Zmeny v zákone o odpadoch majú uľaviť malým podnikateľom

Národná rada SR schválila už štvrtú novelu zákona o odpadoch. Aplikačná novela z dielne ministerstva životného prostredia (MŽP) má sprehľadniť systém odpadov, znížiť administratívu pre malých podnikateľov a zaviesť sankcie a pokuty pre tých, ktorí zákon porušujú.

18.10.2017 12:25
debata (1)

Základný princíp odpadovej legislatívy a to, že znečisťovateľ platí, ostáva zachovaný. Novela zabezpečuje odstránenie legislatívnych nedostatkov a nepresností zákona o odpadoch ako aj riešenie aktuálnych problémov na trhu. Envirorezort do nej zapracoval požiadavky, ktoré počas obdobia platnosti nového zákona o odpadoch vyplynuli z praxe, a to nielen od ministerstva a štátnej správy, ale aj od podnikateľských subjektov. Novelu podporilo 88 poslancov.

MŽP chce nový odpadový systém nastaviť tak, aby sa na Slovensku oplatilo separovať, recyklovať a tvoriť minimum odpadu a aby tento systém príliš nezaťažoval obyvateľov, obce a podnikateľov. Envirorezort očakáva, že zmeny v odpadovom zákone odbremenia asi 2 500 menších podnikateľov a živnostníkov. Zároveň implementuje nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o eliminácii používania ortuti a odstraňuje nedostatočnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení.

Medzi hlavné zmeny, ktoré sa od aplikačnej novely očakávajú, patrí spresnenie definície výrobcu odpadov tak, aby nevznikali nedorozumenia, zlepšenie kontroly organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) a výrobcov zo strany štátu, zlepšenie autorizačného procesu OZV či spružnenie mechanizmu odnímania autorizácií ministerstvom v prípade neplnenia podmienok autorizácie. Novela tiež rieši problematiku koordinačných centier pre jednotlivé prúdy odpadov a jasne definuje podmienky ich vzniku a zániku, odstraňuje administratívnu a ekonomickú záťaž zavedením zmien, týkajúcich sa ohlasovacích povinností povinných subjektov

1 debata chyba
Viac na túto tému: #ekológia #odpady