Slovensko má na likvidáciu jadra vyše 1,4 miliardy eur

Slovensko má z roka na rok viac prostriedkov na likvidáciu jadra. Na takzvaný zadný palivový cyklus má naša krajina v súčasnosti viac ako 1,4 miliardy eur. Toľko prostriedkov ako prebytok totiž evidoval na svojom účte Národný jadrový fond (NJF) ku koncu vlaňajška.

12.05.2017 13:22
debata (2)

Pred šiestimi rokmi sme mali na likvidáciu jadra niečo vyše 800 miliónov eur a pred rokom zhruba 1,3 miliardy eur. “Finančné prostriedky sú disponibilným a využiteľným zdrojom financovania na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi,“ uviedol NJF vo svojej výročnej správe.

V minulom roku Slováci zaplatili vo svojich účtoch za elektrinu na zadný palivový cyklus viac ako 65 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o vyše dva milióny eur. Okrem spotrebiteľov na likvidáciu jadra prispievajú aj prevádzkovatelia jadrových zariadení. Tí odviedli v minulom roku do NJF vyše 60 miliónov eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o necelé dva milióny eur.

Spotrebitelia platia v súčasnosti v cenách elektriny 3,21 eura za každú odobratú megawatthodinu. Prevádzkovatelia platia do Národného jadrového fondu ročný fixný poplatok vo výške 14,6 tis. eur za každý megawatt inštalovaného výkonu, pričom táto suma je každoročne valorizovaná o infláciu. Prevádzkovatelia jadrových zariadení platia aj variabilný príspevok, ktorý je stanovený vo výške 5,95 % z predajnej ceny elektriny vyrobenej v jadrovom zariadení za uplynulý rok.

Prostriedky na likvidáciu jadra spravuje Ministerstvo hospodárstva SR. Rezort ich následne mesačne prevádza na účet NJF. Národný jadrový fond vznikol v roku 2006. Účelom jadrového fondu je sústreďovať finančné prostriedky vyzbierané od prevádzkovateľov jadrových zariadení, ako aj od samotných spotrebiteľov elektrickej energie. Národný jadrový fond tieto prostriedky poskytuje na riešenie tzv. historického dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky z dôvodu neakumulovania finančných zdrojov na záverečnú časť jadrovej energeti

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Jaslovské Bohunice #Mochovce #jadrová energetika