Stavbu obchvatu Bratislavy komplikujú chránené biotopy

Ornitológovia sa snažia zachrániť vzácne biotopy v Chránenom vtáčom území Dunajské luhy, ktoré zasiahne výstavba diaľničného obchvatu Bratislavy D4.

21.07.2017 10:07
debata

Neprimerané finančné požiadavky niektorých vlastníkov pozemkov však bránia dohodnutej výmene ohrozených biotopov za vhodné lokality na ich záchranu. „Celý rozsah náhrad vo forme vytvorenia nových biotopov bol od začiatku odborne dobre pripravený. Plôch, kde sa mali realizovať náhradné opatrenia, bolo sedem. Problémom sa však stalo nutné majetkové vysporiadanie so súkromnými vlastníkmi,“ povedal ochranársky manažér Slovenskej ornitologickej spoločnosti(SOS)/Bir­dLife Slovensko Jozef Ridzoň s tým, že kompenzačné opatrenia boli navrhnuté tak, aby mohli pomôcť druhom, ktorých sa výstavba negatívne dotkne, a teda ich biotopy je potrebné nahradiť.

Lokality kompenzačných opatrení Národnej diaľničnej spoločnosti navrhovali ochranári na plochách, kde bol zistený výskyt orliaka morského, haje tmavej a bociana čierneho a existovala pritom veľká pravdepodobnosť, že druhy tieto nové biotopy budú využívať. Nevýhodou takýchto riešení však podľa Ridzoňa je to, že vybraté plochy môžu byť na územiach, kde je komplikovaná vlastnícka štruktúra a kde vlastníci nesúhlasia s ich predajom. „Presne takýto nesúhlas sa týkal troch zo siedmich plôch,“ uviedol Ridzoň a dodal, že náhrada pozemkov je podmienkou výstavby D4 vzhľadom k jej negatívnemu dopadu na chránené územia. Keďže časť vlastníkov odmietla predať pozemky, hrozilo ich vyvlastnenie a následné súdne spory s možnosťou zastaviť výstavbu diaľnice. „Náhradu biotopov, t.j. kompenzačné opatrenia, by malo byť možné riešiť aj inak ako prípadným vyvlastnením, a to napríklad zámenou pozemkov súkromných vlastníkov za iné štátne pozemky alebo iným riešením,“ myslí si Ridzoň.

„Sme pobúrení, že niektorí neféroví podnikatelia podľa medializovaných informácií žiadajú neprimerane vysoké sumy za kúpu pozemkov, na ktorých sa majú realizovať kompenzačné opatrenia. Za takýchto podmienok nie je vhodné pokračovať vo výkupe tých pozemkov, kde vlastníci majú neprimerané požiadavky. Ak Národná diaľničná spoločnosť pozastaví výkupy a budú hľadať iné riešenia situácie, ktoré zabránia špekulatívnym predajom, a to napríklad využitím zámen pozemkov v zmysle zákona o ochrane prírody alebo hľadaním iného všeobecne akceptovateľného riešenia, ktoré bude spĺňať aj odborné kritériá, určite ho podporíme,“ uzavrel Ridzoň.

debata chyba
Viac na túto tému: #obchvat Bratislavy