Roaming od štvrtka v celej únii končí

Príplatky za používanie mobilného telefónu v zahraničí v rámci Európskej únie od 15. júna patria do histórie.

14.06.2017 07:00
debata (14)

V minulosti sa obyvatelia Slovenska pri ceste do zahraničia vyhýbali používaniu mobilného telefónu, pretože niekoľko hovorov dokázalo zvýšiť účet za mobil aj o niekoľko stoviek korún alebo desiatok eur. Teraz sa situácia definitívne mení a Slováci už počas tohtoročnej dovolenky pri mori budú platiť za používanie mobilu rovnako ako doma.

Všetci obyvatelia Európskej únie, ktorí budú od 15. júna v inom ako v domovskom štáte, tak podľa pravidiel Európskej únie už nebudú platiť navyše žiadne poplatky za odchádzajúci ani prichádzajúci hovor, rovnako ani za odoslanú alebo prijatú sms správu. Nové pravidlá sa týkajú aj dátového prenosu, ktorý však v prípade neobmedzených paušálov môže byť limitovaný.

V prípade, ak zákazník prekročí objem voľných minút, sms správ alebo MB dát, svojmu mobilnému operátorovi zaplatí rovnakú cenu, ako by zaplatil za používanie siete doma. Únia obmedzila strop týchto poplatkov na 3,2 centa za minútu odchádzajúceho hovoru, 1 cent za odoslanú sms správu a 7,7 eura za 1 GB dát (bez DPH).

Mobilní operátori však budú musieť zákazníkov na prečerpanie balíčkov upozorniť. Ak sa tak nestane, prípadne bude operátor účtovať nesprávne poplatky, používatelia mobilných zariadení môžu služby reklamovať.

zväčšiť
infografika, roaming

Za roaming sa platila zábezpeka

Prienik mobilnej komunikácie do bežného života ľudí na Slovensku sa dlho obmedzoval len na domáce siete. Napríklad v roku 2001 sa roaming prispôsoboval aj cenám zahraničných operátorov a kurzu slovenskej koruny.

V spomínanom roku stála minúta odchádzajúceho hovoru v roamingu z Grécka na Slovensko približne 42 korún (1,39 eura). Navyše pri aktivácii roamingu mobilní operátori bežne požadovali finančnú zábezpeku vo výške niekoľko tisíc korún.

Od augusta 2007 klesla cena minúty odchádzajúceho hovoru podľa pravidiel Európskej komisie na 0,49 eura. Cenový strop sa následne znižoval a našinec na dovolenke v Grécku v roku 2010 za minútu odchádzajúceho hovoru nezaplatil viac ako 0,43 eura.

Mobilní operátori navyše často ponúkali výhodnejšie ceny, ako vyžadovala únia. Od 15. júna 2017 bude z danej krajiny minúta hovoru stáť rovnako ako na Slovensku. V prípade, že nejde o predplatený paušál, minúta odchádzajúceho hovoru sa v súčasnosti pohybuje na sume 0,13 eura.

Dáta nebudú neobmedzené

V prípade, ak zákazníci využívajú neobmedzené množstvo dát, v roamingu sa na ne bude vzťahovať určitý strop, po prekročení ktorého bude ich ďalšie využívanie spoplatnené. Mobilný operátor musí jasne informovať o objeme dát, ktoré môžu v zahraničí používatelia mobilných zariadení použiť bez toho, aby im účtovali dodatočný poplatok.

"Od roku 2007 sa nám podarilo znížiť poplatky za roamingové hovory o viac ako 90 percent a od roku 2012 zároveň poklesli ceny za roamingové dáta o 96 percent. Existuje tiež celý rad záruk, ktoré budú chrániť operátorov pred akýmikoľvek nepriaznivými účinkami nových roamingových pravidiel. Napríklad vďaka novým predpisom sa podstatne znížia maximálne veľkoobchodné ceny, ktoré operátori platia za dátový roaming,“ informuje Európska komisia.

Únia chce zabrániť zneužívaniu

Zrušenie roamingových poplatkov môže viesť k využívaniu služieb najlacnejších operátorov v rámci únie bez ohľadu na krajinu. To by znamenalo problémy pre mobilných operátorov v jednotlivých krajinách, kde sú poplatky vyššie. Európska únia však neumožní dlhodobé využívanie roamingu bez poplatkov v zahraničí.

Do platnosti vstúpi pravidlo, podľa ktorého roaming za domáce ceny budú môcť využívať obyvatelia únie len v prípade, že vo svojom domovskom štáte strávia do mesiaca viac dní ako v zahraničí. V opačnom prípade bude môcť operátor žiadať vysvetlenie, prípadne účtovať poplatky podobne, ako pri prekročení paušálu. Za minútu odchádzajúceho hovoru bude v danom prípade roamingový poplatok 3,2 centa, za odoslanú sms správu 1 cent a za prenesený 1 GB dát 7,7 eura (bez DPH).

Keďže zákazníci nebudú platiť roamingové poplatky, no samotní mobilní operátori medzi sebou budú vyberať poplatky aj naďalej, vznikla obava, že spoločnosti môžu zvýšiť ceny domácich služieb. Európska komisia to však odmieta.

"Nie je dôvod na to, aby operátori na Slovensku alebo inde v EÚ zvyšovali domáce ceny v dôsledku reformy v oblasti roamingu,“ informuje komisia. V prípade potreby sa však môžu obrátiť na svoje národné úrady. Navyše, ak by zákazníkovi v tejto súvislosti od 15. júna jednostranne zmenili podmienky zmluvy, nespokojný používateľ môže od zmluvy odstúpiť bez zmluvnej pokuty.

Dáta v roamingu

Pri neobmedzenom domácom roamingovom paušále sa maximálny dátový prenos v roamingu sa rovnať aspoň dvojnásobku objemu, ktorý zákazník získa, keď cenu svojho domáceho balíka (bez DPH) vydelíte sumou 7,7 eura. V prípade paušálu v sume 35 eur bez DPH s neobmedzenými dátami, sms správami a hovormi bude v zahraničí možné využiť v jednom fakturačnom období bez dodatočných poplatkov 9,1 GB dát.

Európska únia upravuje aj veľkoobchodné ceny, ktoré si operátori môžu účtovať medzi sebou za využívanie cudzích sietí ich zákazníkmi. Objem 1 GB dát v roamingu má veľkoobchodný cenový strop práve na úrovni 7,7 eura, pričom od začiatku budúceho roka to bude už len 6 eur. Nakoniec od roku 2022 má jeho cenový strop padnúť na 2,5 eura.

Otázky a odpovede

Čo treba urobiť, aby bol roaming bez príplatkov?
Od 15. júna netreba urobiť nič. Roaming bez dodatočných poplatkov je prístupný pre všetky telefónne čísla registrované v jednej z krajín Európskej únie alebo v krajine, ktorá je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru.

Koľko zaplatí používateľ mobilného telefónu za prijaté hovory v zahraničí?
Prijaté hovory v zahraničí v rámci krajín Európskej únie spolu s Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom sú bezplatné rovnako ako v domácej krajine. Od 30. apríla minulého roku si mobilní operátori mohli účtovať maximálne 0,0114 eura za minútu prijatého hovoru.

Vzťahujú sa nové pravidlá aj na volania z domácej siete na čísla, ktoré sú v roamingu?
Nie. Nové pravidlá sa vzťahujú len na mobilné čísla, ktoré sú prihlásené v mobilnej sieti v zahraničí.

Ako dlho je možné využívať roaming bez dodatočných poplatkov?
Ak používateľ má v cudzej sieti vyššiu spotrebu ako doma dlhšie ako štyri mesiace, operátor ho môže kontaktovať, aby danú situáciu do 14 dní vysvetlil. Ak bude tento stav trvať aj naďalej, môže začať operátor účtovať roamingové poplatky v maximálnej výške (bez DPH) 3,2 centa za odchádzajúci hovor, 1 cent za sms správu a 7,7 eura za 1 GB dát.

Budú sa domáce ceny vzťahovať aj na preplatené sim karty?
Áno.

Ak domáci paušál ponúka neobmedzené volania a sms správy, bude to platiť aj v roamingu?
Áno, od 15. júna neplatia pre hlasové hovory a sms správy v rámci krajín EÚ žiadne obmedzenia a príplatky.

Na presne ktoré krajiny sa roaming bez dodatočných poplatkov vzťahuje?
Na všetkých 28 krajín Európskej únie: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia. K nim sa pridávajú krajiny, ktoré sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru: Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

© Autorské práva vyhradené

14 debata chyba
Viac na túto tému: #roaming #EU roaming