Kvalita palív na pumpách závisí od dodávateľa

Zvyšujúci sa počet automobilov na Slovensku privádza na čerpacie stanice stále väčší počet vodičov. Moderné motory spĺňajúce najprísnejšie emisné limity sú však citlivé na kvalitu paliva.

04.04.2017 07:00
debata (25)

Nesprávne palivo môže pohonnú jednotku poškodiť. Napriek tomu sa na Slovensku kontroluje kvalita palív len z hľadiska dopadov na kvalitu ovzdušia. Z pohľadu dopadov na motory a peňaženky vodičov ostáva predaj palív nekontrolovaný.

Kvalitu palív kontroluje Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), ktorá o výsledkoch svojej kontroly v minulom roku vydala správu. Na celom Slovensku inšpekcia odhalila nedostatky na deviatich pumpách. V jednom prípade našli pochybenia pri predaji LPG, štyri pochybenia boli odhalené v prípade nafty a takisto štyri pri predaji benzínov. Inšpekcia, ktorá skúma vlastnosti palív smerom ku kvalite ovzdušia, vyčíta čerpacím staniciam obsah benzénu v benzíne, výšku oktánového čísla alebo hustotu nafty.

Tankovanie nekvalitných palív môže poškodiť... Foto: SHUTTERSTOCK
tankovanie benzin pumpa Tankovanie nekvalitných palív môže poškodiť motory, hlavne pri nových automobiloch spĺňajúcich prísne emisné normy.

„Technická norma STN EN 228 predpisuje až 17 akostných znakov (úžitkových vlastností) pre automobilové benzíny,“ hovorí Pavol Daučík z oddelenia oragnickej techológie, katalýzy a ropy v Ústave organickej chémie, katalýzy a petrochémie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Motorová nafta podľa jeho slov musí spĺňať až 19 kvalitatívnych vlastností.

Predajcov palív výsledky kontrol v niektorých prípadoch zaskočili. „Dopad nás šokoval. Kvalitu PHM od nášho vždy aktuálneho dodávateľa stále kontrolujeme/o­verujeme. Aj v lete minulého roku sme ešte pred samotnou kontrolou SIŽP dali skontrolovať kvalitu PHM od nášho dodávateľa v nezávislom akreditovanom skúšobnom laboratóriu. Výsledky vyhovovali požiadavkám stanovených noriem (STN EN 228 a 590) o kvalitách PHM. Z toho dôvodu nás výsledky spomínanej kontroly ohromili,“ povedal Albert Breštianský, konateľ spoločnosti Eral, ktorá prevádzkuje čerpaciu stanicu vo Fiľakove.

Motoristi, čo natankovali zlé palivo, ktoré spôsobilo poškodenie auta, majú nárok na náhradu škody. O nej však môže rozhodnúť len súd.

Viac benzénu či nižšie oktánové číslo

V benzíne predávanom na tejto pumpe bol podľa kontrolórov vyšší podiel benzénu o 0,1 percenta. Podiel benzénu v palive podľa Breštianského nemá vplyv na fungovanie motora. Vo dvoch prípadoch inšpekcia odhalila nižšie oktánové číslo benzínov. „Za dodržanie kvality paliva je zodpovedný dodávateľ. V dodacom liste majú byť uvedené kvalitatívne parametre paliva. Čerpacia stanica môže dokladovať kvalitu paliva, ktorú garantuje dodávateľ v dodacom liste,“ hovorí Daučík. Majitelia čerpacích staníc majú obmedzené možnosti, ako skontrolovať dodané palivo.

Najčastejším nedostatkom nafty bola vyššia hustota paliva. „S výsledkami kontroly nesúhlasím. S pracovníkmi SIŽP sme komunikovali od začiatku kontroly až po rozhodnutie. Musím povedať, že ich prístup bol seriózny, ale striktný. Dali nám možnosť vyjadriť sa aj odvolať, ale naše argumenty a požiadavky vôbec nebrali do úvahy. Doložil som k odvolaniu certifikáty z každého závozu, dva mesiace spred kontroly. Na všetkých hodnoty hustoty nafty vyhovovali. Takisto som doložil doklady o pravidelnom čistení nádrží. Požiadali sme o opakovaný rozbor v nimi určenom laboratóriu, keďže odchýlka oproti povolenej hodnote je 0,5 kg na 1 000 litrov. Nič z toho nebrali na vedomie,“ povedal Peter Schriffel, konateľ spoločnosti NM Forte, ktorá prevádzkuje čerpaciu stanicu v Mníšku nad Hnilcom v Košickom kraji. Podľa výsledkov kontroly SIŽP mala nafta prekročený limit hustoty.

Nafta ovzdušie na pumpe neznečisťuje

„Ako je výslovne uvedené aj priamo na webovej stránke SIŽP, nedodržanie limitných hodnôt kvalitných parametrov môže mať vplyv na kvalitu ovzdušia, čo však neznamená, že automaticky musí mať vplyv na kvalitu ovzdušia,“ hovorí Ladislav Lopatka zo spoločnosti Gulf, ktorej čerpacia stanica v Spišských Vlachoch sa taktiež ocitla na zozname púmp so zistenými nedostatkami. Lopatka zároveň priznáva, že prekročenie maximálne prípustnej hodnoty hustoty pri 15 °C môže mať negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia iba v súvislosti s prekročením iných parametrov ako napríklad obsah síry, destilačnej skúšky alebo iných.

„Kvalitu ovzdušia motorová nafta na čerpacej stanici priamo neovplyvňuje. Motorová nafta je zmes uhľovodíkov a iných zložiek, ktoré destilujú v teplotnom intervale 180 °C až 360 °C. Zjednodušene sa dá povedať, že pri prečerpávaní tohto paliva nedochádza k únikom pár do ovzdušia. Presnejšie vyjadrené: na rozdiel od benzínu (je oveľa prchavejší) pri prečerpávaní motorovej nafty dochádza k minimálnym únikom do ovzdušia,“ hovorí Daučík. Podľa jeho slov v jednotlivých ročných obdobiach sa mení hustota nafty. Vyrába sa v kvalite zimná, letná alebo prechodná. V zime je nižšia hustota ako v prechodnom období a najvyššia môže byť v lete.

Spotrebiteľa na pumpe nechráni takmer nik

Kvalitu palív zo spotrebiteľského hľadiska v súčasnosti nekontroluje nikto. „Kompetencie preverovať kvalitu pohonných látok má Slovenská inšpekcia životného prostredia a colné orgány,“ informovala Zuzana Dóšová zo Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). SOI postupuje podnety, ktoré sú zamerané na nekvalitu nafty, prípadne zamrznutej nafty, čo môže súvisieť s poruchou palivového systému, Slovenskej inšpekcii životného prostredia aj colným orgánom. V minulosti SOI spravila jednorazové rozsiahle kontroly palív, ktoré ukázali, že pochybenia boli aj na pumpách známych značiek.

Motoristi, čo natankovali zlé palivo, ktoré spôsobilo poškodenie auta, majú nárok na náhradu škody. O nej však môže rozhodnúť len súd. Do podobných sporov však SOI nemá kompetenciu zasiahnuť.

Denník Pravda oslovil všetkých deväť čerpacích staníc, na ktorých inšpekcia odhalila nedostatky. Niektorí majitelia čerpacích staníc však tvrdia, že nemajú možnosť ovplyvniť výsledky kontrolovaných parametrov. „Netuším, prečo sa u nás našli nedostatky, ale ani my, ani iný predajca palív nemáme možnosť kontrolovať, či nami zakúpená nafta alebo benzín vyhovujú normám STN. Musíme len dôverovať certifikátu, ktorý nám dodávateľ pri závoze PHM odovzdá. Parametre, ktoré zisťovala SIŽP, nemôžeme nijako skontrolovať, vypočítať, odmerať. Dá sa to jedine laboratórne a je nereálne, aby sme každú dodávku preverovali cez laboratóriá,“ hovorí Schriffel.

© Autorské práva vyhradené

25 debata chyba
Viac na túto tému: #emisie #kvalita #palivá #pohonné hmoty