Stavbárski šéfovia sa sťažujú na legislatívu, korupciu a neplatenie faktúr

Za najväčšiu brzdu pre ďalší rozvoj slovenského stavebníctva označili riaditelia stavebných spoločností nekvalitnú a komplikovanú legislatívu, korupciu a zlú platobnú morálku.

23.03.2017 15:21
debata (5)

Najmenšiu prekážku, naopak, vidia v nedostatku privátnych zákaziek. Platobná morálka zákazníkov je síce podľa troch štvrtín stavebných firiem stále rovnaká, aj napriek tomu takmer desatinu svojich pohľadávok považujú už za nedobytnú.

Vyplýva to z prvej tohtoročnej kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce. Veľké stavebné firmy navyše pociťujú významný problém v nedostatku verejných zákaziek, spoločnosti zamerané na pozemné stavebníctvo zas v nedostatku pracovníkov. Firmy zamerané na inžinierske stavby si tiež sťažujú na veľmi dlhé lehoty pre prípravu stavieb.

Generálny riaditeľ spoločnosti Váhostav – SK, a. s., Marián Moravčík pripomenul, že viackrát upozorňovali, aby štát zaviedol záväzný harmonogram, ktorý by nebol závislý od výsledku každých volieb. „Lepšia pripravenosť zo strany štátu ako najväčšieho investora by umožnila efektívnejšie využívať kapacity a zabezpečiť tak kontinuálny rast slovenského stavebníctva. Doteraz sme totiž svedkami kolísania stavebnej výroby. To znamená, že sú obdobia, kedy firmy majú príliš veľa zákaziek a ceny rastú a potom zas obdobia, kedy firmy nevedia dostatočne vyťažiť svoje kapacity,“ uviedol Moravčík. To podľa neho môže mať za následok prepúšťanie a utlmovanie činnosti niektorých firiem.

Advokát Tomáš Zárecký, zakladajúci partner Advokátskej kancelárie Zárecký Zeman, upozornil, že právny poriadok je zbytočne komplikovaný a často podlieha účelovým a nekoncepčným zásahom. „V segmente komerčných nehnuteľností a stavebníctva je situácia o to horšia, že viaceré zásadné právne normy sú zastarané a dlhodobo nezodpovedajú aktuálnemu vývoju a trendom,“ priblížil. „Napríklad, zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov prijatý v roku 1991 najmä pre účely malej privatizácie zďaleka nie je schopný kvalitne a jednoznačne pokryť celý komplex vzťahov súvisiacich s akvizíciami a prenájmom veľkých investičných celkov, ako sú napríklad kancelárske budovy, nákupné centrá alebo logistické parky,“ dodal Zárecký.

Rýchlosť a transparentnosť procesov schvaľovania a vyjadrovania sa k stavebným zámerom sú podľa riaditeľa PS Stavby, s. r. o., Miloša Milanoviča najväčšou brzdou rozvoja. „Pokiaľ sa investor rozhodne investovať do výstavby nehnuteľnosti s určitým podnikateľským zámerom, je nemysliteľné, aby celý administratívny proces trval rok a viac,“ povedal Milanovič.

Riaditeľ spoločnosti Hochtief SK, s. r. o., Miroslav Beka poznamenal, že v sortimente dopravnej infraštruktúry dlho očakávajú aspoň čiastočnú koncepciu plánu výstavby. „Investície a zavádzanie nových technológií v tomto sortimente stoja stavebné spoločnosti nemalé prostriedky a vyžadujú plán využitia týchto investícií. A to bez reálneho plánu obstarávania strategických projektov nebude fungovať,“ uzavrel Beka.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #stavebníctvo