Skylink dostal pokutu 100-tisíc eur

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) uložil spoločnosti M7 Group SA (služba Skylink) za viacero správnych deliktov pokutu vo výške 100 tisíc eur.

06.06.2017 12:49
debata (1)

„Jedným z dôvodov uloženia pokuty bola skutočnosť, že spomínaná firma si nesplnila zákonnú povinnosť informovať účastníkov o ich práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak neakceptujú podstatnú zmenu zmluvných podmienok, teda zmenu výšky servisného poplatku,“ informoval hovorca RÚ Roman Vavro.

Spoločnosť M7 Group taktiež neposkytovala účastníkom žiadne faktúry za poskytnuté služby v elektronickej forme, ani v papierovej forme. Ďalšou kontrolovanou oblasťou bolo posúdenie súladu Všeobecných obchodných podmienok, prípadne obsahu webového sídla s predpísanými požiadavkami. „V tejto súvislosti boli zistené čiastkové nedostatky napríklad v reklamačnom poriadku. Identifikovali sme, že v čase od júna 2014 do septembra 2015 neboli na webovom sídle spoločnosti zverejnené mechanizmy na urovnanie sporov, ako ani niektoré predpísané informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím o podrobnostiach produktov a služieb, ktoré sú im určené,“ konštatoval Vavro.

Firma sa voči rozhodnutiu o pokute v zákonnej lehote odvolala. Predseda RÚ však podľa Vavra považoval napadnuté rozhodnutie za vecne správne a zákonné a odvolanie zamietol. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a spoločnosť M7 Group SA už pokutu zaplatila.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Skylink