Neplatená práca doma má hodnotu štvrtiny HDP, vyrátali ekonómovia

Neplatená práca, ktorá sa vykonáva v domácnostiach na Slovensku, bola predmetom výskumu pedagogických zamestnancov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela (EF UMB) v Banskej Bystrici.

21.04.2017 12:34
debata (4)

Výskum zistil podrobnosti o motívoch, postojoch a vzťahu k neplatenej práci, ale aj o spokojnosti s prerozdelením neplatenej práce v domácnostiach. O ukončení výskumu a jeho výsledkoch informovala agentúru SITA Mária Uramová z Katedry ekonómie EF UMB.

Výskumom zistili, že jednotlivec strávi v priemere týždenne 4,47 hodiny prípravou jedál, 3,43 hodiny upratovaním alebo 2,94 hodiny nakupovaním a 4,31 hodiny starostlivosťou o deti. Ženy sa podľa neho venujú najviac vareniu a to až 6,57 hodín a starostlivosti o deti 5,67 hodiny týždenne. Celkovo sa ženy venujú neplatenej práci v domácnosti 28,72 hodiny a muži 15,92 hodiny. Medzi motívy obvykle patrí to, že ide o tradičné práce v domácnosti, alebo že slúžia ako výchovný vzor v rodine.

Neplatená práca, teda činnosti, ktoré v domácnosti vykonávajú jej členovia a nedostávajú za to žiadnu finančnú odmenu, bola u nás donedávna neriešenou oblasťou. Nebol presnejšie známy jej rozsah, štruktúra ani jej dôležité súvislosti.

„Keďže peňažná hodnota neplatenej práce zodpovedá približne jednej štvrtine HDP Slovenska a okrem toho má aj celý rad neekonomických aspektov, stala sa táto problematika na EF UMB predmetom riešenia dvoch rozsiahlych vedeckých projektov podporovaných agentúrou VEGA. Ich úlohou bolo priniesť podrobné a reprezentatívne poznatky nielen o množstve času, ktorý sa jej venuje v slovenských domácnostiach, ale aj o jej štruktúre v podobe 13 činností a o determinantoch (veku, pohlaví, príjme, statuse aktivity, počte členov v domácnostiach a ďalších), ktoré ovplyvňujú množstvo času stráveného neplatenou prácou,“ informovala Uramová.

Výskum podľa Uramovej zistil podrobnosti o motívoch, postojoch a vzťahu k neplatenej práci, ale aj o spokojnosti s prerozdelením neplatenej práce v domácnostiach. Zistený rozsah neplatenej práce v slovenských domácnostiach a vyčíslenie jej monetárnej hodnoty umožnili po prvýkrát odhaliť aj viaceré súvislosti v správaní a rozhodovaní sa domácností o využití času na platenú a neplatenú prácu, ako aj o záujme respektíve ochote domácností (domáci outsourcing) substituovať niektoré druhy neplatenej práce prácou platenou (trhovými službami).

Výskumný tím pozostával z členov viacerých katedier EF UMB. Aktívne sa do výskumu zapojili aj študenti EF UMB, ktorí uskutočnili prieskum v rokoch 2012 až 2016 v jednotlivých regiónoch Slovenska na vzorke viac ako tisíc domácností ročne. Výsledky výskumu tiež špecifikovali služby, o ktoré by bol záujem zo strany domácností a ktoré zatiaľ chýbajú.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #práca #Slovensko #HDP