Stop rozvoju letiska Schwechat je veľkou šancou pre Bratislavu

Rozhodnutie o zastavení ďalšieho rozvoja letiska vo Viedni je šanca pre Bratislavu. Bratislavské letisko sa môže v najbližších rokoch rozvíjať na úkor viedenského letiska pri Schwechate. Rakúsky súd zakázal výstavbu novej dráhy na najväčšom rakúskom letisku. Nárast leteckej dopravy tak o pár rokov spôsobí, že viedenské letisko kapacitne nebude stačiť.

27.02.2017 14:00
letisko, bratislava, m. r. štefánika Foto: ,
Bratislavské letisko získa v budúcnosti viac cestujúcich pre zastavenie rozvoja viedenského letiska.
debata (40)

Rozhodnutie o zastavení ďalšieho rozvoja letiska vo Viedni je šanca pre Bratislavu. Bratislavské letisko sa môže v najbližších rokoch rozvíjať na úkor viedenského letiska pri Schwechate. Rakúsky súd zakázal výstavbu novej dráhy na najväčšom rakúskom letisku. Nárast leteckej dopravy tak o pár rokov spôsobí, že viedenské letisko kapacitne nebude stačiť.Rakúsky najvyšší súd zakázal výstavbu tretej pristávacej dráhy z dôvodu možného zvyšovania emisií oxidu uhličitého, ktoré so sebou prináša rozvoj leteckej dopravy. Tretia letisková dráha by podľa rozhodnutia súdu mala v súvislosti so zvýšením počtu letov vážne dôsledky pre klimatické zmeny.

Rozvoj letiska pri Viedni má podľa súdu nižšiu dôležitosť ako ochrana životného prostredia. „Očakáva sa, že klimatické zmeny budú spôsobovať rozsiahle škody na zdraví obyvateľstva vrátane úmrtí súvisiacich s otepľovaním, ako aj značné škody na ekonomike a poľnohospodárstve," uviedol rakúsky súd.

Bratislavské Letisko M. R. Štefánika má v súčasnosti dve pristávacie dráhy, ktorých kapacita nie je naplno využitá. Príležitosť na rozvoj letiska v Bratislave vidí aj ministerstvo dopravy. „V prípade, ak Letisko Viedeň dosiahne maximálnu kapacitu, môže to znamenať určitú výhodu pre letiskovú spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava a aj záujem leteckých dopravcov o využitie služieb tejto letiskovej spoločnosti,“ reagoval odbor komunikácie ministerstva dopravy.

Bratislava láka stále nových dopravcov

Samotné bratislavské letisko zatiaľ nepripúšťa, že zákaz výstavby novej dráhy pri Viedni priamo ovplyvní fungovanie letiska na Slovensku. „Rozhodnutie súdu v Rakúsku nemá vplyv na obchodnú stratégiu Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Našou stratégiou je sústavný rozvoj na našom trhu, udržanie existujúcej siete leteckých spojení, jej rozvoj a prilákanie nových leteckých dopravcov,“ povedala hovorkyňa letiska v Bratislave Veronika Ševčíková.

Výstavbu tretej pristávacej dráhy viedenského... Foto: SHUTTERSTOCK
letisko, vide, schwechat Výstavbu tretej pristávacej dráhy viedenského letiska zastavil súd pre hrozbu zvyšovania emisií oxidu uhličitého.

Ministerstvo dopravy pracuje na rozširovaní leteckých spojení prostredníctvom harmonizácie podmienok v oblasti civilného letectva s legislatívnou Európskej únie. „Na základe bilaterálnych dohôd s tretími krajinami sa otvárajú nové možnosti na expandovanie leteckých dopravných spojení zo Slovenska v dôsledku výhodnej geografickej polohy. Ministerstvo taktiež prezentuje Slovenskú republiku ako atraktívnu destináciu z pohľadu cestovného ruchu a prezentuje možnosti vykonávania leteckej dopravy do a zo Slovenskej republiky pri rokovaniach so zahraničnými partnermi,“ informuje ministerstvo dopravy.

Ekológia porazila biznis

Rozhodnutie rakúskeho súdu je víťazstvom pre environmentálne občianske skupiny, ktoré s výstavbou tretej dráhy nesúhlasili. Viedenské letisko však zaznamenáva každoročne nárast počtu prepravených cestujúcich na úrovni približne štyroch percent. Nárast odzrkadľuje celkový rozvoj leteckej dopravy v Európe. Viedenské letisko je navyše významným leteckým uzlom v strednej Európe. V minulom roku vybavilo 23,4 milióna cestujúcich.

Na porovnanie, letisko v Bratislave je výrazne menšie. V roku 2016 prešlo bránami letiska 1,7 milióna cestujúcich. Dvojica pristávacích dráh nie je naplno využitá. „V roku 2016 sa uskutočnilo na letisku spolu 25 690 letov s využitím oboch vzletovo-pristávacích dráh,“ uvádza Ševčíková.

Národný letecký dopravca v nedohľadne

Vláda chce rozvíjať leteckú dopravu na území Slovenska aj prostredníctvom národného leteckého dopravcu. Terajší kabinet sa k tomu zaviazal vo svojom programovom vyhlásení. V súčasnosti je však naplnenie tohto cieľa v začiatočných fázach.

Ministerstvo dopravy tvrdí, že je pripravené napĺňať stanovené programové ciele. „Ako prvý krok na ,zriadenie národného leteckého dopravcu' je potrebné definovať, kto môže byť ,národným leteckým dopravcom'. Teda či to bude existujúci letecký dopravca EÚ, alebo novozriadený letecký dopravca EÚ. Na toto určenie by mala byť vypracovaná analýza – štúdia realizovateľnosti, ktorá by mala zohľadniť viaceré faktory fungovania, ako sú napr. právne predpisy, typ obchodnej spoločnosti, možnosti štátneho rozpočtu, kategória prepravovaných cestujúcich alebo druh nákladu, konečné destinácie a pod. Na základe tejto analýzy budú stanovené ďalšie postupy realizácie,“ informuje ministerstvo dopravy. Kedy však bude analýza vypracovaná, rezort dopravy nešpecifikoval.

© Autorské práva vyhradené

40 debata chyba
Viac na túto tému: #Schwechat #Viedeň-Schwechat #letisko Bratislava #letisko M. R. Štefánika