SaS: Výroba elektriny z uhlia sa stáva neprijateľnou

Výroba elektriny z hnedého uhlia sa podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) stáva spoločensky a ekologicky neprijateľnou, Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) to však ignorujú a naďalej sa snažia o rozšírenie ťažby a otvorenie ďalšieho ťažobného poľa v bani Nováky.

29.09.2017 13:32
debata (43)

„Dopady výroby elektriny z hnedého uhlia na zdravie a životné prostredie sú neúmerné k využitiu energie zo spaľovania uhlia," vyhlásila poslankyňa za SaS Anna Zemanová, podľa ktorej aj členovia Klubu ekonomických analytikov navrhujú obmedzenie podpory uhoľného baníctva.

Zemanová poukázala na to, že slovenské hnedé uhlie patrí k menej kvalitným, lebo má vysoký obsah síry, ktorá sa pri výrobe elektriny uvoľňuje do ovzdušia. Oxidy síry zvyšujú náchylnosť na ochorenia dýchacích ciest, ciev a srdca. Dlhodobo to vedie k poškodeniu vývoja dýchacích ciest u detí, k skráteniu doby dožitia a k zvýšenej úmrtnosti na mozgové mŕtvice a infarkty. „Elektráreň v Novákoch je dlhodobo suverénne najväčším znečisťovateľom ovzdušia oxidmi síry,“ upozornila.

Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva podľa Zemanovej nariaďuje každej ťažobnej spoločnosti na Slovensku vydobyť ložisko racionálnym spôsobom, pričom sa musia vylúčiť neodôvodnené nepriaznivé vplyvy na pracovné a životné prostredie.

Osobitná komisia ministra životného prostredia rozhodla, že zámer Hornonitrianskych baní na rozšírenie ťažby hnedého uhlia v bani Nováky sa musí znovu podrobiť posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Komisia tak rozhodla po tom, čo sa proti predchádzajúcemu súhlasnému stanovisku ministerstva životného prostredia (MŽP) odvolali viaceré dotknuté organizácie a subjekty. Dôvodom zrušenia súhlasu na ďalšiu ťažbu v Novákoch bolo nesplnenie všetkých zákonom stanovených náležitostí. Proti pokračovaniu ťažby hnedého uhlia v nováckych baniach sa postavili ochranári zo slovenských environmentálnych organizácií, ktorí listom vyzvali ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa, aby v rámci posudzovaniu vplyvov na životné prostredie zvážil viacero negatívnych faktorov.

Aktivisti rozširovanie ťažby hnedého uhlia považujú „za cestu nekompatibilnú so smerovaním EÚ a napĺňaním cieľov Parížskej dohody“. Náklady na rozšírenie hnedouhoľného programu, ktoré sa odhadujú asi na 30 miliónov eur, by sa mali využiť na iné ciele, napríklad na dlhodobý rozvoj regiónu.

Ochranári pripomínajú, že Európska komisia opakovane poukázala na environmentálne škodlivú podporu výroby elektriny z domáceho uhlia na Slovensku. Závod Elektrárne Nováky je totiž druhým najväčším producentom emisií oxidu uhličitého. Nezanedbateľný je podľa ochranárov aj negatívny vplyv hnedouhoľného programu na zdravie obyvateľstva. Inštitút environmentálnej politiky v revízii výdavkov na životné prostredie z júla tohto roku konštatuje, že postupné utlmenie výroby elektriny z uhlia prinesie zdravotné benefity vo výške 500 miliónov eur ročne. Útlm ťažby by tiež priniesol nižšie výdavky pre odberateľov elektriny o 100 miliónov eur ročne a zníženie emisií CO2 o päť percent.

43 debata chyba
Viac na túto tému: #SaS #energetika #uhlie #Hornonitrianske bane
Flowers