Čerpanie eurofondov má byť lepšie a rýchlejšie

Rýchlejšie a lepšie využívanie zdrojov Európskej únie by mal umožniť Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov.

28.09.2017 13:55
debata (1)

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini spolu s premiérom Robertom Ficom predstavili tento dokument vo štvrtok zástupcom riadiacich orgánov jednotlivých operačných programov a médiám. Akčný plán je reakciou vlády na nedávno odhalené nedostatky pri výzvach na vedecko-výskumné projekty a ich hodnotení v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Spolu 38 nových opatrení sa týka všetkých oblastí a procesov pri čerpaní eurofondov, osobitne je zameraný na pravidlá hodnotenia a kontrolu projektov. Úrad vicepremiéra pre investície a informatizáciu pripravil akčný plán, ktorý v stredu schválila vláda, v spolupráci s nadáciou Zastavme korupciu. Zvýšiť transparentnosť vo využívaní peňazí EÚ má 22 opatrení a zjednodušiť celý proces šestnásť opatrení.

Predseda vlády SR Robert Fico povedal, že pripravené opatrenia idú nad rámec európskych noriem. „Pristúpime k elektronickému žrebovaniu hodnotiteľov a zvyšujeme nároky na týchto hodnotiteľov,“ povedal premiér. V budúcnosti by podľa neho už nemali vznikať prípady, aby napríklad kardiológ hodnotil oceliarsky projekt, keďže hodnotitelia sa budú vyberať podľa zamerania výziev. Vedecko-výskumné a inovačné projekty nad desať miliónov eur budú povinne hodnotiť skupiny expertov a výzvy budú pripravené tak, aby peniaze nezískali novozaložené firmy s umelo doplneným predmetom podnikania.

Informačno-poradenské centrá pre eurofondy v krajských mestách rozšíria svoje služby aj pre verejné obstarávanie. Má to zabrániť tomu, aby uchádzači neboli odkázaní na rôzne agentúry, ktoré si z poradenstva pre eurofondy urobili biznis. Administratíva by sa mala znížiť a podiel elektronizácie zvýšiť. „Korupcia neobišla Slovensko, ale neobišla žiadnu inú krajinu v Európe, je len rozdiel medzi mierou vnímania korupcie a jej reálnym stavom,“ uviedol Fico. Premiér poznamenal, že nový úrad bude zabezpečovať vyššiu ochranu najmä oznamovateľom korupcie a avizoval tiež prípravu ústavného zákona o preukazovaní pôvodu majetku.

„Kto chcel byť doteraz mega transparentný a nechcel robiť chyby, resp. chcel čo najviac informovať, mohol to urobiť na základe platnej legislatívy,“ povedal vicepremiér Peter Pellegrini. „Rozhodli sme sa nastaviť rovnaké štandardy pre všetky riadiace orgány, ktoré už, pevne verím, nebude nikto obchádzať,“ očakáva Pellegrini.

Opatrenia boli navrhnuté na základe skúseností s využívaním eurofondov, spolupráce s Európskou komisiou, riadiacimi orgánmi a mimovládnymi organizáciami, ako aj dobrých príkladov zo zahraničia. Úrad vicepremiéra sa pri príprave dokumentu zameral na hodnotenie projektov a ich kontrolu. Hodnotitelia budú musieť spĺňať štandardy, k projektom budú priradení elektronicky a výsledky hodnotenia budú zverejnené.

Akčný plán zahŕňa aj opatrenia na kvalitnejšiu prípravu výziev a národných projektov. Kontrolu posilní využívanie systému ARACHNE, ktorý prevádzkuje Európska komisia. Tento špeciálny európsky analytický softvér s údajmi o 110 miliónoch firiem môže odhaliť riziká konfliktu záujmov, podvodov alebo nezrovnalostí. Zriadený bude národný interný výbor pre predchádzanie vzniku neoprávnených záväzkov, aby neboli uzatvárané zmluvy v prípade pochybení. Povinná bude publicita výziev pred ich vyhlásením a zavedú sa okrúhle stole k výzvam s odborníkmi.

Opatrenia sa budú zavádzať postupne do konca októbra a decembra tohto roka, ako aj počas celého budúceho roka, najmä však do marca. Zavedené do praxe budú v spolupráci s Európskou komisiou, ministerstvami vnútra a financií, Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, Protimonopolným úradom SR, Úradom pre verejné obstarávanie a medzinárodnými organizáciami.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy