Na Jahnátka dozrie Naništa

Meno na čele Regulačnej rady zostáva neznemené. Riadiť ju bude terajší podpredseda a zastupujúci predseda Radoslav Naništa. Ten radu vedie od februára, keď na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) skončil pre privysoké ceny elektriny jeho predseda Jozef Holjenčík. Ten totiž nebol len šéfom regulačného úradu, ale stál aj na čele Regulačnej rady.

07.08.2017 18:47
ÚRSO, jahnátek, Foto: ,
Politickú kontrolu nad reguláciou cien energií má vláda a ministerstvo hospodárstva. Regulačnú politiku stanovuje zase nezávislá Regulačná rada. Na snímke pred mikrofónmi šéf regulačného úradu Ľubomír Jahnátek a vedľa neho vľavo štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz.
debata

Po zmene zákona o regulácii v sieťových odvetviach však už nemôže jeden a ten istý človek šéfovať úradu a viesť aj Regulačnú radu. Úlohou rady je totiž dozerať na činnosť úradu. A po novom aj vyjadrovať sa k predpisom ÚRSO, ktorému šéfuje čerstvo vymenovaný predseda Ľubomír Jahnátek, exminister hospodárstva a pôdohospodárstva.

Naništa bol na júnovej schôdzi Regulačnej rady zvolený členmi rady za predsedu. Regulačná rada má šesť členov, predseda sa volí spomedzi nich. Tento týždeň ho do funkcie má vymenovať prezident Andrej Kiska.

Naništa pochádza z Martina. Vyštudoval elektroenergetiku na elektrotechnickej fakulte Vysokej škole technickej v Košiciach. Začínal ako technik prevádzky v prečerpávacej vodnej elektrárni Čierny Váh. Pracoval ako odborno-technický pracovník investičnej výstavby v štátnom strojárskom podniku ZTS Martin.

Neskôr ako konateľ a manažér pre znaleckú činnosť v martinskej spoločnosti NIDOS. Tá sa zaoberá organizovaním školení v stavebníctve, súdnom inžinierstve a v znalectve technického zamerania. Neskôr pôsobil ako súdny znalec v oblasti elektrotechnika a lektor v oblasti znalectva.

Naništa je členom rady od roku 2013. Funkčné obdobie člena rady je šesť rokov, vymenovaný môže byť maximálne dvakrát za sebou. Člen rady nesmie byť zamestnancom úradu ani regulovaných subjektov. Nesmie tiež podnikať v sieťových odvetviach. To platí aj pre podpredsedu a predsedu rady.

Člen rady musí mať technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa. Za sebou musí mať minimálne 7 až 10 rokov praxe v sieťových odvetviach alebo v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike podľa stupňa vzdelania. Z toho päť rokov v riadiacej funkcii.

Predsedovi rady patrí mesačne odmena vo výške 1,5-násobku odmeny člena rady, ktorá sa počíta ako štvornásobok priemernej mzdy za predchádzajúci rok. Teda 5¤472 eur mesačne. Podpredseda berie 1,3-násobok odmeny člena rady. Holjenčík ako šéf ÚRSO aj šéf regulačnej rady mal ešte asi o tretinu vyššie príjmy z verejných funkcií v porovnaní so spomínaným príjmom predsedu rady.

ÚRSO už vydal nový organizačný poriadok, ktorý mení vnútorné organizačné členenie úradu. Meniť sa budú aj podpredsedovia úradu. Ich mená však zatiaľ nie sú známe. Návrh na ich vymenovanie predloží Jahnátek vláde do 90 dní po svojom vymenovaní – teda najneskôr do 22. októbra tohto roku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ÚRSO #Radoslav Naništa