So stanicami STK to môže zostať po starom, liberalizácia sa poslancom nepáči

Liberalizáciu trhu prevádzkovateľov staníc technickej kontroly (STK) a pracovísk emisnej kontroly poslanci parlamentu na najbližšej schôdzi nemusia podporiť. Členovia výboru pre financie a rozpočet sa s týmto zámerom nestotožnili a odporúčajú ponechať kompetenciu Ministerstva dopravy a výstavby SR určovať sieť staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly a ich počty tak, ako je to v platnom znení zákona.

06.10.2017 14:16
debata (21)

Vládni poslanci Peter Náhlik (Smer – SD) a Radovan Baláž (SNS) predložili pozmeňujúci návrh, podľa ktorého sa poslanci môžu stotožniť s obavami odbornej verejnosti, informovala v piatok Národná asociácia STK (NA STK).

O novele príslušného zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorú pripravilo ministerstvo dopravy a výstavby, bude Národná rada SR rokovať na 21. schôdzi so začiatkom 10. októbra. Novela by podľa finančného výboru mala zmierniť pokuty za chýbajúce emisné či technické kontroly a zvýšiť požiadavky na bezúhonnosť prevádzkovateľov STK.

Bezpečnosti na slovenských cestách podľa NA STK omnoho viac prospeje zavedenie zvýšených požiadaviek na kvalitu práce staníc STK, ktoré by zamedzili nedôsledným kontrolám vozidiel zo strany niektorých prevádzkovateľov. „Ministerstvu dopravy odborníci z asociácie navrhli trinásť konkrétnych bodov, vďaka ktorým je možné systém kontroly zefektívniť. Ministerstvo tieto pripomienky akceptovalo. Nekontrolované a masívne rozširovanie siete by dohľad nad kvalitou výrazne komplikovalo, avšak by malo priamy, masívne negatívny vplyv na nehodovosť a zníženie bezpečnosti na cestách, a to na základe skúseností z Poľsko a Česka,“ upozornila asociácia.

Kapacita staníc STK je v súčasnosti podľa asociácie dostatočná a prípadná liberalizácia rieši neexistujúci problém. „V súčasnosti je na Slovensku limit vyťaženosti staníc STK nastavený na 50 %. Pri nadpolovičnom vyťažení stanice v danom okrese automaticky vzniká priestor pre ďalšiu STK. Tým je zabezpečená dostatočná kapacita liniek STK pre vodičov,“ uviedla NA STK.

Na Slovensku je v súčasnosti v prevádzke 142 staníc technickej kontroly, pričom od roku 2010 sa ich sieť rozšírila o tretinu. Navyše funguje 220 pracovísk emisnej kontroly. „Prípadnou liberalizáciou trhu by štát stratil kontrolu nad kvalitou a bezpečnosťou vozidiel v cestnej premávke. Na Slovensku by sa nekontrolovane a nezodpovedne uvoľnila sieť staníc technickej kontroly bez možnosti ministerstva zvládať dozor nad ňou,“ dodala asociácia.

Novela zákona okrem liberalizácie počíta so znížením výšky pokút za nepodrobenie vozidla technickej a emisnej kontrole v určených lehotách. Pokiaľ si prevádzkovateľ vozidla dodatočne splní svoju povinnosť a podrobí vozidlo technickej a emisnej kontrole, prípadne vyradí vozidlo, tak pokuta sa bude považovať za uhradenú, ak do pätnástich dní bude zaplatená vo výške jednej tretiny. To má byť podľa ministerstva dopravy a výstavby zároveň motiváciou pre všetkých prevádzkovateľov vozidiel, aby si svoje povinnosti aj dodatočne splnili čo najskôr, a tým sa vyhli pokute v plnej výške. Od začiatku minulého roka platí, že keď prevádzkovateľ vozidla uhradí pokutu do pätnástich dní, tak sa považuje za zaplatenú, ak je uhradená vo výške dvoch tretín. Technickú kontrolu nemá približne 130 tisíc áut a emisnú kontrolu 120 tisíc vozidiel.

Národná asociácia STK je profesijnou organizáciou zastupujúcou poskytovateľov služieb technickej a emisnej kontroly. Aktuálne združuje 45 subjektov, ktoré prevádzkujú celkovo 49 staníc technickej kontroly v celej krajine. Hlavnou ambíciou asociácie je byť aktívnym účastníkom diskusie o zvyšovaní dôveryhodnosti a skvalitňovaní výkonu technických a emisných kontrol. V minulosti navrhla práve s týmto zámerom zaviesť monitorovací kamerový systém, ktorý využíva každá stanica technickej kontroly.

21 debata chyba
Viac na túto tému: #STK #technická kontrola #emisná kontrola