Štát i samosprávy často nevychádzajú z precíznych analýz, tvrdí NKÚ

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ SR) Karol Mitrík vo štvrtok poslancov upozornil na to, že kontrolované subjekty vykonávajú mnohé procesy len formálne, pričom strategické rozhodnutia na úrovni štátu, ale i samospráv, nevychádzajú z precíznych analýz.

19.05.2017 10:25
debata (2)

Z tohto dôvodu je veľmi ťažké hodnotiť zmysel projektov, ich účinnosť a efektívnosť z hľadiska použitia verejných, európskych zdrojov. Kontrolóri na základe ich kontrolnej činnosti poukazujú tiež na problémy, ktoré nesúvisia len s dodržiavaním zákonov. Rovnako dôležité musia byť podľa NKÚ zásady morálky, nepísané princípy, ktoré idú ruka v ruke s otázkou hospodárnosti, účelnosti nakladania s financiami a verejným majetkom.

Mitrík predniesol poslancom NR SR Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2016. NKÚ v roku 2016 nasmeroval svoju činnosť na výkonnostné, prierezové kontroly, ktorými kontrolóri hodnotia verejné politiky, napĺňanie strategických dokumentov štátu. NKÚ SR v minulom roku ukončil 37 kontrolných akcií, preveril 360 subjektov. Kontrolóri našli 2 619 zistení a kontrolované subjekty na ich nápravu prijali 1 656 opatrení. Na základe záverov kontrol úrad orgánom činným v trestnom konaní zaslal 13 oznámení podozrenia z trestnej činnosti, dve oznámenia boli netrestného charakteru. Úradu pre verejné obstarávanie zaslali päť podozrení z nedodržania zákona, 25 oznámení o nedodržaní zákona či porušení iných všeobecno-platných predpisov zaslali rôznym ďalším orgánom štátnej správy.

Činnosť NKÚ v rozprave kritizoval poslanec hnutia Sme rodina Peter Pčolinský. Ako uviedol, NKÚ zistil množstvo závažných nedostatkov. „Ten najzávažnejší však neuviedol, a to, že hospodárenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne je v strate 200 miliónov eur,“ vyhlásil poslanec. Pčolinský tiež kritizoval, že NKÚ vykonal kontrolu postupu verejného obstarávateľa ministerstva vnútra pri zadávaní nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác po uzavretí zmluvy na zákazku klientského centra v Bratislave, ale porušenie predpisov nezistil. „Tento záver sa však nezhoduje s výsledkami kontroly Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že rezort vnútra bude musieť zaplatiť pokutu 200-tisíc eur,“ upozornil. Zároveň tvrdil, že NKÚ postupuje pri niektorých kontrolách v rozpore so zákonom, keď výkon kontroly nie je podpísaný štatutárom úradu, ale štátnym úradníkom, ktorý na to nemá o zákona oprávnenie. Má ísť o jedenásť kontrol. Pčolinský sa domnieva, že ide o nezákonne vykonané kontroly. NR SR správu predsedu NKÚ zobrala na vedomie.

Mitrík tvrdí, že všetky zdravotné poisťovne skontroluje úrad do konca roka. Klientske centrum jeho úrad nekontroloval, lebo tam prebiehala kontrola Úradu pre verejné obstarávanie. Zároveň odmietol, že by pri niektorých kontrolách postupoval v rozpore so zákonom. „Podpredsedovia boli poverení inými úlohami a boli mimo úradu. Ja som bol chorý a aby som nezastavil chod úradu uložil som riaditeľovi kancelárie poverenia, ktoré sú schválené plánom práce. To nebolo zastupovanie,“ povedal s tým, že takýto postup mu odobrili právnici.

Veronika Remišová (OĽaNO) apelovala na vládnych poslancov, aby reflektovali na informácie zo správy predsedu NKÚ, keď už nepočúvajú, čo im hovorí opozícia. Správu Mitríka ocenila. „Verím, že z NKÚ sa stane silná inštitúcia, ktorú vláda bude rešpektovať,“ uviedla.

V závere rokovania 17. schôdze NR SR poslanci okrem správy predsedu NKÚ vzali na vedomie aj Správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2016, Správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2016, Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2016, Správu o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2016. 17. Schôdza trvala sedem rokovacích dní, aj keď pôvodne poslanci mali naplánované, že rokovať budú dvanásť dní. Za sedem dní prerokovali 74 bodov.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #NKÚ #Karol Mitrík