úrazové poistenie a do garančného fondu. „Pre dôchodcov to bude znamenať zvýšenie čistého príjmu a súčasne sa stanú atraktívnejší pre zamestnávateľov. Bude to teda dvojitá pomoc,“ povedal Švejna. Oslobodenie penzistov od odvodov pri príjme z dohôd do sumy 200 eur podľa neho nastane až od júla budúceho roka vzhľadom na to, že je z tohto dôvodu potrebné nastaviť IT systémy Sociálnej poisťovne.

Vláda na konci tohto roka už štvrtýkrát po sebe vyplatí časti penzistov tzv. jednorazový príplatok k vianočnému príspevku v sume 12,74 eura. Nárok na takýto príplatok k vianočnému príspevku budú mať rovnako ako v predošlých troch rokoch penzisti, ktorých dôchodok je do dvojnásobku sumy životného minima, teda do sumy 398,96 eura.

Novela zákona tiež zmierňuje podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti. Kým v súčasnosti je pri práci na neurčitý čas nárok na nezamestnaneckú dávku podmienený najmenej dvomi rokmi poistenia v posledných troch rokoch, od začiatku budúceho roka sa podmienka dvojročného poistenia v nezamestnanosti bude vzťahovať na obdobie posledných štyroch rokov pred zaradením do evidencie nezamestnaných. Takéto miernejšie pravidlá pritom už v súčasnosti platia pri nároku na dávku v nezamestnanosti, ak žiadateľ o dávku pracoval na určitý čas, alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti.

Osoby, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa od začiatku budúceho roka odbremenia od podávania prihlášky a odhlášky v Sociálnej poisťovni. Ide o rodičov, ktorí sa starajú o dieťa do šiestich rokov veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov veku, o poberateľov príspevku na opatrovanie a o ľudí, ktorí vykonávajú osobnú asistenciu osobám s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne. „Navrhuje sa preniesť oznamovaciu povinnosť pri vzniku platenia poistného na dôchodkové poistenie štátom na orgány verejnej moci, ktoré z titulu výkonu svojej pôsobnosti majú vedomosť o sociálnom statuse dotknutého okruhu osôb,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Matkám, ktoré sa pred účinnosťou novely zákona, teda pred 1. januárom 2018, zabudli prihlásiť na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa , štát spätne uzná toto obdobie ako obdobie dôchodkového poistenia.

Od začiatku budúceho roka sa zamestnávateľom predĺžia niektoré lehoty na splnenie si povinností voči Sociálnej poisťovni (SP). Lehota na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia sa predĺži z troch dní na osem dní a lehota na odhlásenie zamestnanca zo SP bude po novom taktiež osem dní namiesto jedného dňa. Sadzba poistného na úrazové poistenie podľa schválenej novely zákona zostane aj od začiatku budúceho roka na jednotnej výške 0,8 % z vymeriavacieho základu zamestnávateľa.

34 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy