Novelizovaný zákon má vysporiadať aj pozemky pod rómskymi osadami

Poslanci schválili novelu zákona o pozemkových úpravách. Novela z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR upravuje usporiadanie pozemkov pod rómskymi osadami aj pod stavbami v hospodárskych dvoroch bývalých poľnohospodárskych podnikov.

11.05.2017 18:03
debata

Zároveň rieši aj problematiku usporiadania pozemkov, ktorá vznikla v minulosti zmenou štátnej hranice.

Zo schválenej novely vyplýva, že vyrovnanie sa bude týkať iba pozemkov, ktoré poskytuje Slovenský pozemkový fond alebo správca. Pôvodným vlastníkom sa poskytnú nové pozemky v rovnakej výmere a druhu pozemku, ako mali pozemky, ktoré prešli na územie iného štátu.

V prípade pozemkov pod osídlením novela zákona dáva vlastníkom pozemkov možnosť rozhodnúť sa pre vyrovnanie tromi spôsobmi, novým pozemkom, pozemkom pod osídlením alebo peniazmi.

Zákonom sa dopĺňa aj zákon o lesoch. Od 1. januára 2018 sa starostlivosť o lesy nebude financovať z Programu rozvoja vidieka SR pre obdobie 2014 – 2020, ale bude zabezpečovaná iba zo štátneho rozpočtu, teda z kapitoly ministerstva pôdohospodárstva.

debata chyba
Viac na túto tému: #pozemky #rómska osada