NDS začala tender na dokumentácie pre R1 Ružomberok, juh - križovatka I/18

Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejnú súťaž v súvislosti s prípravou stavby Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh - križovatka I/18.

19.07.2017 17:40
debata

Predmetom tendra je vypracovanie dokumentácií na územné rozhodnutie, stavebného zámeru, na stavebné povolenie a ponuku, vrátane oznámení o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní dokumentácií na územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Súčasťou služieb bude výkon autorského dozoru a koordinátora dokumentácie pre uvedenú stavbu.

Predpokladaná cena zákazky plánovanej na dva roky dosahuje 4,39 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (5,27 mil. eur vrátane dane). Diaľničiari plánujú projekt financovať s využitím peňazí Európskej únie cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Lehota na predkladanie ponúk je 18. augusta, pričom platiť musia minimálne do konca tohto roka.

Dokumentáciu na územné rozhodnutie, vrátane súvisiaceho oznámenia, dokumentáciu stavebného zámeru treba dodať do troch mesiacov od účinnosti zmluvy s budúcim dodávateľom. Dokumentácia na stavebné povolenie spolu s oznámením má lehotu dodania päť mesiacov, dokumentácia na ponuku tri mesiace od doručenia výzvy NDS, výkon autorského dozoru a koordinátora dokumentácie má trvať dva roky od dodania výzvy.

NDS zároveň zrušila zákazku na vypracovanie aktualizácie dokumentácie na územné rozhodnutie a oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre plánovanú stavbu R1 Slovenská Ľupča – Korytnica, hranica Banskobystrického samosprávneho kraja. Ako vyplýva z oznámenia o výsledku verejného obstarávania, diaľničiari tak urobili na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie a jeho rady.

Túto zákazku NDS pôvodne pridelila v decembri minulého roka spoločnosti Dopravoprojekt, a. s. priamo cez rokovacie konanie bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž. Celková hodnota zákazky predstavovala 3,55 mil. eur bez DPH (4,27 mil. eur vrátane dane). Zvolený postup diaľničiari zdôvodnili tým, že tieto služby môže poskytnúť len určitý subjekt, keďže predmetom zákazky mala byť aktualizácia jedinečného architektonického diela. Zákazku preto pridelili pôvodnému spracovateľovi dokumentácie v zmysle zachovania autorských práv k dielu, ako aj preto, že o zákazke mal informácie a podklady, s ktorými iní uchádzači nedisponovali.

debata chyba
Viac na túto tému: #Ružomberok #NDS