Čerpanie nových eurofondov dosiahlo 5,59 %

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v novom programovom období 2014 - 2020 do 30. júna v ôsmich z jedenástich programov 781,38 mil. eur.

06.08.2017 09:49
debata

Znamená to 5,59 % z celkovej alokácie všetkých programov v sume takmer 13,990 mld. eur bez Programu rozvoja vidieka. Oproti koncu mája čerpanie peňazí EÚ vzrástlo o 42,52 mil. eur a miera o 0,31 percen­tuálneho bodu. Vyplýva to z informácií Ministerstva financií SR ako certifikačného orgánu týchto programov o schválení prostriedkov.

Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo koncom polroka 137,97 mil. eur, čo je 6,67 % zo záväzku 2,068 mld. eur. Medzimesačne to predstavuje rast o 8,37 mil. eur, resp. o 0,4 percentu­álneho bodu.

Operačný program Technická pomoc využil zo zdrojov EÚ do konca šiesteho mesiaca roka 12,06 % (19,19 mil. eur z alokácie 159,07 mil. eur), Integrovaná infraštruktúra 10,53 % (417,5 mil. eur z 3,967 mld. eur), Ľudské zdroje 9,08 % (200,18 mil. eur z 2,205 mld. eur), Interact III 2,67 % (1,05 mil. eur z 39,39 mil. eur), Kvalita životného prostredia 2,43 % (76,21 mil. eur z 3,138 mld. eur), Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 1,85 % (32,51 mil. eur z 1,754 mld. eur), Výskum a inovácie 1,46 % (33,01 mil. eur z 2,267 mld. eur) a Efektívna verejná správa 0,62 % (1,73 mil. eur z 278,45 mil. eur). V zostávajúcich troch menších programoch do konca júna neboli vyčerpané, resp. schválené žiadne finančné prostriedky.

Jedenásť programov, kde je certifikačným orgánom ministerstvo financií, je financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu, Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Európskeho rybárskeho a námorného fondu. Program rozvoja vidieka, pri ktorom je certifikačným orgánom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, má alokáciu z peňazí EÚ 1,56 mld. eur.

Aktuálne sa sleduje plnenie pravidla n+3, ktorého prvý míľnik vo výške 632,05 mil. eur sa bude prvýkrát odpočítavať k 31. decembru 2017. Na základe stavu k 30. júnu je pre jeho splnenie potrebné na úrovni certifikačného orgánu, teda ministerstva financií, schváliť výdavky v minimálnej výške 222,78 mil. eur. Tento míľnik pre rok 2017 už splnili operačné programy Integrovaná infraštruktúra a Technická pomoc. Program Kvalita životného prostredia má do konca tohto roka dočerpať ešte 74,14 mil. eur, Výskum a inovácie 73,61 mil. eur, IROP 46,68 mil. eur, Ľudské zdroje 17,54 mil. eur a Efektívna verejná správa 10,8 mil. eur.

Pri zvyšných štyroch programoch nie sú uvedené žiadne sumy na vyčerpanie do konca aktuálneho roka. Sú to programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SR – Česká republika (celková alokácia zo zdrojov EÚ 90,14 mil. eur) a SR – Rakúsko (75,89 mil. eur), ako aj medziregionálny program spolupráce Interact III (39,39 mil. eur) a Operačný program Rybné hospodárstvo (15,79 mil. eur).

Do konca roka 2018 je potrebné vyčerpať celkovo ešte 1,034 mld. eur. Z toho Operačný program Kvalita životného prostredia má do konca budúceho roka vyčerpať 302,36 mil. eur, Výskum a inovácie 218,78 mil. eur, IROP 169,56 mil. eur, Ľudské zdroje 163,26 mil. eur, Integrovaná infraštruktúra 142,34 mil. eur, Efektívna verejná správa 26,91 mil. eur, Technická pomoc 4,78 mil. eur, Rybné hospodárstvo 2,55 mil. eur, Interreg V-A SR – Česká republika 1,65 mil. eur, Interreg V-A SR – Rakúsko 1,39 mil. eur a pri programe Interact III nie je uvedená žiadna suma.

debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy