OECD vychválila Slovensko, ale poukázala aj na nedostatky

Slovenská ekonomika pokračuje v silnom raste a stúpa zamestnanosť, v päťmiliónovej krajine ale pretrváva vysoká dlhodobá nezamestnanosť, zhoršujú sa výsledky študentov v medzinárodnom porovnaní a početná rómska menšina žije v sociálnom vylúčení. Vo svojej najnovšej hodnotiacej správe to uviedla Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

21.06.2017 11:19
debata (17)

„Slovenská republika pokračuje v silnej ekonomickej výkonnosti. Medzinárodná konkurencieschop­nosť je silná, fiškálna a finančná politika je prezieravá, chudoba a príjmová nerovnosť sú malé,“ uviedla OECD.

Slovenské ministerstvo financií očakáva v najbližších rokoch zrýchľovanie tempa ekonomického rastu na viac ako štyri percentá, čo krajinu zrejme zaradí na špicu v regióne strednej Európy. OECD však upozornila aj na nedostatky a problémy, s ktorými sa Slovensko borí. Pripomenula starnutia slovenského obyvateľstva, ktoré by podľa nej malo byť najvýraznejšie z členských krajín tejto organizácie.

Podľa OECD sociálne vylúčenie Rómov sa prejavuje v ich horšom zdravotnom stave, vzdelaní a zamestnanosti ako u väčšinovej populácie. „Spoločne s nízkou mobilitou pracovnej sily to prispieva k značným (sociálnym) nerovnostiam medzi Bratislavou a východnou časťou krajiny,“ upozornila OECD.

Organizácia uviedla, že slovenský vzdelávací systém nedostatočne pripravuje študentov pre pracovný trh a že mnoho mladých Slovákov študuje a pracuje v cudzine. Poukázala tiež na rozšírenú korupciu a na nedobudovanú cestnú infraštruktúru.

OECD navrhla Slovensku sériu opatrení na zlepšenie spomínaných nedostatkov, ako napríklad väčšie zapojenie rómskych detí do predškolskej výchovy, zvýšenie platov hlavne začínajúcim učiteľom alebo zjednodušenie podmienok udeľovania pracovných a pobytových povolení pre vzdelaných pracovníkov zo zahraničia.

Gurría: Pred Slovenskom stoja výzvy

Tvorcovia slovenskej ekonomickej politiky by podľa OECD mali využiť súčasnú situáciu na realizáciu reforiem, ktoré zvýšia životnú úroveň Slovákov. „Slovenská ekonomika je dlhé roky jednou z najdynamickejších a najkonkurenčnejších v OECD a očakáva sa, že tento výkon bude pokračovať,“ povedal generálny tajomník OECD José Ángel Gurría. Výzvy však podľa jeho slov pretrvávajú. „Stále je možné veľa urobiť s cieľom zabezpečenia udržateľnejšej a inkluzívnejšej spoločnosti pre budúce generácie, predovšetkým zlepšením výsledkov vzdelávania a zvýšením kvality a efektívnosti služieb zdravotníctva,“ dodal šéf OECD.

Ako uviedol na tlačovej konferencii premiér SR Robert Fico, slovenskej ekonomike sa mimoriadne darí. „Pred vládou stojí jedna obrovská výzva. Ako zabezpečiť, aby to, že sa slovenskej ekonomike darí, sa prejavilo ešte viac na životnej úrovni ľudí na Slovensku. A v podstate o tomto sú aj odporúčania OECD vo vzťahu k Slovensku na ďalšie obdobie, kde sa na jednej strane konštatuje, že ekonomika šliape ako dobré hodinky, kde sa konštatuje, že máme vo výbornom stave verejné financie, že máme veľmi nízky verejný dlh, ale na druhej strane stále nedokážeme tento ekonomický rast pretavovať do rýchlejšieho tempa zvyšovania životnej úrovne,“ povedal premiér.

Fico vyzdvihol spoluprácu s OECD v oblasti boja proti korupcii. „Dnes nám bola prezentovaná prvá etapa tejto spolupráce, kde OECD vypracovala audit alebo akúsi inventúru legislatívy, ktorú na Slovensku máme v boji proti korupcii aj s konkrétnymi odporúčaniami,“ poznamenal predseda vlády.

Podľa Gurríu sa ekonomike na Slovensku darí extrémne dobre. „Slovensku sa darí minimálne na úrovni priemeru OECD v niektorých prípadoch lepšie, čo sa týka indikátorov kvality života. Ste spoločnosť, kde je väčšia rovnosť. Nerovnováha v rámci vašej spoločnosti alebo rozdiely v rámci spoločnosti sú menej výrazné ako v niektorých krajinách EÚ a celkovo OECD,“ konštatoval Gurría.

Gurría ako jednu z výziev označil vzdelávanie. „Keď hodnotíme vzdelávanie, tak musíme rozlišovať jednak väčšinové obyvateľstvo, ktoré je čo sa týka výsledkov približne na úrovni krajín EÚ, a potom je tu otázka vzdelávania Rómov. Tam sú tie výsledky výrazne nižšie. Táto situácia je veľmi podobná aj v susedných krajinách, či už je to Česká republika alebo Maďarsko,“ vysvetlil generálny tajomník. Taktiež sa podľa neho treba zamerať na zlepšenie ohodnotenia učiteľov.

OECD prognózuje dobré čísla

Slovenská ekonomika by mala podľa Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v tomto roku posilniť o 3,3 % a v budúcom roku by sa jej rast mal zrýchliť na úroveň 4,1 %.

„Pokračujúca expanzia automobilového sektora by mala naďalej podporovať investície a export. Vývoz áut v roku 2015 tvoril 27 % slovenského exportu a produkcia v roku 2018 dosiahne úroveň 1,4 mil. vozidiel. Výsledkom bude to, že bežný účet platobnej bilancie sa dostane do pozitívneho teritória,“ uviedla OECD.

Zo silnejšej ekonomiky by podľa organizácie mal profitovať trh práce. Miera nezamestnanosti by za tento rok mala byť 8,5 % a v budúcom roku 7,6 %. Podľa predikcie OECD súkromná spotreba na Slovensku v tomto roku vzrastie o 3,1 % a v budúcom roku sa tempo jej rastu zrýchli na úroveň 3,2 %. Spotreba vlády v tomto roku stúpne 0,9 % a v budúcom o 1,9 %.

Organizácia očakáva aj zrýchlenie hrubej tvorby fixného kapitálu z 1,2 % v tomto roku na 7 % v roku 2018. Slovenský deficit verejných financií by podľa prognózy OECD mal byť v tomto roku na úrovni 1,2 % hrubého domáceho produktu (HDP), ale v budúcom roku by sa mal znížiť na 0,6 % HDP. Hrubý verejný dlh krajiny podľa odhadu OECD v tomto roku bude vo výške 51,7 % HDP a v budúcom roku klesne na 50,2 % HDP. Organizácia zároveň predpokladá, že bežný účet platobnej bilancie v tomto roku skončí v deficite na úrovni 0,2 % HDP, ale v budúcom roku vykáže prebytok vo výške 0,7 % HDP.

17 debata chyba
Viac na túto tému: #Slovensko #OECD