Výrobcovia sa chcú vyjadrovať k výsledkom testov dvojakej kvality

Výrobcovia zastúpení Slovenským združením pre značkové výrobky (SZZV) v reakcii na zverejnenie testov Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) poukazujú na chýbajúcu jednotnú metodiku, ako aj na absenciu rešpektovania práva výrobcu na vyjadrenie sa k zisteniam kontroly realizovanej na jeho výrobkoch pred zverejnením výsledkov.

10.10.2017 15:10
debata (20)

„Rešpektujeme odbornosť a profesionalitu pracovníkov Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy SR, ktorí sa snažia robiť svoju prácu čo najlepšie. Na druhej strane zastávame názor, že interpretácii výsledkov testov, ktoré boli zverejnené Ministerstvom pôdohospodárstva SR v pondelok 2. októbra, chýbajú jasné pravidlá. Slovenské združenie pre značkové výrobky má zásadné výhrady voči tomu, ako sa výsledky testov prezentujú. Viaceré z výrobkov, ktoré boli označené za produkty s rôznou kvalitou, mali identifikované len rozdiely v značení, alebo boli posúdené len na základe senzorického zhodnotenia, ktoré je veľmi subjektívne", uviedol výkonný riaditeľ SZZV Ľubomír Tuchscher.

Dodal, že z uvedených dôvodov žiadajú, aby sa čo najskôr nastavili spoločné európske pravidlá pre posudzovanie rozdielov zistených pri výrobkoch uvádzaných na jednotný európsky trh pod rovnakou značkou a aby sa do prijatia jednotnej metodiky upustilo od vykonávania ďalších testov.

Tuchscher ďalej informoval, že od zverejnenia výsledkov prvých testov na rozdiely v zložení výrobkov, sa zástupcovia združenia viackrát písomne obrátili na predsedu vlády SR ako aj na ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a žiadali vytvoriť priestor na diskusiu o tejto téme.

„Za uvedené obdobie prijala pani ministerka jeden raz našich zástupcov. Na stretnutí sme zopakovali požiadavku na právo na vyjadrenie sa k výsledkom pred zverejnením s cieľom predísť nepresnostiam v interpretácii zistení. Napriek prísľubu zváženia toto právo výrobcom výrobkov rešpektujúcim všetku európsku a národnú legislatívu nebolo priznané,“ konštatoval výkonný riaditeľ SZZV.

Slovenské združenie pre značkové výrobky je dobrovoľné združenie výrobcov a distribútorov rýchloobrátkových značkových výrobkov v oblastiach, ktoré ovplyvňujú výrobu, uvedenie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov na Slovensku.

Ministerstvo pôdohospodárstva spolu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou (ŠVPS) zverejnili začiatkom októbra ďalšie výsledky testov potravín. Aj druhá fáza porovnávania testov potravín na Slovensku a v Rakúsku podľa nich potvrdila rozdielnu kvalitu produktov predávaných pod rovnakým názvom a rovnakou značkou. Agrorezort a ŠVPS vykonali kontrolu 33 výrobkov, ktoré inšpektori zakúpili v Bratislave, Senci a vo Viedni. Približne u polovice testovaných produktov boli zistené väčšie rozdiely ovplyvňujúce kvalitu.

20 debata chyba
Viac na túto tému: #dvojaké potraviny #dvojaká kvalita