Druhý penzijný pilier dostal druhú šancu

V parlamente v stredu prešla novela, podľa ktorej si desaťtisíce ľudí po dovŕšení penzijného veku budú môcť od februára 2018 časť úspor z II. piliera vybrať v hotovosti. Odhaduje sa, že sa to dotkne asi 300-tisíc lepšie zarábajúcich ľudí z celkovo 1,4 milióna sporiteľov.

23.03.2017 12:00
NR SR: Rokovanie 14. schôdze Foto: ,
Peniaze z II. piliera si bude môcť vybrať dôchodca poberajúci minimálne priemernú penziu.
debata (11)

Druhý penzijný pilier, v ktorom je uložených už 7,2 miliardy eur, tak dostal druhú šancu. Mnohí ľudia na sporenie zanevreli, keďže prvé dôchodky zo súkromného systému sú nízke a veľká časť úspor končí v ziskových maržiach súkromných poisťovní. Po novom sa to zmení.

Podmienkou bude, aby úspory stačili na to, aby priemerný dôchodok sporiteľa s I. aj II. pilierom vyšiel aspoň na 425 eur mesačne. Zvyšnú časť úspor si sporiteľ bude môcť postupne vybrať. To znamená, že úspory nedostane na ruku v plnej výške, ale v postupných splátkach, aby plnili funkciu dôchodku. Reformu, ktorá je aj v programovom vyhlásení vlády, podporila aj opozícia a za zmenu hlasovalo až 126 poslancov.

Súkromné poisťovne tvrdia, že zmena bude na úkor budúcich penzií. "My tu nie sme pre zabezpečenie vysokého zisku súkromných poisťovní. Našou úlohou je Slovákom zabezpečiť čo najlepšie nastavenie dôchodkového systému,“ reagoval štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna (Most – Híd). Ľudia odchádzajúci do penzie majú teraz na výber dve možnosti. Prvou je kúpa nízkeho súkromného dôchodku a druhou nechať peniaze aj naďalej zhodnocovať, prípadne nechať ich ako predmet dedenia. "Uvedomujeme si, že novelou zákona znížime budúcu výšku dôchodkov, a práve preto umožňujeme peniaze vybrať len ľuďom poberajúcim minimálne priemerný dôchodok,“ uviedol minister práce Ján Richter (Smer).

Druhý pilier bol zavedený z dôvodu očakávaného starnutia obyvateľstva. Kým dnes na jedného dôchodcu platí odvody 1,6 zamestnanca, už v roku 2030 sa pomer má vyrovnať na jedna k jednej a v kritickom roku 2060 má len 0,74 zamestnanca platiť odvody na jedného dôchodcu. Otázka je, ako sa tieto predpoklady naplnia pri súčasnom prudkom raste zamestnanosti a poklese nezamestnanosti.

Ministerstvo práce však aktuálne pracuje už na ďalšej reforme dôchodkového systému, s ambíciou viac zatraktívniť súkromné dôchodky. V hre je tiež znižovanie poplatkov pre dôchodkové správcovské spoločnosti a schválenie ústavného zákona o zachovaní II. piliera. So zavedením ďalších pripravovaných zmien do praxe sa počíta v roku 2019.

V parlamente schválené zmeny začnú platiť od februára 2018. Napríklad penzistovi poberajúcemu štátny dôchodok vo výške 425 eur za mesiac sa umožní z II. piliera postupne vybrať úspory vo výške 9-tisíc eur. Je pritom na slobodnom rozhodnutí dôchodcu, ako postupne minie peniaze, a môže ich investovať do luxusnej dovolenky, splatenia hypotéky či liečebného pobytu v kúpeľoch. Bez možnosti výberu peňazí z II. piliera aj naďalej ostanú ľudia poberajúci nižší ako priemerný dôchodok. "Navrhovaná zmena zákona umožní „bohatším“, aby si svoje nasporené peniaze z II. piliera vybrali ako programový výber, a to aj napriek tomu, že zdrojom týchto „úspor“ sú povinné odvody. To povedie k znižovaniu výšky dôchodkov, pretože sa zníži počet ľudí, ktorí si ich musia zakúpiť, a tiež sa zníži objem poistného, z ktorého sa budú dôchodky vypočítavať. Prakticky to znamená, že anuity budú iba pre ,chudobných‘,“ uviedla Slovenská asociácia poisťovní.

Podľa poisťovní majú peniaze posielané do prvého aj druhého piliera slúžiť len na dôchodkové zabezpečenie. "Zámerom dôchodkového poistenia je zabezpečiť dôchodcov na celú dobu poberania dôchodku. Druhý pilier nemá nahrádzať iné formy sporenia, ktoré sú dobrovoľné a s ktorými teda majiteľ môže narábať podľa uváženia. Ak si budú môcť ľudia vyberať peniaze prostredníctvom programového výberu, z dlhodobého hľadiska to povedie k nižším dôchodkom,“ povedal hovorca poisťovne Generali Milan Janásik.

Podľa časti koaličných aj opozičných poslancov poisťovne svojimi argumentmi lobujú za získanie miliárd eur z II. piliera. "Bez schválenej novely zákona by sa k väčšine týchto peňazí postupom času dostali len poisťovne. Tam niekde treba hľadať ich motiváciu pri snahe čo najviac obmedziť výber peňazí z II. piliera. Dôchodcom pritom v budúcnosti nikto nebráni rozhodnúť sa kúpiť si súkromný dôchodok a v praxi ľudia získajú len viac možností, ako naložiť s ušetrenými peniazmi v II. pilieri,“ povedal nezaradený opozičný poslanec a bývalý minister práce Jozef Mihál.

Poisťovne: Štát štedré penzie neudrží

Dnes je pre nízke súkromné dôchodky pre ľudí oveľa výhodnejšie postupne si vybrať všetky peniaze z II. piliera. Človek s mesačným príjmom vo výške 1,3-násobku priemernej mzdy, čo je aktuálne hrubý mesačný príjem vo výške 1 186 eur, môže mať po desiatich rokoch v II. pilieri nasporených 10-tisíc eur. Za túto sumu si od súkromnej poisťovne môže kúpiť doživotný mesačný dôchodok vo výške 27 eur a zvyšných 484 eur bude aj naďalej poberať zo štátneho I. piliera. Výsledný kombinovaný dôchodok z I. aj II. piliera dosiahne výšku 511 eur. Ak by sa človek s rovnakým príjmom rozhodol v minulosti v starobe spoliehať len na štát, jeho dôchodok by bol vo výške 542 eur. V tomto prípade mesačná strata na vstupe do druhého piliera predstavuje 31 eur.

Pre takéhoto dôchodcu bude výhodnejšie využiť programový výber a postupne si z II. piliera vybrať 10-tisíc eur. Pri kúpe doživotného dôchodku vo výške 27 eur za mesiac by totiž musel na dôchodku žiť viac ako 30 rokov a až potom od poisťovne dostane vyplatených 10-tisíc eur. Navyše v prípade smrti dôchodcu väčšina peňazí prepadne v prospech poisťovne. Ak napríklad dôchodca umrie po troch rokoch života na dôchodku, jeho pozostalí zdedia 1 296 eur a v prospech poisťovne v tomto prípade prepadne 7 732 eur.

Dedenie všetkých úspor v II. pilieri sa totiž vzťahuje len na peniaze uložené v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Pozostalí všetky peniaze dostanú v prípade, ak človek umrie ešte počas pracovného života alebo sa po odchode do penzie rozhodne nekúpiť si žiadny súkromný dôchodok a peniaze aj naďalej nechá zhodnocovať v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Dedenie všetkých úspor sa tiež vzťahuje aj na pripravované rozšírenie programového výberu. Poisťovne upozorňujú, že žiadna vláda dlhodobo neudrží súčasnú štedrosť štátnych penzií.

"Vzhľadom na problémy v prvom pilieri, ktoré budú postupne viesť k obmedzovaniu jeho štedrosti, si myslíme, že sporitelia chápu význam II. piliera pri rozkladaní zdrojov príjmov v dôchodku. Navyše prvý pilier už dnes vypláca dôchodky na úkor budúcich generácií. Preto porovnanie dôchodkov z prvého a druhého piliera nie je možné,“ povedal Miro Kotov, portfólio manažér Allianz SDSS.

Podľa poisťovní je z dlhodobého hľadiska najrozumnejšie použiť všetky peniaze z II. piliera na vyplácanie dôchodkov. "Z demografického vývoja vyplýva, že dôchodok z I. piliera bude potrebné dopĺňať z iných zdrojov – z II. piliera a súkromných úspor,“ uviedla hovorkyňa poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová. "Keďže nikto nevie dopredu, koľko rokov bude žiť, a teda ako dlho bude potrebovať pravidelný dôchodok, je nezodpovedné zo strany štátu ponechať na rozhodnutie ľudí, ako naložia s úsporami primárne určenými na dôchodkové zabezpečenie,“ dodala Dupaľová Ksenzsighová.

Rizikové fondy sa otvoria aj pred penziou

Ďalšou schválenou zmenou je umožnenie investovania dobrovoľných príspevkov do indexových fondov aj pár rokov pred odchodom do penzie. Dnes musia byť všetky peniaze uložené v slabo zarábajúcich dlhopisových fondoch. Táto zmena má ľuďom ponúknuť možnosť investovať do indexových fondov, ktoré dnes pri nízkych poplatkoch zarábajú oveľa viac ako súkromnými bankami predávané podielové fondy.

V II. pilieri za posledný rok najviac svoje peniaze zhodnotili ľudia investujúci v indexových dôchodkových fondoch, ktorých výnosy sa pohybovali v rozpätí od 15,17 do 20,88 percenta za rok. O niečo horšie výsledky, v rozpätí od 7,86 do 19,49 percenta, zaznamenali akciové dôchodkové fondy. Zmiešané dôchodkové fondy dosiahli ročné výnosy od 7,04 do 7,86 percenta a najmenej peňazí zarobili dlhopisové dôchodkové fondy s ročnými ziskami od 0,4 do 2,76 percenta.

Napriek nízkym výnosom väčšina ľudí investuje peniaze do najslabšie zarábajúcich dlhopisových fondov. V nich je uložených takmer 5,8 miliardy eur a v najlepšie zarábajúcich indexových fondoch je len niečo nad 448 miliónov eur. V dlhopisových fondoch totiž prípadné straty doplácajú dôchodkové správcovské spoločnosti z vlastných peňazí. Výsledkom takto nastavenej regulácie je opatrné investovanie prinášajúce relatívne slabé zhodnocovanie peňazí. V zmiešaných, akciových aj indexových fondoch si prípadné straty platí sporiteľ z vlastného vrecka a dôchodkové správcovské spoločnosti sa preto neboja rizikových investícií. V tomto prípade sú výsledkom nadštandardné zisky, ale v budúcnosti musia ľudia počítať aj so stratami, ktoré môžu byť aj v rozmedzí desiatok percent za rok. Z dlhodobého hľadiska doteraz rizikovejšie fondy väčšinou vždy zarobili viac ako bezpečné dlhopisové fondy.

Zmeny v II. dôchodkovom pilieri

 • Peniaze z II. piliera si bude môcť vybrať dôchodca poberajúci minimálne priemernú penziu
 • Ušetrené eurá si budú môcť vybrať ľudia s kombinovaným dôchodkom z I. aj II. piliera začínajúcim sa na sume 425 eur za mesiac
 • Poslanci umožnili Slovákom vyberať viac peňazí z II. piliera od februára 2018
 • Ďalšou zmenou je umožnenie investovania dobrovoľných príspevkov do ľubovoľného dôchodkového fondu aj pár dní pred odchodom do penzie
 • Prijatá zmena má za cieľ umožniť ľuďom zhodnotiť vlastné úspory výhodnejšie v porovnaní s kúpou drahých podielových fondov predávaných súkromnými bankami
 • Dnes totiž indexové dôchodkové fondy II. piliera ponúkajú najvyššie výnosy za najnižšie poplatky
 • Rozšírenie možnosti výberu peňazí z II. piliera kritizujú najviac poisťovne, ktoré schválenou zmenou v budúcnosti prídu o miliardy eur
 • Dnes si väčšina ľudí musí kúpiť nízky súkromný dôchodok, ak chce uvidieť nejaké peniaze z II. piliera
 • Slováci nízke súkromné dôchodky nechcú a väčšina ľudí si aj po odchode do penzie necháva peniaze na súkromnom účte dôchodkovej správcovskej spoločnosti
 • Podľa poisťovní rozšírenie výberu peňazí z II. piliera prinesie Slovákom s nízkymi príjmami nízke súkromné dôchodky
 • Ľudia s nízkym príjmom si totiž ani v budúcnosti nebudú môcť vybrať žiadne peniaze z II. piliera
 • Ministerstvo práce s reformou II. piliera neskončilo a problém nízkych súkromných dôchodkov plánuje riešiť v pripravovanej reforme platnej od roku 2019

© Autorské práva vyhradené

11 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #II. pilier