Veľké nábory žiakov. Firmy ich lákajú na stredoškolské štúdium

Žiakom sa pri nástupe na strednú školu otvárajú možnosti, aké tu už roky neboli. Firmám pri 8–percentnej nezamestnanosti chýbajú ľudia, a tak sa snažia zaviazať si už študentov. Zaplatia im štyri roky štúdia na strednej škole vrátane ubytovania, stravy a odmeny za prax.

27.02.2017 07:00
Volkswagen, škola, práca Foto:
Už pri štúdiu budú mať stredoškoláci v jednej z bratislavských škôl istotu budúcej práce v bratislavskom Volkswagene.
debata (12)

Študenti sa na revanš zaviažu prvé roky po škole pracovať pre podnik, pri ktorom sa vyučili. Termín prihlášok na stredné školy sa blíži a školy sa doslova bijú o žiakov, čo tu už dlho nebolo.

Časy, keď niektoré školy platili celé štúdium, siahajú až do socializmu. Na ubytovanie či stravu žiakov dnes lákajú drevárske, poľnohospodárske, ale i technické stredné školy, ktoré vychovávajú zamestnancov pre automobilky. Žiaci si už počas štúdia privyrobia, majú vreckové a navyše vlakom môžu cestovať zadarmo, čím finančne celkom odbremenia rodičov.

V minulosti systém učňoviek fungoval, teraz sa k duálnemu vzdelávaniu Slovensko tretím rokom vracia. V prichádzajúcom školskom roku ponúknu domáce firmy praktické štúdium až 1 100 žiakom. Celkovo každý rok ukončí štúdium na základnej škole približne 40–tisíc deviatakov.

Žiaci môžu mať všetko zadarmo, ak sa napríklad rozhodnú študovať pri bratislavskom Volkswagene. Podobne aj vo Zvolene pri štúdiu v drevárskom odbore dostanú zadarmo internát, stravu aj si privyrobia. V súčasnosti rastie počet novovytvorených miest v ekonomike a len automobilový priemysel počíta v najbližších troch rokoch s vytvorením 14–tisíc nových pracovných miest.

"Inak ako rozbehnutím duálneho vzdelávania sa nedá dlhodobo zabezpečiť dostatok odborníkov v domácich firmách. Pre zvýšenie motivácie čoraz viac firiem vypláca študentom aj slušné finančné štipendiá za dobré známky a zvládnutú prax,“ povedal Jaroslav Holeček, viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR.

Stále však existujú aj obavy zo strany rodičov zo stredných odborných škôl. "Veľa z nich si stále myslí, že práca vo fabrikách je špinavá a slabo platená. Opak je pravdou a dnes práve priemysel ponúka prácu v čistom prostredí s najmodernejšími technológiami za nadpriemerné mzdy,“ dodal Holeček. Podobné predsudky sú stále aj k poľnohospodár­stvu, kde sa však doba zmenila a veľa robia za ľudí stroje.

Firmy lákajú žiakov na stredoškolské štúdium

  • V prichádzajúcom školskom roku 2017/2018 ponúkajú domáce firmy praktické štúdium až 1 100 žiakom
  • Celkovo každý rok ukončí štúdium na základnej škole približne 40-tisíc deviatakov
  • Viaceré školy pri podnikoch ponúkajú žiakom zadarmo ubytovanie, stravu. Dopravu vlakom majú zadarmo od štátu
  • Navyše si žiaci môžu praxou v podnikoch privyrobiť a majú tak aj vreckové v desiatkach eur mesačne
  • Duálne vzdelávanie má byť liekom pre trh práce, keď fabrikám chýbajú zamestnanci a musia zamestnávať aj cudzincov
  • Len automobilový priemysel počíta v najbližších troch rokoch s vytvorením 14-tisíc nových pracovných miest

Prípadné plné obsadenie všetkých voľných miest v rámci duálneho vzdelávania by bolo úspechom rozbiehajúceho sa projektu. Na Slovensku sa praktické štúdium priamo vo výrobných halách domácich podnikov oficiálne spustilo v roku 2015. Hneď v prvom roku 89 firiem ponúklo prax pre 1 440 študentov. Podniky však narazili na nízky záujem deviatakov a nakoniec začalo na školách ponúkajúcich prax študovať len 422 žiakov. Po dvoch rokoch je v duálnom vzdelávaní už 1 500 študentov a celý systém sa pomaly rozbieha. Celkovo každý rok ukončí štúdium na základnej škole približne 40-tisíc deviatakov.

Začínajúcich stredoškolákov lákajú na slušný zárobok už počas školy hlavne firmy pôsobiace v automobilovom priemysle. "Študenti za najväčšie prednosti duálneho vzdelávania považujú samotnú prax vo výrobných prevádzkach, získané štipendium a garantované pracovné miesto po ukončení štúdia. V prípade, že vykonávajú produktívnu prácu, dostávajú mzdu vo výške dvoch eur za hodinu a rovnako ako naši zamestnanci využívajú na prepravu do a zo závodu firemné autobusy, ktoré sú pre študentov bezplatné. Súčasťou ich mzdového ohodnotenia je i štipendium, ktorého výška sa odvíja od ročníka, v ktorom študujú. Prváci poberajú mesačné štipendium vo výške 50 eur,“ priblížil Jozef Bačé, hovorca Kia Motors Slovakia. Študent strednej školy si tak už počas štúdia môže v automobilke zarobiť aj 2-tisíc eur za rok.

Najväčšia na Slovensku pôsobiaca automobilka vychováva svojich budúcich zamestnancov v Duálnej akadémii. V závislosti od prospechu majú študenti prvého ročníka mesačné štipendium od 40 do 80 eur. Zároveň dostávajú polovicu minimálnej mzdy za prácu v závode Volkswagenu Slovakia. Vo štvrtom ročníku vzrastie podnikové štipendium na 100 až 140 eur za mesiac a za prácu berú žiaci minimálnu mzdu.

"Ďalšími výhodami sú príspevky na ubytovanie, dopravu a stravu. Žiakov tak štúdium takmer nič nestojí, a ešte si aj zarobia,“ povedala hovorkyňa Volkswagenu Slovakia Lucia Kovarovič Makayová. Firmy tiež podporujú študentov v prípadnom záujme o štúdium na vysokej škole.

Z pohľadu podnikov je kľúčom k úspechu pri nábore žiakov dobrá spolupráca so základnými školami.

"Základným školám ponúkame účasť našich špecialistov na duálne vzdelávanie na rodičovských združeniach končiacich ročníkov, organizujeme stretnutia pre výchovných poradcov, ktorým sa snažíme vysvetľovať systém odborného vzdelávania duálnou formou, ale taktiež im približovať i prácu a prostredie, v ktorom budú študenti pôsobiť. Organizujeme dni otvorených dverí, ktoré sú určené deťom a rodičom, kedy majú možnosť navštíviť výučbové a tréningové priestory, ale aj výrobné priestory, a stretnúť kolegov, ktorí im vysvetľujú technologické a odborné témy,“ priblížil Radoslav Šebeňa, manažér ľudských zdrojov v spoločnosti Miba Steeltec. Samotní žiaci už počas štúdia dostávajú rovnaké benefity ako zamestnanci.

"Majú bezplatné oblečenie pre praktické vyučovanie, bezplatné stravovanie, podnikové štipendium, možnosť letných a prázdninových brigád, zúčastňujú sa sociálnych a športových aktivít – rodinný deň, výlety na Deň detí, dni zdravia, účasť firemného tímu na celoslovenských bežeckých podujatiach, futbalové turnaje, mikulášske a vianočné darčeky, vianočná párty a preplácanie produktívnych hodín,“ dodal Šebeňa.

Mesačné štipendium študenta prvého ročníka sa začína v spoločnosti Miba Steeltec na sume 40 eur za mesiac a do štvrtého ročníka stúpne na 100 eur za mesiac. Pre študentov vyšších ročníkov sú tiež plánované výmenné pobyty v rakúskych závodoch spoločnosti.

Firmy duálne vzdelávanie na Slovensku rozbiehajú hlavne z ekonomických dôvodov. Absolvent netechnickej školy sa totiž za rok až dva dokáže zaškoliť na programátora CNC stroja a samotné vzdelávanie podnik stojí okolo 32-tisíc eur. Štvorročná prax žiakov v systéme duálneho vzdelávania firmy vyjde len okolo 7-tisíc eur. Po maturite sú žiaci v niektorých podnikoch zmluvne zaviazaní odpracovať dva až tri roky. V prípade skoršieho odchodu za lepšie platenou prácou do zahraničia musia firme vrátiť finančné zdroje investované do ich vzdelania. Nie všetky podniky idú cestou tvrdých zmlúv.

"Náš program pre študentov je nastavený tak, aby sme ich v priebehu praktického vyučovania dokázali presvedčiť, že sme pre ich profesionálny a odborný rast tou najlepšou spoločnosťou. Študentov neviažeme žiadnou zmluvou o zotrvaní alebo o vracaní prostriedkov, ktoré firma vynaložila na ich odbornú prípravu, ale snažíme sa uplatňovať motivačné stimuly, ktoré sú charakteristické pre najmladšiu generáciu,“ uviedol Šebeňa.

V systéme duálneho vzdelávania až 60 percent vyučovania tvorí prax priamo vo výrobných halách domácich podnikov. Zvyšných 40 percent času tvorí teória preberaná na stredných odborných školách. Zameraná je hlavne na zvládnutie technických predmetov a cudzích jazykov.

"V budúcnosti nám najviac pomôže opätovné rozbehnutie systému výchovných poradcov, ktorí by žiakom s našou pomocou vysvetlili výhody duálneho vzdelávania. Dnes sú totiž výchovní poradcovia slabo motivovaní pomáhať deťom vyberať školu vhodnú pre ľahké uplatnenie na pracovnom trhu,“ dodal Holeček.

Riaditelia stredných odborných škôl mimo záznamu hovoria o slabom záujme výchovných poradcov. Výsledkom je, že väčšina rodičov trvá aj v prípade trojkárov na štúdiu na gymnáziu, kým v minulosti práve títo žiaci tvorili väčšinu študentov stredných odborných škôl.

V januári 2017 dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku úroveň 8,64 percenta. "Sledujúc vývoj nezamestnanosti na Slovensku, ktorá neustále klesá, by som osobne nehovorila o ponuke voľnej pracovnej sily, pretože tá je na Slovensku mimoriadne limitovaná, respektíve nie je. S príchodom ďalších investorov do automobilového biznisu, v ktorom pôsobí aj naša spoločnosť, pociťujeme nielen nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily so zameraním na strojárske profesie, ale aj na samotných operátorov do výroby,“ povedala riaditeľka ľudských zdrojov spoločnosti MATADOR Holding Inge Murgašová. Aktuálne tento problém firmy riešia ponukou vyšších miezd, lepších pracovných podmienok pre ľudí pracujúcich pre konkurenciu a dovozom pracovnej sily zo zahraničia. Dlhodobým riešením tohto problému je práve rozbehnutie duálneho vzdelávania. V automobilovej skupine Matador v roku 2016 praxovalo viac ako 100 študentov stredných a vysokých škôl.

© Autorské práva vyhradené

12 debata chyba
Viac na túto tému: #práca #firmy #študent #duálne vzdelávanie