Samosprávy vlani zvýšili svoj rozpočtový prebytok

Samosprávy na Slovensku dosiahli v minulom roku rozpočtový prebytok na úrovni 353,4 mil. eur. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.

22.06.2017 13:29
debata

Medziročne tak prebytok hospodárenia samospráv stúpol až o 38,5 %. V bežnom rozpočte evidovali kladnú bilanciu 443,4 mil. eur, čo znamenalo medziročný nárast o vyše 20 %, kým schodok kapitálového rozpočtu samospráv sa medziročne znížil o 56,6 % na 141 mil. eur. Bez finančných operácií celkový rozpočtový prebytok samospráv vlani predstavoval 302,4 mil. eur.

Ako ďalej vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, celkové príjmy samospráv dosiahli v roku 2016 sumu 4,281 mld. eur, čo znamenalo medziročný mierny pokles o 2,6 %. Daňové príjmy však vzrástli o 11 % na 2,192 mld. eur a nedaňové príjmy boli vyššie o 13,6 % keď dosiahli 489,8 mil. eur. Granty a transfery však medziročne klesli o 15,8 % na 1,283 mld. eur a finančné príjmy sa znížili o 31,9 % na 317 mil. eur.

„Výška výnosu dane z príjmov fyzických osôb, tzv. podielových daní, 1,669 mld. eur sa oproti 1,468 mld. eur v roku 2015 zvýšila o 13,7 % okrem iného aj vďaka zvýšeniu podielu samospráv z výnosov dane z príjmov fyzických osôb na 70 % v roku 2016 oproti 68,5 % v roku 2015. Na pozitívny vývoj vplývala aj vyššia zamestnanosť a s ňou spojený vyšší výber dane z príjmov fyzických osôb štátom,“ zdôvodnila hlavná analytička CRIF Jana Marková. Priemerná výška podielových daní pripadajúca na jedného obyvateľa v roku 2016 dosiahla 307,78 eur v porovnaní s 271 eur v roku 2015.

Na druhej strane, celkové výdavky samospráv oproti roku 2015 v minulom roku klesli o 5,11 % na 3,928 mld. eur. Bežné výdavky, ktoré tvoria podstatnú časť celkových výdavkov, však medziročne vzrástli o 6,8 % na 3,197 mld. eur. Výrazne sa znížili kapitálové výdavky o 47,9 % na 464,7 mil. eur. Finančné výdavky, naopak, vzrástli o 4,7 % na 265,9 mil. eur.

Spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau ku koncu minulého roka analyzovala údaje o príjmoch a výdavkoch za 5 134 subjektov. Z toho bolo 2 758 obcí, 162 miest a 2 214 rozpočtových organizácií. V roku 2015 analyzovala údaje za 5 146 subjektov, z toho 2 758 obcí, 160 miest a 2 228 rozpočtových organizácií.

debata chyba
Viac na túto tému: #samosprávy
Flowers