Zmenu spôsobu vyvlastňovania prerokuje parlament v skrátenom konaní

Poslanci schválili návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o novele zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá väčšinou 86 hlasov.

11.05.2017 18:59
debata (1)

Po skončení hlasovania vo štvrtok začali následne o tomto bode rokovať v prvom čítaní. Vyvlastňovaniu má podľa ministerstva dopravy a výstavby pomôcť zavedenie nového právneho inštitútu predbežnej držby, ktorý pred ukončením vyvlastňovacieho procesu umožní vykonávať vopred vymedzené a odstrániteľné práce v nevyhnutnom rozsahu.

Rezort dopravy novelou reaguje na situáciu okolo plánovanej výstavby bratislavského obchvatu na diaľnici D4 a priľahlej rýchlostnej cesty R7. Novela zákona by po schválení v parlamente mala nadobudnúť účinnosť už 15. mája.

Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most- Híd) povedal, že cieľom novely je reagovať na situáciu s viacerými majiteľmi pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod budúcimi diaľnicami a rýchlostnými cestami.

„Pomocou rôznych obštrukcií pri výkupe pozemkov alebo vo vyvlastňovacom konaní sú schopní úspešne blokovať vydanie stavebných povolení a výstavbu úsekov, ktoré zlepšia dopravnú situáciu desiatkam tisíc ľudí, a na ktoré verejnosť čaká. Ich cieľom je vytvoriť časový tlak a získať tak pre seba neúmerné výhody,“ uviedol Érsek. Takéto konanie podľa ministra môže mať zásadný dopad nielen na odklad sprevádzkovania týchto stavieb, ale aj na zvýšené náklady pre nedodržanie zmluvných termínov. „Návrh zákona nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, pretože nastali mimoriadne okolnosti,“ dodal minister.

Vláda zdôvodnila skrátené legislatívne konanie nutnosťou zefektívnenia procesu povoľovania a výstavby vybraných diaľnic a ciest so súčasným zachovaním adekvátnej možnosti obhájiť svoje záujmy všetkým dotknutým vlastníkom pozemkov, na ktorých majú byť diaľnice postavené alebo stavieb, ktoré majú byť v súvislosti s výstavbou diaľnic asanované. Toto zefektívnenie by sa malo prejaviť celkovým skrátením povoľovacieho procesu a poklesom nákladovosti celého prípravného procesu výstavby diaľnic, ako aj samotného začiatku výstavby diaľnic

Opoziční poslanci kritizovali to, že novela zákona neprešla pripomienkovým konaním, podľa nich neoprávnene zasahuje do súkromného vlastníctva a môže preto skončiť na Ústavnom súde SR. Miroslav Ivan (SaS) v rozprave uviedol, že predložená novela spresňuje podmienky pre získanie stavebného povolenia pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest. „Nemyslím si, že zmena, ktorú ministerstvo dopravy navrhuje, je riešením tohto problému. Naopak, vyrábame nový, ktorý môže vyvolať podania na ústavný súd vzhľadom na to, že sa zasahuje do vlastníckych práv osôb, alebo vlastníkov pozemkov a stavieb. Príčinou, prečo toto riešime, je to, že u nás súdy konajú dlho,“ povedal liberálny poslanec.

Ivan má výhradu k navrhovanej predbežnej držbe. Na základe nej podľa poslanca bude mať investor líniovej stavby právo v obmedzenom rozsahu vykonávať stavebné činnosti na pozemkoch a stavbách na vyvlastňovaných pozemkoch. „Čo ma najviac zaráža, nielen na pozemkoch, ale aj na stavbách, to znamená, že v zmysle tohto zákona je vyjadrená aj možnosť asanovať stavby. Tak sú vlastne tieto zásahy legimitizované priamo zákonom, hoci nie sú ešte vyvlastnené. Naša základná výhrada je to, že zákon umožňuje stavebné zásahy na súkromnom pozemku, ktorý ešte nie je vylastnený,“ dodal Ivan. To označil za silný zásah do súkromného vlastníctva obyvateľov.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #diaľnice #vyvlastnenie