Hospodárenie ôsmich žúp bolo v prvom polroku prebytkové

Hospodárenie všetkých ôsmich vyšších územných celkov (VÚC) k 30. júnu tohto roka skončilo s celkovým prebytkom 201,8 mil. eur. Podľa údajov analytickej spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK), ani jeden samosprávny kraj neskončil so schodkom bilancie.

05.10.2017 17:19
debata (4)

"Najväčšie prebytky sme zaznamenali v Trenčianskom samosprávnom kraji – vo výške 40,8 mil. eur, a v Žilinskom samosprávnom kraji – vo výške 39,2 mil. eur. Ich prebytky spolu predstavujú takmer 40-percentný podiel z celkového prebytku samosprávnych krajov. Výrazne najnižší prebytok dosiahol Trnavský VÚC – vo výške 7,9 mil. eur, čo z celkového prebytku všetkých VÚC predstavuje necelé štyri percentá,“ uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.

Podľa zverejnených informácií všetky VÚC na rok 2017 zostavili vyrovnané rozpočty s plánovanými príjmami i výdajmi v celkovej rovnakej výške 1,432 mld. eur. Skutočné príjmy VÚC spolu dosiahli v prvom polroku 2017 výšku 762,2 mil. eur, čo predstavuje 53,22 % z ich plánovaného ročného objemu. VÚC v prvom polroku spolu minuli 560,4 mil. eur, čo je iba 39,13 % z plánovaných ročných výdavkov.

Najvyššie príjmy dosiahli Žilinský samosprávny kraj – 113,6 mil. eur (65,46 % z ročného plánu príjmov) a Prešovský samosprávny kraj –112,5 mil. eur (55,53 % z ročného plánu). Ako ďalej uviedla analytická spoločnosť, najmenej financií pritieklo do pokladníc Trnavského samosprávneho kraja – 67,5 mil. eur (43,47 % z ročného plánu) a Bratislavského samosprávneho kraja – 77,7 mil. eur (53,67 % z ročného plánu).

Najviac finančných prostriedkov minuli Košický samosprávny kraj – 84,4 mil. eur (36,22 % z ročného plánu výdavkov) a Prešovský samosprávny kraj – 77,4 mil. eur (38,22 % z ročného plánu). V prvom polroku najmenej míňali Trenčiansky samosprávny kraj – 54 mil. eur (30,70 % z ročného plánu) a Trnavský samosprávny kraj – 59,5 mil. eur (38,36 % z ročného plánu).

Ako ďalej vyplýva z analýzy CRIF SK, najväčší podiel na celkových príjmoch VÚC majú daňové príjmy. "Daňové príjmy VÚC na rozdiel od obcí pozostávajú iba z výnosu dane z príjmu fyzických osôb,“ spresnila Marková. Z celkového objemu dane z príjmu fyzických osôb, vybranej štátom, do VÚC odchádza 30 percent. Z tohto podielu v prvom polroku 2017 najviac získal Prešovský samosprávny kraj – 55,5 mil. eur, najmenej inkasoval Trnavský samosprávny kraj – 39,7 mil. eur.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #samospráva #VÚC