Rast úverov sa v júli nepatrne spomalil

Úvery súkromnému sektoru vzrástli v júli medzimesačne o 0,8 %. Medziročná dynamika sa opätovne spomalila o 0,8 percentuálneho bodu na 11,8 %.

03.09.2017 12:00
debata

“Pokračuje tak očakávané mierne spomalenie rastu úverov,” konštatovala Národná banka Slovenska. Úvery nefinančným spoločnostiam sa po minulomesačnej stagnácii mierne zvýšili. Medzimesačne vzrástli o necelé jedno percento a medziročne o 9,5 %.

Medzimesačný rast úverov domácnostiam nepatrne zoslabol na 0,9 %. Medziročný rast zostal na 13,3 %. Mierne sa znížil dopyt domácností po úveroch na nehnuteľnosti. Podľa centrálnej banky sa tak stalo pravdepodobne v dôsledku sprísnenia podmienok poskytovania úverov. Naopak, rast úverov na spotrebu nepatrne vzrástol. V ďalších mesiacoch sa predpokladá mierne oslabovanie záujmu o úverové zdroje, čo naznačujú predstihové indikátory ohľadne očakávaných veľkých nákupov v nasledujúcich dvanástich mesiacoch.

Vklady súkromného sektora vzrástli v júli medzimesačne o 0,1 %. Medziročný rast vkladov sa spomalil o 0,5 percentu­álneho bodu na 4,4 %. Rast vkladov sa tak podľa centrálnej banky takmer zastavil a medziročná dynamika zaznamenala najnižšiu hodnotu za posledných 15 mesiacov. Prispeli k tomu obidva najdôležitejšie sektory. Firmám aj domácnostiam medzimesačne mierne poklesli vklady. V sektore domácností bol medzimesačný pokles vkladov zaznamenaný po štyroch rokoch. Je to podľa NBS spôsobené rastúcim spotrebiteľským apetítom a pri nulovom úročení vkladov aj zvýšeným investovaním do podielových fondov.

debata chyba
Viac na túto tému: #úvery #banky #domácnosti